فرم های بازرگانی و راهنمای تکمیل آن ها

۱۱۰,۰۰۰ تومان

میل فرم‌های بازرگانی در عملیات تجاری خارجی به اطلاعات حقوقی و تجربی نیاز دارد.
فرم‌های بازرگانی در مراحل تشکیل شرکت به‌منظور اخذ کارت بازرگانی حقوقی، ترخیص کالا، صادرات و صدور پروفرما، قراردادهای تجاری، صدور ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه‌ها و اسناد حمل: بارنامه، فاکتور، گواهی مبدا و بازرسی، ثبت سفارش کاربرد دارد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم ایرج زینال زاده
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 326 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644680861
قیمت 110000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه        

 

فصل اول : تشکیل شرکت   

نحوه صدور کارت بازرگانی      

بازرگانان و تکالیف حقوقی آن‌ها                

طریقه ثبت تجاری                    

اطلاعات موردنیاز برای تکمیل فرم‌های تشکیل شرکت                   

موضوع شرکت       

موضوع شرکت در تجارت خارجی             

شرایط اساسی، شرکت‌های تجاری              

شرایط اساسی قرارداد              

اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی                 

اقامتگاه شخص حقوقی              

اقامتگاه در قانون امور گمرکی (ماده 152) مصوب سال 1390      

تابعیت                    

طبقه‌بندی شرکت در قانون تجارت               

سرمایه                   

تامین سرمایه در شرکت سهامی خاص         

برای ثبت شرکت سهامی خاص، چه مدارکی لازم است؟                 

مشخصات و تکالیف در شرکت سهامی خاص               

مشخصات و اختیارات شرکت سهامی عام                    

سهام      

اساسنامه                

هیات مدیره شرکت                   

مدیرعامل               

شرکت با مسئولیت محدود          

نام شرکت با مسئولیت محدود      

شرکت تضامنی       

شرکت مختلط          

شرکت‌های تعاونی                   

نکات مهم در تنظیم فرم‌های تشکیل شرکت‌های بازرگانی                 

فرم‌های تکمیل شده                   

اساسنامه شرکت تعاونی مرزنشینان             

 

فصل دوم: قرارداد و ضمانتنامه      

تعریف عقد قرارداد (Contract)               

کنوانسیون (Convention)    

موضوع قرارداد      

سوالات در مورد حکمیت و داوری (Disputes & Govering Law)           

مراحل بررسی حل اختلاف       

تخلفات کارفرما        

MRP                  

نمونه قراردادهای تجاری - تولیدی              

فرم قرارداد خرید کالا                

فرم قرارداد خرید کالای صنعتی                  

توافقنامه خرید ذرت                  

قرارداد اجاره          

قرارداد مربوط به خرید کلرور فریک          

(قرارداد فرو‌ش)      

قرارداد انتقا‌ل کالا به خار‌ج از کشور به منظور تکمیل «قرارداد ساخت»           

کاربرد ضمانت‌نامه در قراردادها                 

فرم ضمانت‌نامه گمرکی             

فرم ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات           

تعهدنامه بانکی        

فرم ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت      

ضمانت‌نامه حسن انجام کار       

فرم تمدید مخصوص ضمانت‌نامه‌های گمرکی                

فرم‌نامه درمورد تمدید ضمانت‌نامه بعد از سررسید          

ابطال ضمانت‌نامه                    

ضبط و پرداخت ضمانت‌نامه      

احتمال تغییرات در ضمانت‌نامه‌ها               

انواع تغییرات در ضمانت‌نامه‌ها                 

انواع ضمانت‌نامه‌‌های مشروط                   

انواع شرایط احتمالی               

فرم اصلاحیه مبلغ و/ یا سررسید ضمانت‌نامه                

فرم اصلاحیه افزایش/ کاهش مبلغ ضمانت‌نامه              

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه                   

ضمانت‌نامه انجام تعهدات          

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت           

ضمانت‌نامه کسورحسن انجام کار               

 

فصل سوم: صادرات، فرمهای مورد استفاده در صادرات کالا       

اسناد و مراحل صادرات           

Case-Study       

مراحل صادرات (Export Mile - Stone)               

 تکمیل فرم‌های صادراتی          

طرز تنظیم پروفرما                  

اعتبار اسنادی Terms of Payment: L/C (Letter of Credit)              

رویه صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی            

صادرات                

تعریف صادرات      

انواع صادرات        

ضمایم فصل سوم: اسناد مربوط به صادرات فروسیلیس                  

تعرفه ترجیحی GSP                

 

فصل چهارم: واردات،  ترخیص کالا  

اظهارنامه گمرکی (Custom Declaration)            

 رویه‌ ترخیص در پنجره واحد تجارت فرامرزی             

چگونگی استفاده از نرم‌افزار وکالت             

صاحبان کالا            

تنظیم و تکمیل جداول اظهارنامه SAD، سند واحد اداری                 

(Single Administrative Document)                 

فرم درخواست تعیین تعرفه از گمرک ایران                    

ارزش کالای ورودی                 

نرخ ارز، در محاسبه حقوق ورودی ارزشی                   

 Case-Study        

طرز تکمیل باکس‌های اظهارنامه در ارتباط با ارزش      

طرز تکمیل Box 12 اظهارنامه                 

هزینه‌های گمرکی      

بیمه محلی                

تشریفات گمرکی        

انبارهای اختصاصی                  

Case-Study          

پاسخ Case - Study               

طرز تکمیل باکس‌های اظهارنامه                 

کالاهای وارده به گمرک امانات پستی (فرم پته گمرکی)                    

ضمایم فصل چهارم: چگونگی استفاده از نرم‌افزار دوراظهاری واردات  epl-irica.ir          

4- تکمیل اطلاعات اظهار          

 

فصل پنجم: اسناد موردنیاز برای تکمیل اظهارنامه در فرایند دوراظهاری     

نکات مهم در مورد اسناد مورد مطالعه         

اسناد حمل              

پروفرما (Proforma)          

بیمه‌نامه                  

بیمه‌های متداول باربری در واردات   

توضیحاتی در‌مورد مفاد اصطلاحات بیمه‌نامه            

توضیحاتی درمورد حق بیمه   

 

فصل ششم: ترانزیت خارجی کالا      

ترانزیت خارجی     

کالاهای قابل ترانزیت               

تشریفات ترانزیت خارجی          

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی (ترانزیت) از قلمرو جمهوری اسلامی ایران       

 

فصل هفتم: قرارداد بینالمللی گمرکی برای تسهیل تشریفات گمرکی کالاهای عبوری (ترانزیت)

حمل کالا تحت کارنه‌تیر، طرز تکمیل فرم‌های کارنه‌تیر                   

فرم کارنه تیر (CARNETTIR)              

 

فصل هشتم : قراردادهای بینالمللی  برای ورود موقت کالا، دفترچه A.T.A  ...

دفترچه (کارنه) آ.ت.آ (A.T.A )                

مفاد قرارداد گمرکی درباره دفترچه آ.ت.آ برای ورود موقت             

قراردادهای گمرکی تدوین شده به وسیله شورای همکاری گمرکی    

 

منابع و مراجع        

 

 

سخن مولف

در تکمیل فرم‌های بازرگانی اطلاعات مربوط به قوانین تجارت، گمرکی، مقررات صادرات و واردات و اطلاعات مربوط به سایت‌های “Sabtaresh” ثبت سفارش و epl_irica و نمونه‌های تکمیل شده فرم‌های اظهارنامه وارداتی و صادراتی قراردادهای تجاری، اسناد حمل و نقل و طرز تکمیل آن‌ها موردنیاز است که در این مجموعه سعی شده است موارد ذکر شده، جمع‌آوری و برای استفاده کاربران ارائه شود.
مطالعه این مجموعه به دست‌اندرکاران تجاری و دانشجویان امور گمرکی، بازرگانی و اقتصادی توصیه می‌شود.
ایرج زینال‌زاده

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.