حمل و نقل بین المللی و ترانزیت خارجی

۳۵,۰۰۰ تومان

با توجه به سرمایه‌‌گذاری انجام شده در توسعه شبکه راه‌آهن به کشورهای همسایه و امکان ارتباط به شبکه مذکور، موقعیت ترانزیتی کشور افزایش یافته است.

در عملیات ترانزیت خارجی، بخش‌های تجاری، حمل و نقل بین‌المللی، خدمات درگیر می‌شوند و فرصت اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.

در ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی، نیاز به عملیات و تشریفات ترانزیت در گمرک و آشنایی با بازاریابی خدمات، قوانین داخلی و بین‌المللی کنوانسیون TIR و CMR و اسناد تجاری می‌باشد.

سازمان‌های درگیر در مسیر ترانزیت خارجی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، گمرک جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی و ... می‌باشند.

در این مجموعه، ابتدا با توجه به کارکرد نامطلوب حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت، موانع و مشکلات مربوطه شناسایی شده‌اند و سپس به معرفی عوامل توسعه پرداخته شده تا برنامه‌ریزان اقتصادی به آن بپردازند.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 152 صفحه
دسته بندی لجستیک
تاریخ انتشار
شابک 468964978
قیمت 35000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه 

 

فصل اول: کلیاتی در مورد حمل‌و‌نقل بین‌المللی  و ترانزیت خارجی 

موقعیت ترانزیتی ایران 

توسعه حمل و نقل و ترانزیت خارجی 

توسعه بخش خدمات/ اقتصاد مقاومتی 

حمل و نقل بین‌المللی- توسعه تجارت  

عوامل توسعه حمل و نقل بین‌المللی 

کارکرد و مشکلات ترانزیت خارجی 

مشکلات و موانع موجود بر سر راه ترانزیت خارجی 

سرمایه‌گذاری عامل توسعه در حمل و نقل 

سایر عوامل توسعه در حمل و نقل بین‌المللی 

استراتژی تعادل عرضه و تقاضا (خدمات)

ابزارهای تمایز رقابتی در خدمات  

بازار خدمات  

الگوبرداری Bench Marking 

بازاریابی درونی و بازاریابی تعاملی 

نقش کارکنان در بازاریابی خدمات  

ارائه‌دهندگان خدمت به مشتریان در حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت خارجی (در ایران)

بررسی کیفیت خدمات حمل و نقل بین‌المللی ترانزیتی 

فصل دوم: امور گمرکی - ترانزیت خارجی 

ترانزیت خارجی 

مسیر حمل در ترانزیت خارجی 

مدت زمان و مسیرهای عبور خارجی 

تعاریف  

نکات قابل توجه در ترانزیت خارجی 

تعریف وجه الضمان 

ممنوعیت‌ها در عبور خارجی (ترانزیت خارجی)

وجوه دریافتی از کالای ترانزیتی در گمرک ورودی  

تشریفات و ترانزیت خارجی در گمرک ورودی  

کنوانسیون گمرکی TIR 

رویه انتقالی در گمرک  

 

فصل سوم: شرایط تاسیس و فعالیت  شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی 

تاسیس شرکت حمل و نقل بین‌المللی 

شرایط تاسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی 

اشخاصی که در آزمون تاسیس قبول می‌شوند چه اقداماتی باید انجام دهند تا اجازه ثبت شرکت صادر شود؟

دفتر کار شرکت حمل و نقل باید دارای چه مشخصاتی باشد؟

موضوع فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی 

وظایف و مسئولیت فورواردرها

وظایف و مسئولیت‌های کریر 

اطلاعات مورد نیاز رانندگان وسایل نقلیه خارجی در مسیر ترانزیت خارجی 

سازمان‌های درگیر در عملیات حمل و نقل بین‌المللی کالا 

 

فصل چهارم: حمل و نقل بین‌المللی (دریایی، جاده‌ای و هوایی)

حمل و نقل دریایی 

کانتینر 

حمل و نقل دریایی Case-Study 1 

حمل و نقل جاده‌ای  

حمل و نقل بین‌المللی با راه‌آهن 

حمل و نقل هوایی 

حمل و نقل مرکب  

 

فصل پنجم: قوانین و کنوانسیون‌های موردنیاز در حمل و نقل بین‌المللی و داخلی 

کنوانسیون CMR 

قوانین داخلی 

منابع و مراجع 

 

 

سخن مولف

این مجموعه می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های درگیر در ترانزیت خارجی و حمل‌و‌نقل بین‌المللی و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی، دانشجویان رشته‌های اقتصادی، بازرگانی قرار بگیرد.

ایرج زینال‌زاده

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.