۲۰,۰۰۰ تومان

منابع انسانی یا سرمایه‌های انسانی؟ مساله این است...

استادی می‌گفت برای معرفی پرسنل سازمان‌ها از عبارت نیروی انسانی یا منابع انسانی استفاده نکنید و به جایش بگویید سرمایه‌های انسانی؛ چون ذهن انسان اگرچه منبع اندیشه و جسم او اگرچه حاوی نیروی عمل است، اما سرشت انسان مانند سرمایه‌ای است که باید بر آن افزود. نباید انسان را منبعی مانند چاه نفت بدانیم که باید از آن برداشت کرد تا تمام شود یا مانند ماشینی که تا زمان از کارافتاده شدن، نیرو تولید می‌کند. بلکه ظرفیت عقل و روح انسان را باید مانند سپرده‌ای دید که قابل سرمایه‌گذاری بیشتر و افزون شدن است. بنابراین فردی که برای یک سازمان کار می‌کند را باید کمک کرد و ارتقا داد تا روز به روز بهتر و قوی‌تر و کامل‌تر و ارزشمندتر شود.

کتاب «مفاهیم بنیادین در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی» نامی بزرگ و سنگین را یدک می‌کشد و این مساله بی‌دلیل نیست. در دنیای امروز که رقابت در هر عرصه‌ای، به رکن اصلی فضای کسب‌وکار تبدیل شده است، سازمان‌ها برای پیروزی در این جنگ طاقت‌فرسا و تمام‌نشدنی، به دنبال مزیت‌های رقابتی پایدار در برابر رقبای خود هستند.

تکنولوژی یک مزیت رقابتی است که به سادگی قابل خریدن است. سرمایه یک مزیت رقابتی است که به سادگی با عرضه سهام یا سرمایه‌گذاری جمعی قابل تامین شدن است. پتنت یا حق اختراع یک مزیت رقابتی است که به سادگی قابل کپی کردن است. اما در بین تمام ابزارهایی که شرکت‌ها می‌توانند به عنوان مزیت رقابتی استفاده کنند، دانش موجود در ذهن سرمایه‌های انسانی سازمان به هیچ‌وجه قابلیت خریداری شدن یا کپی شدن یا تامین شدن نیست.

به همین دلیل است که سرمایه‌های انسانی مهمترین دارایی سازمان‌ها به شمار می‌روند و رسیدگی به امور سرمایه‌های انسانی، از جذب و استخدام گرفته تا آموزش و ارتقا و مدیریت دانش، اولی‌ترین هدف سازمان‌های متعالی دنیاست.

تلفیق اندیشه مدیریت استراتژیک با مدیریت منابع انسانی، باعث می‌شود که به منابع انسانی به‌عنوان منابع استراتژیک نگریسته شود و بنابراین ضرورت دخالت دادن تصمیمات مربوط به امور انسانی در شکل‌گیری استراتژی‌های عمده سازمان را اجتناب ناپذیر می‌سازد.

کتاب «مفاهیم بنیادین در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی» با سرفصل‌هایی همچون مدیریت دانش و تفکر استراتژیک، تفکر و مدیریت استراتژیک، روحیه رهبری و مدیریت کارکنان، خلاقیت و نوآوری،‌ قدرت ارتباطات، قدرت انعطاف‌پذیری و مدیریت تغییر، مهارتهای خود مدیریتی و بین فردی، توانایی هدف‌گذاری و آینده‌نگری، ضمن تعریف مفاهیم و مبانی تفکر استراتژیک، راهکارهای عملیاتی مدیریت سرمایه‌های انسانی را نیز مورد توجه قرار داده است و با این روش، به منبعی مناسب در حوزه مطالعات مفاهیم بنیادین در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی تبدیل شده است.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 154 صفحه
دسته بندی منابع انسانی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686412
قیمت 20000
زبان persian

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول. مدیریت دانش و تفکر استراتژیک

  مدیریت دانش

  ابعاد و اجزای مدیریت دانش

  انواع دانش

  دانش آشکار

  دانش پنهان یا دانش ضمنی

  دانش فردی

  (دانش گروهی( سازمانی

  اهداف مدیریت دانش

  مدیریت دانش در سازمان

فصل دوم. تفکر و مدیریت استراتژیک

 تفکر و مدیریت استراتژیک

 فرآیند استراتژیک

 برنامه ریزی استراتژیک

 نظریه برنامه ریزی استراتژیک

 فواید مدیریت استراتژیک

 مراحل مدیریت استراتژیک

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 آینده پژوهی

 استعداد

 دانش و مهارت

 فرصت

 منابع و امکانات

 انگیزه

 هدف و برنامه

 مثبت اندیشی، پایداری و پشتکار

 سبک رهبری

 اهداف سازمان در برنامه ریزی استراتژیک

 مفهوم استراتژی منابع انسانی

 منابع انسانی

 استراتژی منابع انسانی

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکرد اول: دیدگاه مبتنی بر منابع

رویکرد دوم: دیدگاه رفتاری

رویکرد سوم: دیدگاه سیستم های سایبرنتیک

(رویکرد چهارم: دیدگاه هزینه های مبادله (نمایندگی 

دیدگاه جهان شمول

دیدگاه اقتضایی

دیدگاه قواره ای

فصل سوم. روحیه رهبری و مدیریت کارکنان

رهبری

رهبری در سازمان

ارکان رهبری

انواع کارکنان و پیروان رهبر

 نظریات رهبری

نظریه های صفات مشخصه رهبری

نظریه رهبری تحول آفرین

نظریه رهبری خدمت گذار

نظریه های نقش و وظایف رهبری در سازمان

رهبری رابطه مدار

تئوری ویژگی های شخصی و خصوصیات شخصیتی رهبر

تئوری رابطه رهبر - عضو

رفتار رهبران موثر

رهبری در سازمان های یادگیرنده

تفاوت مدیریت و رهبری

پرورش رهبران

انواع شایستگی ها

الف)شایستگی های فردی

ب )  شایستگی های سازمانی

ج)   شایستگی های مرتبط با شغل

د )  شایستگی های رفتاری

ه )  شایستگی های فنی

و)  شایستگی های کارکردی (وظیفه ای(

ز)  شایستگی های عام

ح ) شایستگی های کلیدی

ح) شایستگی های متماییز کننده و آستانه ای

  مزایای مدل شایستگی ها

استراتژی مدیریت استعداد در توسعه رهبران

استفاده از مدل ستاره ای هفت سو برای مدیریت و برنامه ریزی جانشینی نظامند

ایجاد تعهد

ارزیابی الزامات کارفعلی

ارزیابی عملکرد فردی

ارزیابی الزامات کار آینده

ارزیابی استعدادهای آتی فرد

پرکردن خلاء پرورشی

فصل چهارم. خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری

تعریف خلاقیت

تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی

عوامل موثر بر خلاقیت

اطلاعات استراتژیک

فصل پنجم. قدرت ارتباطات

قدرت ارتباطات

مدیریت فناوری اطلاعات

فصل ششم. قدرت انعطاف پذیری و مدیریت تغییر

مزیت رقابتی

انعطاف منابع انسانی

فصل هفتم. مهارتهای خود مدیریتی و بین فردی

ارتباط بین فردی

توانایی هدف گذاری و آینده نگری

فصل هشتم. توانایی هدف گذاری و آینده نگری

منابع داخلی

منابع لاتین

 

سخن مولف

برنامه ریزی به عنوان یکی از وظایف اصلی و با اهمیت در بحث مدیریت صحیح مورد تاکید قرارمی گیرد. برنامه ریزی یکی از فعالیت های پیچیده مدیریتی است. فرآیندی است که تعیین می کند سازمان به آنجایی که می خواهد برسد، چگونه برسد. دربرنامه ریزی، مدیران آینده را می نگرند، اهداف سازمان را مشخص می کنند و استراتژی ها را به منظور نیل به اینگونه اهداف بسط می دهند. وسعت و پیچیدگی برنامه ریزی بستگی به پیچیدگی و کثرت اهداف دارد. اساس برنامه ریزی، برآ گاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی و چگونگی استفاده از فرصت ها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد. هرچند برنامه ریزی تضمینی برای موفقیت جهت دست یابی به اهداف سازمان نیست، ولی شواهد زیادی وجود دارد که سازمان های موفق که برنامه ریزی رسمی و مدونی در زمینه منابع انسانی داشته و در این برنامه ریزی توجهات خاصی به یکپارچگی و هم افزایی با سایر مفاهیم بنیادین راهبردی اثرگذار در کسب و ارتقاء مزیت رقابتی دارند، نسبت به دیگر سازمان ها در طی دوره ی زمانی معلوم بهتر برنامه های خود را به اجرا در می آورند.

 گروه مترجمین

پاییز 1397

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.