مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

۸۴,۰۰۰ تومان

کتاب «مدیریت استراتژیک منابع انسانی» می‌تواند به عنوان یک منبع بسیار مناسب و مفید مورد استفاده دانشجویان رشته‌های مدیریت ‌اجرایی، MBA، بازرگانی، دولتی و صنعتی برای درس «مدیریت منابع انسانی پیشرفته» در مقطع کارشناسی‌ارشد و درس «استراتژی‏های مدیریت منابع انسانی» در مقطع دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور واقع گردیده و گام کوچکی در جهت غنی‌بخشی فرهنگ مدیریت کشور قرار گیرد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم حسن رنگریز
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 300 صفحه
دسته بندی منابع انسانی
تاریخ انتشار
شابک 9789644685767
قیمت 84000
زبان persian

فهرست مطالب

پیش‏گفتار مولف

پیش‏گفتار مترجم

بخش اول: چارچوب مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

فصل اول: مفهوم مدیریت منابع انسانی

مقدمه

تعریف مدیریت منابع انسانی

مدل انطباقی مدیریت منابع انسانی

چارچوب هاروارد

سیستم‏های منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی

ویژگی‏های مدیریت منابع انسانی

ملاحظاتی در رابطه با مدیریت منابع انسانی

فصل دوم: مفهوم استراتژی

مقدمه

تعریف استراتژی

مفاهیم مرتبط با استراتژی

تدوین استراتژی

رویکردهای تدوین استراتژی

واقعیت تدوین استراتژی

واقعیت مدیریت استراتژیک

فصل سوم: مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقدمه

روند تکامل تاریخی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اصول مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مفاهیم مدیریت استراتژیک منابع انسانی

چشم‏اندازهای محاط بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکردهای محاط بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

واقعیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ابعاد عملی نظریه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

بخش دوم: مدیریت منابع انسانی در عمل

فصل چهارم: استراتژی‏های منابع انسانی

مقدمه

استراتژی‏های منابع انسانی کدامند؟

هدف استراتژی‏های منابع انسانی چیست؟

استراتژی‏های کلی منابع انسانی

استراتژی‏های خاص منابع انسانی

معیارهای استراتژی اثربخش منابع انسانی

چگونه باید استراتژی‏های منابع انسانی را پدید آورد؟

پیشنهادهایی برای تدوین استراتژی‏ منابع انسانی

مکاتب تدوین استراتژی

سطوح تصمیم‏گیری استراتژیک

گزینه‏ها و انتخاب‏های استراتژیک

تدوین استراتژی‏های منابع انسانی

روش‏شناسی برای تدوین استراتژی‏های منابع انسانی

دستیابی به انطباق عمودی: ترکیب استراتژی‏های کسب وکار و منابع انسانی

دستیابی به انطباق افقی(دسته‏بندی)

فرایند ترکیب

راه‏اندازی استراتژی‏های منابع انسانی

اجرای استراتژی‏های منابع انسانی

موانع اجرای استراتژی‏های منابع انسانی

فصل پنجم: نقش استراتژیک منابع انسانی

مقدمه

سرشت استراتژیک منابع انسانی

مدل شریک استراتژیک

شراکت کسب وکار

استراتژیک بودن به چه معناست؟

نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی

نقش استراتژیک شرکای کسب وکار منابع انسانی

سهم استراتژیک مشاوران یا دستیاران منابع انسانی

فصل ششم: تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقدمه

چگونه منابع انسانی بر عملکرد سازمان اثر می‏گذارد؟

استراتژی‏های مدیریت منابع انسانی چگونه تاثیر می‏گذارند؟

چگونه مفاهیم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملیات آن تاثیرگذار است؟

فصل هفتم: مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل

مقدمه

تدوین استراتژی منابع انسانی

-        شرکت پخش ABC

-        شرکت مشاوره لومن شایر

-        مگا استورز

-        مرشا سیستمز

-        شرکت ولند واتر

محتوای استراتژی‏های منابع انسانی

مسائل سازمانی

دستیابی به یکپارچگی

شاخص ترین ویژگی‏های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل

 

 

بخش سوم: استراتژی‏های منابع انسانی

فصل هشتم: استراتژی مدیریت سرمایه انسانی

مقدمه

اهداف مدیریت سرمایه انسانی

پیوند مدیریت سرمایه انسانی و استراتژی کسب و کار

تدوین استراتژی مدیریت سرمایه انسانی

شاخص‏های محتمل در مدیریت سرمایه انسانی و کاربرد آنها

نقش استراتژی مدیریت سرمایه انسانی

فصل نهم: استراتژی عملکرد برجسته

مقدمه

تعریف سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته

ویژگی‏های سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته

اجزای سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته

تاثیر سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته

تدوین استراتژی عملکرد برجسته

رویکرد تدوین استراتژی عملکرد برجسته

گام‏های تدوین سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته

فصل دهم: استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت

مقدمه

تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت

فعالیت‏های مسئولیت اجتماعی شرکت

منطق مسئولیت اجتماعی شرکت

تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت

فصل یازدهم: استراتژی بالندگی و تحول سازمانی

مقدمه

تعریف بالندگی سازمانی

استراتژی‏های بالندگی سازمانی

مفروضات و ارزش‏های بالندگی سازمانی

فعالیت‏های موجود در استراتژی بالندگی سازمانی

تحول سازمانی و تعریف آن

استراتژی‏های تحول سازمانی

انواع استراتژی تغییرات بنیادی

تحول سازمانی از طریق رهبری

مدیریت کردن بر تحول سازمانی

برنامه تحول سازمانی

ظرفیت لازم برای تحول سازمانی

فصل دوازدهم: استراتژی تعهد شغلی کارکنان

مقدمه

تعهد شغلی و تعهد سازمانی

اهمیت تعهد شغلی

تعهد شغلی و رفتار مبتنی بر صلاحدید

فرد متعهد به کار چه کسی است؟

عوامل موثر بر تعهد شغلی کدامند؟

استراتژی‏های بهبود تعهد شغلی

اندازه‏گیری تعهد شغلی

فصل سیزدهم: استراتژی مدیریت دانش

مقدمه

فرایند مدیریت دانش

منابع و انواع دانش

رویکردهای تدوین استراتژی‏های مدیریت دانش

مسائل استراتژیک مدیریت دانش

اجزای استراتژی مدیریت دانش

فصل چهاردهم: استراتژی تامین نیرو

مقدمه

هدف استراتژی تامین نیرو

رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی به تامین نیرو

یکپارچه کردن استراتژی‏های کسب وکار و تامین نیرو

دسته‏بندی استراتژی‏ها و فعالیت‏های تامین نیرو

اجزای استراتژی تامین نیرو

برنامه‏ریزی منابع انسانی

رویکردهای برنامه‏ریزی منابع انسانی

جبران ارزش کارکنان

برنامه‏های تامین نیرو

استراتژی نگه‏داری

استراتژی انعطاف‏پذیری

فصل پانزدهم: استراتژی مدیریت استعداد

مقدمه

تعریف مدیریت استعداد

استعداد چیست؟

فرایند مدیریت استعداد

تدوین استراتژی مدیریت استعداد

اجزای استراتژی مدیریت استعداد

فصل شانزدهم: استراتژی یادگیری و بهسازی

مقدمه

توسعه استراتژیک منابع انسانی

اهداف تدوین استراتژیک منابع انسانی

فلسفه تدوین استراتژیک منابع انسانی

اجزای تدوین استراتژیک منابع انسانی

استراتژی‏های ایجاد فرهنگ یادگیری

استراتژی‏های یادگیری سازمانی

یادگیری تک حلقه‏ای و دوحلقه‏ای

استراتژی سازمان یادگیرنده

استراتژی‏های یادگیری فردی

فصل هفدم: استراتژی پاداش

مقدمه

چرا به استراتژی پرداخت نیاز داریم؟

ویژگی‏های استراتژی پرداخت

ساختار استراتژی پرداخت

محتوای استراتژی پرداخت

اصول استراتژی پرداخت

تدوین استراتژی پرداخت

استراتژی اثربخش پرداخت

معیارهای اثربخشی استراتژی پرداخت

استراتژی پرداخت و توانمندی مدیریت صف

فصل هجدم: استراتژی روابط کارکنان

مقدمه

اهداف استراتژی روابط کارکنان

جهت‏گیری استراتژیک در روابط کارکنان

پیش‏زمینه استراتژی روابط کارکنان

رویکرد مدیریت منابع انسانی به روابط کارکنان

انتخاب سیاست روابط کارکنان

تدوین استراتژی روابط کارکنان

استراتژی صدای کارکنان

بخش چهارم: جعبه ابزار منابع انسانی استراتژیک

فصل نوزدهم: جعبه ابزار مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقدمه

ابزار 1: تحلیل کلی سازمان و ابعاد منابع انسانی

ابزار 2: تحلیل استراتژی‏های سازمانی و ابعاد آن

ابزار 3: تحلیل استراتژی رقابتی و ابعاد آن

ابزار 4: تحلیل همخوانی بین نوع سازمان و استراتژی منابع انسانی

ابزار 5: تحلیل بهترین عملیات

ابزار 6: تحلیل کلی اهداف استراتژیک منابع انسانی

ابزار 7: تحلیل شکاف کلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

ابزار 8: ترکیب استراتژی‏های سازمانی و منابع انسانی

ابزار 9: دسته‏بندی فعالیت های منابع انسانی

ابزار 10: تحلیل اهداف عملکرد برجسته

ابزار 11: تحلیل سطوح تعهد شغلی و تعهد سازمانی(بررسی میدانی)

ابزار 12: تحلیل شکاف سیستم کاری عملکرد برجسته

ابزار 13: تحلیل اهداف تعهد شغلی کارکنان

ابزار 14: تحلیل شکاف تعهد شغلی

ابزار 15: تحلیل اهداف تامین نیرو

ابزار 16: تحلیل شکاف تامین نیرو

ابزار 17: تحلیل اهداف مدیریت استعداد

ابزار 18: تحلیل شکاف مدیریت استعداد

ابزار 19: تحلیل اهداف آموزش شغلی(یادگیری و بهسازی)

ابزار 20: تحلیل شکاف در فعالیت‏های آموزش شغلی(یادگیری و بهسازی)

ابزار 21: تحلیل اهداف مدیریت پاداش

ابزار 22: تحلیل شکاف در فعالیت‏های مدیریت پاداش

ابزار 23: تحلیل اهداف روابط کارکنان

ابزار 24: تحلی شکاف در فعالیت‏های روابط کارکنان

سخن مولف

لغزش‌ها و کاستی‌های ترجمه این کتاب برهمه فرهیختگان روشن است و از همین رو مترجم به راهنمایی‌های صاحب‌نظران دانش‌پژوه در رشته‏های مدیریت بازرگانی، دولتی و صنعتی چشم دوخته تا چاپ‌های بعدی را پربارتر سازد.

در خاتمه لازم است از مسئولان محترم شرکت چاپ و نشر بازرگانی که امکان چاپ کتاب مزبور را فراهم کرده‌اند، قدردانی نمایم.  

دکتر حسن رنگریز

                                                                                                    دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.