۸۰,۰۰۰ تومان

زنجیره تامین و لجستیک در سطح ملی و بین‌المللی

 

در سالهای اخیر، مدیریت زنجیره تامین مورد توجه بسیاری از افراد در مجامع عملی، انتشارات علمی، کنفرانس‌ها، برنامه‌های توسعه کسب‌وکار و دروس ارائه شده در دانشگاه‌ها قرار گرفته است. شرایطی که باعث تعریف و طراحی چنین نگرشی شده، افزایش روزافزون رقابت‌پذیری و تلاش برای بقای سازمان‌هاست که با نزدیک شدن ارتباطات و پیشرفت در فناوری اطلاعات حاصل شده است.

سازمان‌ها رمز این بقا را در ارضای نیازهای مشتری می‌دانند. نیازها و علائق مشتری می‌تواند شامل کاهش قیمت، حمل به موقع، کیفیت مناسب و از این قبیل باشد. مدیریت زنجیره تامین نگرشی است که بر مبنای آن، ارضای این نیازها، نه فقط توسط آخرین موجودیت منتهی به مشتری، بلکه توسط سایر تامین‌کنندگان بالادستی، صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر نه یک تامین‌کننده، بلکه تعدادی از تامین‌کنندگان را در نظر می‌گیرد.

ممکن است تصور شود که زنجیره تامین اخیراً ابداع نشده و در گذشته هم وجود داشته است، این تفکر درستی است؛ زنجیره تامین قدمتی طولانی دارد، ولی «مدیریت زنجیره تامین» بسیار جدید است. به عبارت دیگر، هدایت تمام اعضای زنجیره تامین به صورتی یکپارچه و هماهنگ، مبحثی نو است.

در عین علاقه روز‌افزون محققین، دانش مربوط به مدیریت زنجیره تامین غالباً در موضوعات فروش، لجستیک، تکنولوژی اطلاعات و بازاریابی متمرکز است و این حوزه جذاب، هنوز نیاز به توجهات فراوان دارد؛ چرا که هنوز هیچ متن یکپارچه‌ای در خصوص مفاهیم تازه مطرح شده این حوزه در دسترس نیست و علاوه بر این، اکثر متون موجود در این زمینه، به برخی از مفاهیم تئوریک بدون در نظر گرفتن جنبه عملی آنها پرداخت‌اند.

در کتاب «زنجیره تامین و لجستیک در سطح ملی و بین‌المللی» تلاش شده است تا به هر دو جنبه پرداخته شود و مطالب هر فصل، با کمک مطالعات موردی مرتبط تشریح شود. این کتاب می‌تواند گامی در راستای درک عمیق‌تر مفهوم مدیریت زنجیره تامین و پیچیدگی‌های حاکم بر آن برای دانشجویان و پژوهشگران باشد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تعداد صفحات 500 صفحه
دسته بندی لجستیک
تاریخ انتشار
شابک 4689649789789644693298
قیمت 80000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه..

فصل اول: مروری بر ادبیات زنجیره تامین...

مقدمه..

1-1- تعاریف لجستیک....

1-2- تعریف مدیریت زنجیره تامین..

1-3- مرور ادبیات لجستیک و زنجیره تامین..

1-4- موانع، پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لجستیک و مدیریت زنجیره تامین نوین..

1-5- چالش‌های کشورهای متحد و مدیریت زنجیره تامین جهانی..

1-6- لجستیک و زنجیره تامین در کشورهای در حال توسعه..

1-7- مسیر تحقیقات آتی در زمینه لجستیک و زنجیره تامین..

فهرست منابع..

فصل دوم: اندازه‌گیری عملکرد..

مقدمه..

2-1- اهمیت اندازه‌گیری..

2-2- ویژگی‌های معیارهای عملکرد.

2-3- تحلیل سیستم مدیریت فرایند..

2-4- رویکرد فرایندگرا

2-5- رویکرد هدف‌گرا

2-6- مشخصه‌های سیستم‌های لجستیک ملی..

2-7- استفاده از کارت امتیاز متوازن برای مدیریت عملکرد زنجیره تامین..

فهرست منابع..

فصل سوم: مدیریت زنجیره تامین جهانی...

مقدمه..

3-1- عوامل زنجیره تامین جهانی..

3-2- زنجیره‌های تامین جهانی در مقابل زنجیره‌های تامین محلی..

3-3- ویژگی‌های زنجیره‌های تامین جهانی..

3-4- تامین جهانی..

3-5- مدیریت تقاضا

فهرست منابع..

فصل چهارم: هزینه‌های لجستیک ملی...

مقدمه..

4-1- اهمیت هزینه‌های لجستیک....

4-2- پیچیدگی محاسبه هزینه‌های لجستیک....

4-3- اجزای هزینه‌های لجستیک ملی..

4-4- عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های لجستیک ملی..

4-5- هزینه‌های لجستیک در کشاورزی..

4-6- وضعیت لجستیک در آمریکا

4-7- وضعیت لجستیک در آفریقای جنوبی..

4-8- نتیجه‌گیری..

فهرست منابع..

فصل پنجم: برنامه‌ریزی فضایی و کاربری زمین...

مقدمه..

5-1- برنامه‌ریزی و توسعه فضایی..

5-2- لجستیک، فضا و جغرافیا

5-3- ابعاد جغرافیایی اساسی لجستیک....

5-4- نقش بخش دولتی..

5-5- برنامه‌ریزی فضایی برای لجستیک....

فهرست منابع..

فصل ششم: طراحی شبکه زنجیره تامین...

مقدمه..

6-1- تقسیم‌بندی مسایل طراحی شبکه..

6-2- مدل‌های طراحی شبکه..

6-3- طراحی شبکه حلقه ـ بسته..

6-4- طراحی شبکه‌های توزیع بین‌المللی..

6-5- شبکه‌های توزیع ملی و دولتی..

6-6- توسعه شبکه‌های توزیع و لجستیک در کشور چین..

6-7- توسعه سیستم توزیع و لجستیک در کشور ژاپن..

فهرست منابع..

فصل هفتم: خصوصی‌سازی...

مقدمه..

7-1- مرور ادبیات خصوصی‌سازی و تعریف آن..

7-2- گام‌های خصوصی‌سازی..

7-3- روش‌های خصوصی‌سازی..

7-4- انتخاب روش مناسب خصوصی‌سازی..

7-5- تاثیر خصوصی‌سازی..

7-6- مدیریت برنامه خصوصی‌سازی..

7-7- فرصت‌های جدید..

7-8- چالش‌ها

7-9- مطالعات موردی..

7-10- نتیجه‌گیری..

فهرست منابع..


فصل هشتم: خوشه‌های صادراتی...

مقدمه..

8-1- تعریف خوشه..

8-2- خوشه‌های صادراتی..

8-3- الگوی «چهار دنده» مربوط به راهبرد صادرات ملی..

8-4- چرخه عمر خوشه..

8-5- ساختار خوشه‌ها

8-6- نقش بخش دولتی و سرمایه‌گذاری در خوشه‌ها

8-7- عوامل موفقیت خوشه..

8-8- سنجش میزان توسعه خوشه..

8-9- سیاست خوشه‌ای در مقابل سیاست صنعتی..

8-10- ابتکارهای خوشه نیازمند یک کاتالیزور است....

8-11- مطالعات موردی..

فهرست منابع..

فصل نهم: مدیریت زنجیره تامین سبز..

مقدمه..

9-1- منشا GrSCM...

9-2- فواید و موانع GrSCM...

9-3- ابتکارهای GrSCM...

9-4- طراحی سبز..

9-5- فرایندهای سبز..

9-6- خرید سبز..

9-7- چارچوب GrSCM...

9-8- نقش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی..

9-9- نتیجه‌گیری..

فهرست منابع..

فصل دهم: مدیریت لجستیک و زنجیره تامین در بحران‌ها.

مقدمه..

10-1- انواع بحران‌ها

10-2- چرا بحران‌ها به توجه بیشتری نیاز دارند؟.

10-3- چرخه عمر عملیات امدادرسانی..

10-4- لجستیک بشردوستانه، امدادی یا اضطراری..

10-5- زنجیره تامین امدادی بشردوستانه در مقابل زنجیره تامین تجاری..

10-6- روند تصمیم‌گیری برای زنجیره تامین مدیریت بحران..

10-7- هماهنگی و چشم‌انداز راهبردی..

10-8- چالش‌های مدیریت زنجیره امداد.

10-9- لجستیک امدادی به‌عنوان یک سیستم..

10-10- مطالعات موردی..

فهرست منابع..

فصل یازدهم: زنجیره تامین و لجستیک نظامی...

مقدمه..

11-1- تعاریف....

11-2- تفاوت‌های بنیادی میان مدیریت زنجیره‌های تامین شرکتی و نظامی..

11-3- لجستیک انتظاری: پاسخ نیروی زمینی به مدیریت زنجیره تامین..

11-4- بررسی کاربرد SCM در DoD..

11-5- تحول در لجستیک نظامی..

11-6- نظام‌های لجستیکی برای نیروی دفاعی فنلاند..

فهرست منابع..

فصل دوازدهم: سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک....

مقدمه..

12-1- ادبیات فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین..

12-2- چارچوبی جهت توسعه IT برای مدیریت زنجیره تامین کارامد..

12-3- نقش‌های دولت الکترونیکی در کسب و کار.

12-4- چگونه ICT به استفاده موفقیت‌آمیز از دولت الکترونیک منجر می‌شود.

12-5- چارچوب ساختاری دولت الکترونیکی..

12-6- محدودیت‌های به کارگیری دولت الکترونیک....

فهرست منابع..

فصل سیزدهم: مطالعات موردی...

مقدمه..

13-1- وضعیتی ناخوشایند در هِرشِی..

13-2- ارزیابی عوامل موفقیت مدیریت زنجیره تامین..

13-3- ارزیابی زنجیره تامین گوشت خوک دانمارکی..

13-4- مطالعه ارزیابی عملکرد لجستیک تامین‌کننده در صنعت خودرو.

13-5- مقایسه سیستم‌های لجستیکی آسیایی و اروپایی..

13-6- چالش‌های توسعه لجستیکی بنگلادش....

13-7- مدیریت لجستیک راهبردی در سنگاپور.

13-8- توسعه و اجرای مدیریت لجستیک در تایلند..

فهرست منابع..

فهرست واژگان..

 

 

سخن مولف

خوانندگان این کتاب را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی نمود: 1) دانشجویان کارشناسی ارشد یا مدارج بالاتری که می‌توانند از این کتاب به‌صورت کامل جهت واحدهای درسی خود استفاده کنند، 2) خبرگانی که تمایل دارند در مورد مفاهیم جدید در زمینه مدیریت زنجیره تامین و لجستیک بیشتر بدانند، این گروه ممکن است بخواهند یک فصل از کتاب را در مورد موضوع خاصی که در این کتاب موجود می‌باشد، بخوانند.

در زمینه رقابت جهانی، مفاهیم نهفته‌تر در مدیریت زنجیره تامین و لجستیک سریع‌تر در حال رشد می‌باشند. این کتاب این دیدگاه‌ها را در نظر گرفته و شامل دوازده فصل می‌باشد که تنوع و پیچیدگی این مفاهیم را به‌خوبی شرح می‌دهند

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.