۴۰,۰۰۰ تومان

رشد روزافزون شرکت ها و جدایی ناگزیر مالکیت از مدیریت، مشکلات نمایندگی را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، راهکارها و ابزارهایی که بتوان از طریق آنها تضاد منافع به وجود آمده میان مالکان و مدیران را به نوعی تعدیل و مشکلات نمایندگی را به حداقل ممکن رساند، از اهمیت ویژه ای  برخوردار شده است. از میان این ابزارها، راهبری شرکتی و مکانیزم های آن، نمود گسترده ای در جامعه پیدا کرده و مورد توجه اقشار مختلفی از خبرگان و تصمیم گیرندگان مالی و اقتصادی قرار گرفته است.

این کتاب ترجمه ای است از کتابی با همین عنوان ( راهبری شرکتی و اخلاق) که توسط پروفسور ذبیح الله رضایی ، استاد تمام دانشگاه ممفیس آمریکا به رشته تحریر درآمده است.در این کتاب که در 15 فصل ارائه شده است، مطالبی مهم و آموزنده در خصوص راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار بیان گردیده است.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 357 صفحه
دسته بندی راهبردی شرکتی
تاریخ انتشار
شابک 9789644684616
قیمت 40000
زبان persian

فهرست مطالب

فهرست

 مقدمه                

 فصل 1: سیستم بازار و کسب و کار آزاد       

مقدمه    

اهداف اولیه فصل              

سیستم کسبوکار آزاد و بازارهای سرمایه       

اعتماد عمومی و اطمینان سرمایهگذاران           

نقش و مسئولیت کسب و کار در جامعه

نقش اطلاعات مالی در بازارهای سرمایه           

مقدمهای بر راهبری شرکتی 

مقدمهای بر اخلاق کسب و کار          

کاربرد این کتاب در کلاسهای درس دانشگاهی   

خلاصه فصل       

کلید واژههای فصل 

سوالات فصل       

فصل 2: راهبری شرکتی    

مقدمه    

اهداف اولیه فصل  

تعریف راهبری شرکتی       

جوانب راهبری شرکتی       

ساختار راهبری شرکتی       

منابع راهبری شرکتی         

اصلاحات راهبری شرکتی   

قانون ساربنز _ آکسلی 2002           

امتیازدهی به راهبری شرکتی

گزارشگری راهبری شرکتی 

همگرایی جهانی در راهبری شرکتی    

خلاصه فصل       

کلیدواژههای فصل 

سوالات فصل       

 فصل 3: مقدمهای بر اخلاق کسب و کار        

مقدمه    

اهداف اصلی        

نظریههای اخلاقی 

اخلاق در محیط کار           

اخلاق کسب وکار 

مثلث اخلاق کسب وکار      

آموزش اخلاق در دانشکدههای بازرگانی و مدارس کسب و کار        

اخلاق حرفهای     

گزارشگری اخلاق کسب و کار و رفتار حرفهای 

سلامت گزارشگری مالی     

خلاصه فصل       

کلیدواژههای فصل 

سوالات فصل       

 فصل 4: نقش و مسئولیت هیات مدیره           

مقدمه    

اهداف اولیه فصل  

نقش و مسئولیت هیات مدیره 

وظایف امانتداری اعضای هیات مدیره           

کمیتههای هیات مدیره         

مدلهای هیات مدیره           

ویژگیهای هیات مدیره       

انتخاب اعضای هیات مدیره  

آموزش و ارزیابی اعضای هیات مدیره

پاسخگویی هیات مدیره        

هیات مدیره اثربخش           

تعهدات اعضای هیات مدیره 

خلاصه فصل       

نکات مهم فصل     

کلیدواژههای فصل 

سوالات فصل       

فصل 5: نقش و مسئولیت کمیتههای هیات مدیره         

مقدمه    

اهداف اولیه فصل  

لزوم تشکیل کمیتههای هیات مدیره     

کمیته حسابرسی    

کمیته راهبری شرکتی         

کمیته انتصابات    

سایر کمیتههای هیات مدیره  

خلاصه فصل       

کلیدواژههای فصل 

سوالات فصل       

 فصل 6: نقش و مسئولیت مدیریت اجرایی      

مقدمه    

اهداف اولیه فصل  

مسئولیتهای مدیریت اجرایی

مدیران شرکت      

حقوق و مزایا و پاداش مدیران اجرایی 

الزامات گزارشگری مالی     

چالشهای گزارشگری مالی  

گزارشگری کنترلهای داخلی و تاییدیه مدیران اجرایی      

مدیریت ریسک واحد تجاری 

حسابداری مالیاتی  

خلاصه فصل       

نکات کلیدی فصل 

کلیدواژههای فصل 

سوالات فصل       

 فصل 7: نقش و مسئولیت حسابرسان داخلی   

مقدمه    

اهداف اصلی فصل

کارکرد حسابرسی داخلی و راهبری شرکتی       

روند و سودمندی حسابرسان داخلی     

اختیارات و مسئولیتهای حسابرسان داخلی        

برونسپاری فعالیت حسابرسی داخلی   

ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل         

نقش حسابرسان داخلی در کنترل داخلی 

انجمن حسابرسان داخلی       

عوامل تعیینکننده حسابرسی مستقل اثربخش      

خلاصه فصل       

نکات کلیدی این فصل         

کلیدواژههای فصل 

سوالات فصل       

 فصل 8: نقشها و مسئولیتهای حسابرسان مستقل      

مقدمه    

اهداف اولیه فصل  

حسابرسان مستقل و راهبری شرکتی    

مسئولیتهای حسابرس مستقل           

صلاحیت حسابرس

شکستهای حسابرسی و کیفیت حسابرسی         

هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCAOB)  

نظارت کمیته حسابرسی بر حسابرسان مستقل     

استقلال حسابرس   

رویکرد حسابرسی یکپارچه  

حسابرسی مزایای بازنشستگی           

توافقات پیرامون مسئولیت محدود حسابرس مستقل           

خلاصه فصل       

نکات کلیدی فصل 

کلیدواژههای فصل 

سوالات فصل       

سخن مولف

امیدوارم ترجمه این کتاب کمک به افزایش دانش مالی فعالان بازار سرمایه نموده و گامی هرچند کوتاه در جهت ارتقای کیفیت اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی در این بازار بردارد. از تمامی بزرگوارانی که کتاب را مطالعه می نمایند خواهشمندم نطرات اصلاحی خود را در خصوص ترجمه کتاب به اینجانب از طریق آدرس mashayekhi@ut.ac.ir اعلام نمایند و از این طریق اینجانب را در جهت ارتقای کفیت کتاب یاری نمایند.

 

بیتا مشایخی، عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه تهران

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.