سیاست صنعتی نوین

نگاهی به تحولات نظری پس از بحران مالی 2008

۸۰,۰۰۰ تومان

سیاست‌گذاری نوین جهانی در عرصه صنعت و تولید

تغییر در نگرش به صنایع پس از بحران سال 2008 میلادی

 

پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و 2009 که ناشی از بهادادن بیش از حد به اقتصاد اینترنتی و رها کردن صنایع فیزیکی توسط سرمایه‌گذاران مالی بود، صنایع از بازارهای مالی سلب اعتماد کردند و نوعی بازگشت به اقتصاد سنتی با محوریت فعالیت‌های صنعتی در بسیاری از کشورها باب شد.

این موضوع منجر به شکل‌گیری پویشی با محوریت سیاست‌گذاری برای حمایت از صنایع تولیدی گردید که به سیاست صنعتی نوین مشهور است و سیاستمداران بسیاری مانند باراک اوباما در سالهای آخر زعامت خود بر مسند ریاست جمهوری امریکا و ترزا می در بدو انتخاب برای نخست‌وزیری انگلستان، برنامه‌های کاری خود را با محوریت سیاست‌های صنعتی و فناوری‌های عرصه صنایع تولیدی ارائه کردند.

 

کتاب «سیاست صنعتی نوین» به بررسی تحولات نظری در حوزه اقتصاد صنایع پرداخته و در آن، علاوه بر موشکافی چارچوب‌ها و پارادایم‌های نوین در مباحث سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد صنایع در جهان، به بررسی اجمالی مبانی فکری و تجارب عملی توسعه نیز اشاره شده است. نویسنده در این کتاب، سعی بر آن داشته است که معیارهای توانمندساز برای هم‌ترازی صنایع در یک اقتصاد پویا را با رویکردی نئوکلاسیک به ساختارگرایی و سازماندهی نوین در سیاست‌های مالی و پولی برای تامین سرمایه حوزه صنعت مورد مطالعه قرار داده و تعابیر و تفاسیر صاحب‌نظران این حوزه را نیز در این زمینه به مخاطب ارائه نماید.

نویسنده در این کتاب سوالاتی مهم را طرح کرده و سعی در یافتن پاسخی مناسب برای این سوالها دارد. به عنوان مثال، این‌که آیا سیاست‌گذاری کشورهای در حال توسعه در زمینه صنایع و تولیدات باید مطلقا پیرو مزیت‌های نسبی آنان باشد یا لازم است معیارهای دیگری نیز در نظر گفته شود و این‌که این معیارها چه هستند و چگونه باید انتخاب و ارزیابی و پایش شوند.

در ادامه الگوهایی از رفتار برخی کشورها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و سعی می‌شود با بررسی زنجیره جهانی ارزش و سیاست‌های صنعتی بین‌المللی، ملاحظاتی برای منطقه خاور میانه و کشورمان نیز ارائه شود.

مطالعه کتاب «سیاست صنعتی نوین» برای آن دسته از اندیشمندانی که در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی فعالیت دارند بسیار مفید است چرا که آنان را با چگونگی تعامل با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت در عرصه سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی آشنا کرده و دیدی بازتر و نگاهی ژرف‌تر برای تخلیل اوضاع کنونی اقتصاد جهان به ایشان خواهد بخشید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 280 صفحه
دسته بندی اقتصادی، صنعتی، مالی
تاریخ انتشار
شابک 9789644685057
قیمت 80000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه      

 

فصل اول. سیاستهای صنعتی و توانمندیها برای «همترازی»: چارچوبها و پارادایمها

دیباچه          

مقدمه           

مباحثه سیاست صنعتی: چارچوبها و اصول سیاستی         

درسهایی برای سیاست صنعتی در یک پارادایم پویا          

ملاحظات پایانی             

 

فصل دوم. اقتصاد ساختارگرای نوین: چارچوبی برای بازاندیشی توسعه

بررسی اجمالی اندیشه و تجارب توسعه            

یک رویکرد نئوکلاسیک به ساختار و تغییر                      

در اقتصاد ساختارگرای نوین چه چیزی تازگی دارد؟           

تفاوتهای (اقتصاد ساختارگرای نوین) با ادبیات اولیه درباره تغییر ساختاری        

شباهتها و تفاوتها (اقتصاد ساختارگرای نوین) با اقتصاد ساختارگرای قدیمی                      

سیاست مالی                  

سیاست پولی                 

توسعه تامین مالی          

سرمایه خارجی              

سیاست تجاری              

توسعه انسانی               

جمعبندی                      

 

فصل سوم. تعابیر و تفاسیر  

 

فصل چهارم. آیا سیاست صنعتی کشورهای درحال توسعه باید پیرو مزیتهای نسبی آنها باشد
یا از آن سرپیچی کند؟
  

جاستین لین                  

هاجون چانگ                

جاستین لین                  

هاجون چانگ                

جاستین لین                  

هاجون چانگ                

 

فصل پنجم. سیاست صنعتی: نپرس چرا، بپرس چگونه ؟

مقدمه           

شاکله (نظری) مستحکم سیاست صنعتی            

شاکله (تجربی) مبهم سیاست صنعتی                

سیاست صنعتی در مقام عمل: جلوههایی از برخی از کشورها               

جلوههای طراحی نهادی برای سیاست صنعتی                    

ملاحظات برای خاورمیانه               

فصل ششم. ملیت مالک بنگاه در کشورهای در حال توسعه: چه کسی بایستی چه کسی را در بازارهای ناکامل به زیر بکشد؟  

مرور اجمالی                 

مرز ملی        

کارآفرینی و کارایی        

هوای رقیق استراتوسفر                 

جمعبندی                      

 

فصل هفتم. زنجیره جهانی ارزش و سیاستهای صنعتی

مقدمه           

بررسی انتخابهای سیاستی            

رویکردها به سیاست صنعتی           

قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت            

نتیجهگیری                 

سخن مولف

امیدوارم این مجموعه مورد استفاده پژوهشگران، سیاستگذاران، دانشگاهیان و تمام آنها که دغدغه توسعه ملی برایشان جدی است قرارگیرد. با توجه به مشکلات جاری کشور و خالی بودن نسبی انبان ایده‌ها برای خروج از بن‌بست اقتصادی کنونی، رویکردهای آلترناتیو و کاربردی عنوان شده در این کتاب که عموماً توسط مسئولین نهادهای اجرایی بین‌المللی ارائه شده، بتواند سرچشمه‌های جدیدی از ایده‌ها و سیاست‌های مرتبط با آنها را نشان دهد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.