فضای کسب و کار در ایران

نویسنده: مرتضی شانی
۲۵,۰۰۰ تومان

تعریف تحلیل کسب و کار
عبارتست از ارزیابی چشم‌انداز و ریسک‌های بنگاه به‌منظور اتخاذ تصمیم در مورد کسب‌و‌کار آینده. ارزیابی محیط کسب و کار، راهبرد‌ها و عملکرد بنگاه به مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی و آگاهانه اتخاذ کنند.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 150 صفحه
دسته بندی کسب و کار
تاریخ انتشار
شابک 9789644685569
قیمت 25000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه          

 

فصل اول: الگوی بانک جهانی

ماهیت عوامل تاثیرگذار برفضای کسب و کار                      

رابطه فضای کسب و کار با هزینه‌های عملیاتی                    

رابطه فضای کسب و کار با فرآیند رشد شرکت‌ها                  

روش‌های سنجش فضای کسب و کار                 

ارزیابی فضای کسب و کار ایران                      

تحلیل فضای کسب و کار براساس مدل بانک جهانی             

وضعیت شاخص‌های ایران              

شرح تفصیلی مراحل آغاز کسب و کار (فرآیند ثبت شرکت)                    

اسناد لازم جهت ثبت نام شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها          

رقابت کشورهای جهان در اقدام اصلاحی            

سازمان و نهاد‌های مرتبط با اصلاح متغیرهای «فضای کسب و کار ایران»              

پیوستگی شاخص‌های کسب و کار                     

 

 

فصل دوم: تحلیل فضای کسب و کار بر اساس الگو مجمع اقتصادجهانی

ارزیابی و تحلیل فضای کسب و کار ایران با مدل جی سی آی                

تعریف رقابت جهانی       

ارکان دوازده گانه رقابت جهانی        

ارتباطات ارکان دوازده گانه             

متدولوژی وزن دهی به ارکان دوازده گانه          

مرحله توسعه و شاخص موزون شده                 

روش تفکیک کشورها براساس "مرحله توسعه"                  

 رتبه‌بندی عمومی کسب و کار در کشورهای منتخب جهان                     

مشکل عمده ایران و کشورهای واقع در مرحله 2 توسعه                       

               

 

فصل سوم: تحلیل کسب و کار ایران توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

مطالعه و تحقیق‌های مشابه               

 

فصل چهارم: سایر مطالعات و پژوهشهای معتبر

نقد تحلیل معنائی کسب و کار ایران براساس مدل بانک جهانی                

 

فصل پنجم: بایدها و نبایدهای بهبود فضای کسب و کار در ایران

میان‌گفتار مولف             

تعریف روشن از نظام اقتصادی، پیش نیاز بهبود فضای کسب و کار         

سرمایه داری مبتنی بر بازار             

اقتصاد سوسیالیستی       

اقتصاد مختلط                

اقتصاد اسلامی               

ضرورت تعامل با پدیده جهانی شدن                   

ضرورت دید فرامرزی                    

ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی                

رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی                       

رفع احساس تبعیض در جامعه           

ضرورت رقابت آزاد      

خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی                      

رنسانس دیگر برای بهبود وضعیت فضای کسب و کار          

عزم ملی وهمت جمعی                    

ضرورت بازنگری قانون کار           

اجرای قانون قانون ضدانحصار        

مبارزه جدی با فساد ساختاری            

اصلاح نقش گمرک         

نوسازی و مدیریت ژرف در صنعت حمل و نقل                   

بازنگری روش‌های اخذ مالیات         

بازنگری نقش بیمه‌ها      

بازنگری نقش بانک‌ها                     

بازنگری واصلاح شیوه‌های تامین مالی              

ارتشاء و تبعات آن          

محدودکردن بازار قاچاق                  

ترغیب فرهنگ کارآفرینی، بهره‌وری و اثربخشی                 

ضرورت رتبه‌بندی ظرفیت اعتباری و تعهداتی بنگاه‌های اقتصادی ایران                  

متدلوژی رتبه‌بندی موسسه دان- اند- برداستریت                   

استفاده روزآمد از اینترنت                

کاربرد روش‌های مکانیزه و نوین                      

مدیریت و صیانت از محیط زیست                     

مدیریت منابع و مصارف آب             

ضرورت کاهش روزهای تعطیل      

عزم ملی در فراگیر کردن استاندارد                    

رعایت اصل امکانسنجی بی‌طرفانه                   

رعایت نقش چرخه عمر محصول                      

تغییر الگوهای غذایی                      

جذب و نهادینه‌سازی فناوری‌های پیشرفته            

رعایت اصل ثبات و انسجام در تصمیم                

ضرورت تحول بنیادی در عرصه آموزش          

ضرورت ثبات در برنامه راهبردی                     

پرهیز از سبک‌های مدیریت اجرائی نامناسب                       

بازنگری مدیریت منابع انسانی          

پرهیز جدی از آفت 3C                   

اشاعه فرهنگ اهمیت عنصرکیفیت                    

 بازنگری ارتباط دانشگاه با صنعت                    

بازنگری نقش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده                    

بازنگری نقش بازرسی کل کشور                      

بازنگری نقش وزارت صنایع، معادن و تجارت                    

انقلاب صنعتی چهارم را جدی بگیریم                 

نگاهی به تغییر مدل‌های کسب و کار در دوران انقلاب صنعتی چهارم                      

هماهنگی توسعه درزیر مجموعه‌های سه قوه کشور برای بهبود کسب و کار             

 

 

سخن مولف

الگوی‌های تحلیل کسب و کار
تحلیل و ارزیابی محیط کسب و کار معمولاً با بهره‌گیری از مدل‌های بانک جهانی و یا مجمع اقتصاد جهانی انجام می‌شود. الگوهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اداره کل دارائی اقتصاد استان خراسان جنوبی نیز حاوی منطق‌های خاص می‌باشد. در این نوشتار برای پوشش جامع شیوه سنجش شاخص‌های کسب و کار با پرهیز از اطاله کلام به الگوهای زیر اشاره می‌شود:
الف - الگوی بانک جهانی
ب - الگوی مجمع اقتصاد جهانی
ج- گزارش کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
د - گزارش کسب و کار اداره کل دارائی اقتصاد استان خراسان جنوبی
ه - سایر

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.