کلید های طلایی مذاکره

جهت کسب و کار و زندگی

۱۲,۰۰۰ تومان

عدم تبحر کافی در برخی مذاکرات ساده خانوادگی موجبات اختلافات شدید، جدایی های عاطفی، فیزیکی و یا کینه توزی های بی دلیل را فراهم می گرداند طبیعتاً هزینه های جبران این موارد بعضاً معادل ده ها سال سعی، تلاش و . . . می باشد.

در مجموع علم و هنر مذاکره امری مهم وپرکاربرد در زندگی آدمی می باشد و یکی از کلیدهای سعادت و کامیابی محسوب می گردد.

در این کتاب اصول مذاکره بر مبنای اصولی و بومی شده " بر اساس اصول داخلی و همچنین اصول دیگر کشورها " بیان شده است.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 92 صفحه
دسته بندی فنون مذاکره
تاریخ انتشار
شابک 9789642649594
قیمت 12000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه نویسنده

فصل اول

فرایند مذاکره صحیح

آمادگی و کسب اطلاعات قبل از مذاکره

شروع درست مذاکره

پیگیری مجدانه و هدفمند در خلال مذاکره

جمع بندی، نتیجه گیری و پایان صحیح

فصل دوم،  ادامه مذاکره

اصول ساختار دهی مذاکرات خرید و فروش

فصل سوم : مطالعات موردی

فصل چهارم. نکات مهم جهت جمع بندی مذاکره

فصل پنجم. جمع بندی و خلاصه کتاب

سخن مولف

سا لها قبل به این نکته پی بردم که برخی افرادی بعضاً بدون داشتن تحصیلات برتر دانشگاهی یا منابع مالی وقدرت به راحتی در مذاکرات به اهداف مورد نظر شان دست پبدا میکنند اینگونه افراد کلیدهای موفقیت در مذاکره را به خوبی در دست داشتند از آن زمان در صدد یافتن این کلیدها بوده و منابع مختلف داخلی در این خصوص را مطالعه نمودم و از افراد مختلف در این خصوص جویا مطلب شدم و هر روز به دنبال اجرا وگرفتن باز خورد در این خصوص گردیدم و تجارب مختلف را چه در مذاکرات تجاری چه خانوادگی کسب نمودم و مذاکرات بسیار مشکلی را با موفقیت پشت سر گذاشتم در بسیاری از مذاکرات نتایج و اعتبارات عجیبی را کسب نمودم که بعضاً طرف مقابل تا مدت ها نمیدانست چه شده که اینگونه به من امتیاز داده در کتاب حاضر که حاصل تجارب اینجاب و بررسی منابع به روز در رابطه در اصول مذاکره می باشد همین نکات را بیان کرده ام و به شما خواننده عزیز این اطمینان را میدهم که پس از خواندن این کتاب به دیدگاهی مثبت در خصوص روش درست مذاکره کردن دست پیدا خواهید نمود و می توانید با تمرین وممارست به یک مذاکره کننده حرفه ای تبدیل شوید.
مذاکره تنها راه موفقیت در کسب وکار و زندگی میباشدو درست مذاکره کردن میتواند معادل ماه ها و بعضاً سالها فعالیت را بگیرد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.