تفسیرجامع کاربردی تعرفه های گمرکی - 5 جلدی

نویسنده: رضا بنایی
رایگان

یادداشت‌های توضیحی نمانکلاتور سیستم هماهنگ‌شده به خودی خود ابزار کارآمد و مناسبی در طبقه‌بندی محسوب می‌شود، به‌طوری که برای بسیاری، کار طبقه‌بندی بدون این یادداشت‌ها تا حدودی مشکل است.

حال اگر این یادداشت‌ها ساده شده و به‌صورت کاربردی‌تری ارائه شوند، و در عین حال از یک قالب معینی در کلیه قسمت‌ها و فصل‌ها استفاده شده باشد، در عمل دسترسی به تعرفه‌ها را آسان‌تر و تا حدودی با سرعت بیشتری امکان‌پذیر می‌سازد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم رضا بنایی
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 1000 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644683923
قیمت 0
زبان persian

فهرست مطالب

.....

قسمت اول - حیوانات زنده و محصولات حیوانی........................................................................................................

فصل 1: حیوانات زنده........................................................................................................................................................

فصل 2: گوشت و احشای خوراکی  ..................................................................................................................................

فصل 3: ماهی‌ها و قشرداران، صدف‌داران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات ..................................................

فصل 4: شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان، عسل طبیعی، محصولات خوراکی که منشاء حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.............................................................................................................

فصل 5: سایر محصولات حیوانی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد

قسمت دوم - محصولات نباتی  .........................................................................................................................................

فصل 6: نباتات زنده و محصولات گل‌کاری..................................................................................................................

فصل 7: سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی..............................................................................

فصل 8: میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات، یا پوست خربزه و همانند...............................................................

فصل 9: قهوه، چای، ماته و ادویه.......................................................................................................................................

فصل 10: غلات  ....................................................................................................................................................................

فصل 11: محصولات صنعت آردسازی، مالت، نشاسته و فکول، اینولین، گلوتن گندم......................................

فصل 12: دانه‌ها و میوه‌های روغن‌دار، دانه و بذر و میوه‌های گوناگون، نباتات صنعتی یا دارویی، کاه و
نواله...................................................................................................................................................................................

فصل 13: لاک، انگم‌ها، رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره‌های نباتی........................................................................

فصل 14: مواد نباتی قابل بافت، سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد............................................................................................................................................................................................

قسمت سوم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و فرآورده‌های مشتق از آن‌ها، چربی‌های خوراکی آماده، موم‌های حیوانی یا نباتی  ............................................................................................................................................................................................

فصل 15: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و فرآورده‌های مشتق از آن‌ها، چربی‌های خوراکی آماده، موم‌های حیوانی یا نباتی............................................................................................................................................................................................

قسمت چهارم - محصولات صنایع غذایی: نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه، توتون و تنباکو و بدل ساخته آن‌ها

فصل 16: فرآورده‌های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌دارن یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات..........

فصل 17: قند و شکر و شیرینی.........................................................................................................................................

فصل 18: کاکائو و فرآورده‌های کاکائو..........................................................................................................................

فصل 19: فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته یا شیر، محصولات شیرینی‌سازی...................................................

فصل 20: فرآورده‌ها از سبزی‌ها، میوه‌ها و سایر اجزای نباتات..............................................................................

فصل 21: فرآورده‌های خوراکی گوناگون.......................................................................................................................

فصل 22: نوشابه‌ها، مشروبات الکلی و سرکه..............................................................................................................

فصل 23: آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی، خوراکی‌های آماده برای حیوانات....................................................

فصل 24: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده.................................................................................

قسمت پنجم -  محصولات معدنی (شامل 3 فصل)  ...................................................................................................

فصل 25: نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان........................................................................................

فصل 26: سنگ فلز، جوش و خاکستر..............................................................................................................................

فصل 27: سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن‌ها؛ مواد قیری؛ موم‌های معدنی          

مقدمه

سخن مولف

چارچوبی که در این مجموعه پیش‌بینی شده با استفاده از ساختار کلی یادداشت‌های توضیحی HS نسخه 2012 در نظر گرفته شده است که به شرح زیر برای مراجعه گام به گام استفاده‌کننده از آن منتقل می‌شود:

1- هر قسمت ممکن است یادداشت‌های مثبت یا منفی داشته باشد. بنابراین یادداشت در حقیقت چراغ قرمز یا سبز ورود به قسمت محسوب می‌شود. اگر سبز بود (یادداشت منفی نداشت) ادامه می‌دهیم و به فصل‌های مربوط و متناسب قسمت مراجعه می‌کنیم.

2- هر فصل هم مثل قسمت‌ها ممکن است از یادداشت‌های مثبت یا منفی (به‌مثابه سبز و قرمز) تشکیل شده باشد، در این مرحله باز هم به شرط مثبت (سبز) بودن اجازه ادامه کار طبقه‌بندی را داریم.

3- یادداشت‌های مثبت دید ما را نسبت به کالایی که در قسمت یا فصل معینی قرار است طبقه‌بندی شود بازتر می‌کند و به‌درستی کار طبقه‌بندی انجام‌پذیر خواهد بود.

4- در تابلو قسمت‌ها علاوه بر احصای فصل‌ها و عناوین، ارتباط با سایر قسمت‌ها و فصول تعرفه (97 فصل) مشخص شده که متناسب با کارهای بیشتری که ممکن است بر روی ماده یا شیء یا کالای خاص صورت گیرد، راهنمای مناسبی در مراجعه به قسمت‌ها و فصل‌های دیگر است.

5- تعاریف اصطلاحات معمول در یک فصل یا حتی قسمت که در نمانکلاتور و یادداشت‌های توضیحی مبتنی بر تعاریف علمی و فنی است مانع از تعابیر و تعاریف شخصی از اصطلاحات در امر طبقه‌بندی می‌گردد.

مثال این تعاریف را در مورد فلزات و صنعت فلزگری و فولاد در یادداشت‌های قانونی و تفسیر آن‌ها در یادداشت‌های توضیحی با تعاریف و معادل‌های معمول در فرهنگ عامه می‌توان متوجه شد.

 6- مستثنیات هر قسمت یا فصل یا بخش افزون بر آنچه به‌طور موردی در یادداشت‌های توضیحی نمانکلاتور HS وجود دارد، تجمیع شده برای هر فصل یا بخش یکجا می‌توان یافت که مراجعه‌کننده را از اینکه در تمام قسمت یا فصل‌ها به جستجوی موارد منفی (قرمز) یا مستثنیات بپردازد، به یک یا چند صفحه راهنمایی می‌کند.

7- در هر فصل، بخش‌ها یا عناوین (Headings) وجود دارد که 4 رقمی هستند که در این مجموعه کلیه بخش‌های 4 رقمی با ذکر عناوین و شرح و تفصیل متناسب با یادداشت‌های توضیحی مذکور است، کافی است شماره 4 رقمی به درستی انتخاب شود تا به آسانی و تنها با مراجعه به جدول پیوست مقررات عمومی صادرات و واردات در ذیل هر عنوان 4 رقمی (بخش) خط تعرفه‌های 6 رقمی خوانده شود و اگر تقسیمات فرعی در سطح ملی نیز احصاء شده باشد (8 رقمی) انتخاب آن آسان خواهد بود.

8- حسن دیگر این مجموعه در جمع‌ کردن آن تعداد از کالاهای قابل طبقه‌بندی در یک بخش است که معمولاً تحت عنوان (سایر) یا (Other) ذکر می‌شود، به این ترتیب تا جایی که امکان داشته این اقلام نانوشته را از میان یادداشت‌های توضیحی بیرون کشیده و در ادامه عنوان بخش به آن افزوده است.

رضا بنائی

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.