راهنمای تهیه طرح توجیهی اقتصادی

طرح کسب و کار

۸۱,۰۰۰ تومان

دلایل زیادی برای تدوین یک طرح بدین شرح وجود داد:

به دست آوردن دورنمایی کامل از کسب و کار خود: با تهیه طرح خود می‌توانید دورنمایی کلی از تمام موضوعات مربوط به کسب و کار خود به دست آورید. برای نمونه، این طرح کمک می‌کند تا مشتریان مورد هدف خود را بهتر بشناسید. طرح کلی آن بخش از بازار را که به کسب و کار شما مربوط می‌شود، مشخص نمایید، راهبرد قیمت‌گذاری خود را شکل دهید و شرایط رقابتی را که باید تحت آن برای دستیابی به موفقیت فعالیت کنید مورد شناسایی قرار دهید. طرح اقتصادی تضمین می‌کند که تمام این ملاحظات با هم سازگار و به درستی هماهنگ هستند. فرآیند طرح همچنین اغلب به کشف یک مزیت رقابتی یا فرصت‌های تازه و نواقص در طرح منجر می‌شود. با آوردن طرح‌های خود روی کاغذ اطمینان می‌یابید که توانایی کلی شما برای مدیریت کسب و کار بهبود خواهد یافت. شما قادر خواهید شد تا تلاش‌های خود را بر هرگونه انحراف از طرح قبل از این‌که شرایط بحرانی شود متمرکز نموده و فرصت خواهید داشت تا آینده را بررسی نمایید و جلوی بروز هرگونه مشکلی را بگیرید.

 • تفاهم متقابل بین مدیران: رسیدن به تفاهمی مشترک بین اعضای مدیریت یک شرکت‌ به‌ویژه در مواردی که در آن سیاست پیشنهادی مبنی بر دخالت تعداد بیشتری از مدیران در تهیه طرح اقتصادی به کار خواهد رفت حائز اهمیت است.
 • تعیین نیازهای مالی و درخواست منابع: تعیین میزان، نوع و منابع مالی و زمان نیاز به این منابع، استفاده از طرح در فرآیند درخواست برای منابع مالی.
 • تصویب هیات مدیره/ سهامداران: می‌توان از طرح به عنوان اساسی برای به‌دست آوردن تایید و تصویب هیات مدیره یا سهام‌داران شرکت استفاده نمود.
 • استخدام: استفاده از طرح در استخدام و معرفی اعضای جدید مدیریت و کارکنان.
 • کسب اهدافی برای کارکنان: به دست آوردن معیارها و اهدافی از طرح برای واحدها و افراد در سازمان (مدیریت مبتنی بر هدف).
 • اطلاع‌رسانی به کارکنان: استفاده از طرح به عنوان ابزاری برای مطلع ساختن یا ایجاد انگیزه در کارکنان در زمینه اهداف شرکت.
 • اطلاع‌رسانی به وام‌دهندگان: ارایه طرح به بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری که در کسب و کار شما سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به اطلاعات دوره‌ای با هدف نظارت نیاز دارند.
 • اطلاع‌رسانی به شرکا: با استفاده از طرح می‌توان به شرکای تجاری و سایر سازمان‌های مرتبط اطلاع‌رسانی کرد.

در تهیه این کتابچه راهنما فرض بر این بوده است که هدف اولیه تهیه یک طرح تعیین نیازهای مالی کسب و کار شما و درخواست برای منابع مالی خارجی باشد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 221 صفحه
دسته بندی کسب و کار
تاریخ انتشار
شابک
قیمت 81000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه مترجم.. ‌

قسمت اول: مقدمه..

فصل اول: الفبای یک طرح اقتصادی...

الف. یک طرح اقتصادی چیست؟.

ب. چرا طرح اقتصادی؟.

ج. چه افرادی طرح را مطالعه می‌کنند؟.

د. چگونه طرح اقتصادی را تهیه کنیم؟.

 1. چه کسی طرح اقتصادی را تهیه می‌کند؟.
 2. مراحل تهیه طرح اقتصادی کدامند؟.

هـ . چه توقعاتی از سرمایه‌گذار یا وام‌دهنده داریم؟.

و. انواع مختلف طرح‌های اقتصادی..

ز. ساختار طرح..

ح. مدت طرح..

ط. محتوا و ساختار یک طرح..

 1. خلاصه اجرایی..
 2. پیشینه.
 3. محصولات و خدمات...
 4. بازارها و مشتریان..
 5. سازمان و عملیات کسب و کار.
 6. منابع انسانی..
 7. چارچوب قانونی و عوامل محیطی و اجتماعی..
 8. برنامه‌ریزی مالی..

قسمت دوم: اجزای اساسی یک طرح...

فصل دوم: خلاصه اجرایی...

الف. هدف طرح..

ب. نکات مهم..

ج. نیازهای مالی..

د. نمونه‌ای از یک خلاصه اجرایی..

فصل سوم: پیشینه..

الف. محصولات اصلی، بازارها و مشتریان..

ب. موقعیت و مکان..

ج. اطلاعات کلیدی (کارکنان، کل تولید، درآمدها)

د. شکل قانونی، مالکیت و مدیریت....

هـ . سابقه و نحوه توسعه کسب و کار.

و. راهبرد و رسالت کسب و کار.

ز. سازمان کلی / واحدهای عملیاتی..

فصل چهارم: تولیدات و خدمات....

الف. تشریح تولیدات و سابقه آن..

ب. ویژگی‌های محصول..

ج. تحقیق و توسعه..

د. چرخه حیات محصول..

هـ . تعیین هزینه و قیمت....

 1. تعیین هزینه.
 2. تعیین قیمت...

و. فرآیند تولید..

ز. تضمین کیفیت و کنترل..

ح. تامین منابع تولید..

ط. مالکیت فکری..

فصل پنجم: بازارها، مشتریان و رقبا.

الف. نکات مقدماتی..

ب. ویژگی‌های بازار.

ج. مشتریان..

د. رقبا

هـ . تعیین موقعیت در بازار.

و. راهبرد بازار.

ز. پیش‌بینی میزان فروش....

فصل ششم: عملیات و سازمان کسب و کار.

الف. مکان و ساختمان‌ها

 1. مکان ..
 2. ساختمان و محوطه.

ب. بازاریابی..

1- نکات کلی..

2- ترویج و تبلیغ.

ج. روش فروش....

د. تولید..

هـ . توزیع..

و. نحوه اخذ سفارش و کنترل موجودی..

ز. ساختار شرکت....

ح. مدیریت پروژه.

ط. سیستم اطلاعات مدیریت / گزارش‌دهی..

فصل هفتم: منابع انسانی...

الف. مدیریت....

 1. سهام‌داران..
 2. هیات مدیره.
 3. مدیریت اجرایی..
 4. مدیریت میانی..
 5. خدمات پشتیبانی خارج از سازمان..

ب. نیروی کار.

ج. موارد ویژه‌ای که سرمایه‌گذاران کنترل می‌کنند..

 1. توانایی‌ها و مهارت‌های فنی مدیران..
 2. مشخصه‌های و ویژگی‌های مدیران..
 3. روحیه کار گروهی..
 4. ارزش‌ها و هنجارهای شرکت...

فصل هشتم: مسائل حقوقی و عوامل محیطی و اجتماعی...

الف. مجوزها و تاییدیه‌های لازم..

ب. پذیرش اجتماعی..

ج. توسعه و منافع اجتماعی..

د. خطرات زیست محیطی..

 1. نگرانی‌های وام‌دهندگان..
 2. دغدغه‌های سرمایه‌گذاران..
 3. نمونه‌ای از پرسش‌هایی که وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران خواهند پرسید..

فصل نهم: برنامه‌ریزی مالی...

الف. نکات مقدماتی..

ب. سوابق مالی..

ج. پیش‌بینی صورت‌حساب سود و زیان..

د. پیش‌بینی گردش وجوه نقدی..

 1. گردش وجوه نقدی چیست؟.
 2. چرا به برنامه‌ریزی جریان وجوه نقدی نیاز دارید؟.
 3. چگونه پیش‌بینی جریان نقدی را تهیه کنیم؟.
 4. نکات اضافی برای تهیه و اصلاح جریان وجوه نقدی..

هـ . پیش‌بینی ترازنامه..

و. نسبت‌های مالی مهم..

 1. نسبت‌های نقدینگی..
 2. نسبت‌های فعالیت (کارآیی)
 3. نسبت‌های سودآوری..
 4. نسبت‌های قدرت پرداخت بدهی..

ز. روش‌های طبقه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری..

 1. روش دوره بازیافت سرمایه.
 2. روش ارزش فعلی..
 3. نرخ بازده داخلی..

ح. درخواست وام و سایر اطلاعات پشتیبانی..

 1. درخواست برای اخذ وام.
 2. ارزیابی ریسک و مخاطرات احتمالی..
 3. اطلاعات مالی کسب و کارهای جدید..

ط. مثال عددی..

قسمت سوم: طرح‌های اضطراری...

فصل دهم: تحیل ریسک و تاثیرپذیری...

الف. نکات مقدماتی..

ب. انواع ریسک....

 1. شرایط اقتصادی عمومی..
 2. ریسک‌های سیاسی/ مقرراتی..
 3. تغییر در افکار عمومی..
 4. مسائل مربوط به فناوری..
 5. دعاوی حقوقی..
 6. کارکنان..
 7. مسائل مربوط به مشتریان..
 8. مسائل مربوط به تولید/ کیفیت...
 9. مقاطعه‌کاری‌های فرعی..
 10. بازار

ج. مدیریت فرصت‌های جدید..

د. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT)

فهرست واژگان..

 

سخن مولف

با توجه به اهمیت روزافزون کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان ایران، برای توسعه روزافزون بخش‌های مختلف لازم است کارآفرینان عزیز با اطلاعات ضروری برای رشته فعالیت انتخابی خود آشنا شوند. کتابچه پیش‌رو با این هدف ترجمه و در اختیار قرار می‌گیرد. امید است مفید واقع شود.

محمدعلی فنایی نجف‌آبادی

 

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.