قانون امور گمرکی 1390 و آیین نامه اجرایی

با اخرین اصلاحات تا نیمه اول 1401

نویسنده: رضا بنایی
۱۶۲,۰۰۰ تومان

ویژگی‌ هر قانون و آیین‌نامه‌هایی که به‌ترتیب از تصویب مجلس شورای اسلامی و هیات‌وزیران می‌گذرد، دقت، سادگی، جامعیت، استحکام و شفافیت آن است. با این حال بسیار اتفاق می‌افتد که توضیحات در بعضی مواد یا تبصره‌ها، با هدف شفافیت بیشتر و رفع ابهامات احتمالی که در عمل پیش می‌آید، اجرای قانون و آیین‌نامه را تسهیل و از بروز اختلاف و لاینحل ماندن آن‌ها جلوگیری نماید. قانون گمرک و آیین‌نامه اجرایی آن به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار کار گمرک و تبیین وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات این سازمان دولتی متولی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات تجارت خارجی کشور نیازمند توضیحات با هدف شفاف‌سازی و رفع ابهاماتی است که در عمل ممکن است پیش آید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم رضا بنایی
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 168 صفحه
دسته بندی حقوق تجارت بین الملل
تاریخ انتشار
شابک 4689649789789644683442
قیمت 162000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه..

قانون امور گمرکی...

بخش اول - تعاریف، سازمان و کلیات...

فصل اول – تعاریف...

فصل دوم- اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران..

فصل سوم – کلیات...

بخش دوم- ارزش‌گذاری و قواعد مبدا

فصل اول- ارزش کالا.

فصل دوم- قواعد مبدا

بخش سوم- تشریفات قبل از اظهار.

بخش چهارم- نگهداری کالا در اماکن گمرکی..

فصل اول- انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا.

فصل دوم- انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی..

بخش پنجم- کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک....

بخش ششم- تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص.....

بخش هفتم – رویه‌های گمرکی..

فصل اول – کالاهای ورودی..

فصل دوم- کالاهای صدوری..

فصل سوم- سایر رویه‌ها

بخش هشتم – تخلفات و قاچاق..

فصل اول – تخلفات گمرکی..

فصل دوم – قاچاق..

بخش نهم – معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

فصل اول- معافیت‌ها

فصل دوم – ممنوعیت‌ها

بخش دهم – کارگزار گمرکی..

بخش یازدهم – بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص.....

فصل اول – کلیات...

فصل دوم – کسر دریافتی..

فصل سوم – اضافه پرداختی..

فصل چهارم – حسابرسی پس از ترخیص....

بخش دوازدهم – مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی..

بخش سیزدهم- سایر مقررات...

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

بخش اول – تعاریف و کلیات...

فصل اول – تعاریف...

فصل دوم – کلیات...

بخش دوم - تعیین ارزش و قواعد مبدا

فصل اول – ارزش کالا.

فصل دوم- قواعد مبدا و گواهی اسنادی مبدا و کنترل آن..

بخش سوم – تشریفات قبل از اظهار کالا.

بخش چهارم –نگهداری کالا در اماکن گمرکی..

فصل اول - انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا.

فصل دوم- انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرکات اختصاصی..

بخش پنجم - کالای متروکه ‌، ضبطی و واگذاری به گمرک....

بخش ششم - تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص.....

فصل اول- شرایط عمومی اظهار و ترخیص....

فصل دوم- مراحل گردش اظهارنامه

فصل سوم- رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی)

بخش هفتم - رویه‌های گمرکی..

فصل اول- کالاهای ورودی..

فصل دوم- کالاهای صدوری..

فصل سوم- سایر رویه‌ها

بخش هشتم- تخلفات گمرکی و قاچاق..

بخش نهم – معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

بخش دهم – کارگزار گمرکی..

بخش یازدهم – بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص.....

فصل اول- کسر دریافتی و اضافه پرداختی..

فصل دوم- حسابرسی پس از ترخیص....

بخش دوازدهم- مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی..

بخش سیزدهم – سایر مقررات...

یادداشت‌های توضیحی...

یادداشت‌های توضیحی آیین‌نامه..

سخن مولف

با تجربه‌ای که از کار مشابه در خصوص قانون و آیین‌نامه قبلی گمرک داشتم و اطمینان از استفاده گمرک و مخاطبین از یادداشت‌های مواد و تبصره‌های آن‌ها که طی بالغ بر بیست سال در نسخ متعدد به‌وسیله شرکت چاپ و نشر بازرگانی در دسترس عموم قرار داده شد، با همان شیوه یادداشت‌های توضیحی قانون و آیین‌نامه جدید را پدید آورده، با این امید که مورد بهره‌برداری کارکنان گمرک و مراجعین به گمرک قرار گیرد.

رضا بنائی

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.