مکس تست - مجموعه نکات کلیدی و پرسش های چهار گزینه ای

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های سودمند و پربار در زمینۀ امور گمرکی، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین و گردآوری مطالب غنی و ارزشمند در یک کتاب برای رفع نیازهای علمی دانشجویان و دانش پژوهانِ این رشته و رشته‌های مرتبط، باید مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گیرد. از این روی، کتاب‌هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیازهای موجود در این زمینه داشته باشند بایستی تالیف و منتشر گردد تا پاسخگوی دریای سئوالات و ابهامات موجود در این رشته باشد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 500 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644685972
قیمت 140000
زبان persian

فهرست مطالب

 مقدمه                    

 

فصل اول. قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن             

  1. قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با اصلاحات بعدی

بخش اول. تعاریف، سازمان و کلیات           

بخش دوم. ارزشگذاری و قواعد مبدا          

بخش سوم. تشریفات قبل از اظهار             

بخش چهارم. نگهداری کالا در اماکن گمرکی              

بخش پنجم. کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک          

بخش ششم. تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص           

بخش هفتم. رویههای گمرکی                   

بخش هشتم. تخلفات و قاچاق                   

بخش نهم. معافیتها و ممنوعیتها            

بخش دهم. کارگزار گمرکی          

بخش یازدهم. بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص          

بخش دوازدهم. مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی                  

بخش سیزدهم. سایر مقررات                   

  1. آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب 6/12/1391 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

بخش اول. تعاریف و کلیات          

بخش دوم. تعیین ارزش و قواعد مبدا        

بخش سوم. تشریفات قبل از اظهار کالا       

بخش چهارم.نگهداری کالا در اماکن گمرکی               

بخش پنجم. کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک             

بخش ششم. تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص           

بخش هفتم. رویههای گمرکی                   

بخش هشتم. تخلفات گمرکی و قاچاق           

بخش نهم. معافیتها و ممنوعیتها            

بخش دهم. کارگزار گمرکی          

بخش یازدهم. بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص          

بخش دوازدهم. مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی                  

بخش سیزدهم. سایر مقررات                   

 

فصل دوم. قانون مقررات صادرات و واردات  و آیین نامه اجرایی آن      

  1. قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 (مجلس شورای اسلامی)     
  2. آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات     

 

فصل سوم. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز         

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 (مجلس شورای اسلامی) با آخرین اصلاحات              

 

فصل چهارم. آشنایی با شرایط پرداخت و شرایط تحویل         

بخش اول: آشنایی با شرایط پرداخت در ورود قطعی-گشایش اعتبار و انجام  مقررات ارزی         

بخش دوم: شرایط تحویل (بر اساس مقررات اینکوترمز)           

 

فصل پنجم. آشنایی با سیستم هماهنگ شده  توصیف و کدگذاری کالا     

فصلهای سیستم هماهنگ شده                 

عناوین قسمتها و فصول نمانکلاتور سیستم هماهنگشده          

قواعد عمومی تفسیری برای طبقهبندی کالا در سیستم هماهنگشده           

تشریح قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده            

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده        

 

فصل ششم. آشنایی با انواع بیمه‌های باربری در حمل و نقل بین‌المللی   

تعریف بیمه و بیمه حمل و نقل کالا            

قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316 مجلس شورای ملی               

 

فصل هفتم. آشنایی با قوانین و مقررات کارشناس رسمی دادگستری      

بخش اول. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  مصوب 18/1/1381              

آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری        

بخش دوم. ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آییننامه اجرایی آن                    

آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، …  مصوب 1381/6/13 رییس قوه قضاییه     

 

فصل هشتم. آزمون‌ها           

آزمون 1. تعاریف، سازمان و کلیات                        

آزمون 2. ارزش گذاری و قواعد مبدا                      

آزمون 3. تشریفات قبل از اظهار               

آزمون 4. نگهداری کالا در اماکن گمرکی                  

آزمون 5. کالای متروکه، ضبطی و واگذاری به گمرک               

آزمون 6. تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص              

آزمون 7. رویههای گمرکی         

آزمون 8. تخلفات و قاچاق          

آزمون 9. معافیتها و ممنوعیتها                         

آزمون 10. کارگزار گمرکی         

آزمون  11. بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص            

آزمون 12. مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی                      

آزمون 13. سایر مقررات           

آزمون 14. اصطلاحات گمرکی                  

آزمون 15. مقررات صادرات و واردات       

آزمون 16. شرایط پرداخت و شرایط تحویل               

آزمون 17. آشنایی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا           

آزمون 18. سوالات آزمون تخصصی کارشناسان رسمی قوۀ قضاییه           

آزمون 19. آزمون کارگزاران گمرکی - سال 1395سازمان سنجش آموزش کشور       

آزمون 20. سوالات تستی آشنایی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا - تالیفی 1396            

 

منابع و مآخذ             

سخن مولف

 با توجه به سوابق خدمتی 16 سالۀ گردآورنده کتاب، در بزرگترین گمرک اجرایی کشور (گمرک شهید رجایی بندرعباس) و دستی مستقیم بر آتش داشتن وی به‌دلیل تصدی و خدمت در پست‌های سازمانی همچون: ارزیاب، کارشناس امور گمرکی، رئیس سرویس، جانشین معاون فنی، رئیس گروه نظارتی، معاون امور گمرکی، معاون هماهنگی و مدیر کل گمرک شهید رجایی بندرعباس از یک سو؛ تدریس بیش از ده سالۀ دروس مختلف رشته امور گمرکی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی متعدد از سوی دیگر و مهم‌تر از این موارد، دارا بودن بیشترین آمار قبولی و رتبۀ تک رقمی در سطح کشور در آزمون‌های حق‌العمل‌کاری برگزارشده در سال‌های 1387 و 1395 از جمله رتبۀ اول هر دو آزمون، مجموعه حاضر با استفاده از تجارب یاد شده، طوری تدوین شده است که حتی‌المقدور، نکته‌ای از قلم نیفتد و با مطالعۀ مباحث درج شده در کتاب و اشراف بر آزمون‌های مختلف موضوعی، قبولی فراگیر در آزمون تضمین گردد؛  تا چه قبول افتد و چه درنظر آید...
مهرداد جمال ارونقی

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.