مکث در مکس

آشنایی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا

۹۷,۰۰۰ تومان

جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها را به ویرانه تبدیل کرد. کشورهای اروپایی که در جنگ از همه کشورها بیشتر آسیب دیده بودند، برای جبران ویرانی‌ها نیاز به ورود و صدور بیشتر کالا داشتند. در نیمه دوم سال 1947 با شرکت 13 کشور در کمیته همکاری اقتصادی اروپا، این کشورها برای حدف موانع گمرکی بین خود، یک اتحادیه گمرکی را بنیان‌گذاری کردند و یک کمیته مطالعاتی را برای بررسی و ارائه راهکاری جهت تدوین سیستم طبقه‌بندی کالا و تعیین ارزش گمرکی کالاها مامور کردند.

ابن گروه با نام «گروه مطالعاتی اتحادیه گمرکی اروپا» تصمیم گرفت این سیستم طبقه‌بندی و تعیین ارزش کالا را به صورت یک کنوانسیون بین‌المللی به اجرا درآورده و یک سازمان دائمی نیز برای اداره و به‌روزآوری اطلاعات و متون فنی آن ایجاد کند که همین امر منجر به شکل‌گیری سیستم هماهنگ طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری HS و سازمان کنوانسیون مربوطه گردید.

کتاب «مکث در مکس» برای آشنایی با «سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا» که به اختصار سیستم هماهنگ‌شده نام دارد، تالیف گردیده است. این کتاب در 11 فصل منشا سیستم را بیان کرده و یک توصیف مفصل از سیستم هماهنگ‌شده و ترتیب و اجرای آن را ارائه کرده و نشریات مکمل سیستم به همراه قسمت‌ها، فصل‌ها، شماره‌ها، یادداشت‌ها و قواعد عمومی تفسیری برای طبقه‌بندی کالا و نیز نحوه طبقه‌بندی اجزاء و قطعات را تشریح می‌کند.

فصول آخر کتاب به سوالات و تست‌های کاربردی طبقه‌بندی در سیستم هماهنگ‌شده به همراه پاسخ‌های تشریحی آن‌ها به همراه تصاویر رنگی و توضیحات مربوطه و مطالب تکمیلی دیگر اختصاص دارد.

کتاب «مکث در مکس» به تمام معنا هرآنچه را که هرکس بخواهد درباره سیستم هماهنگ‌شده بداند، دربر می‌گیرد و بهترین منبع موجود در بازار برای شناخت و تسلط بر سیستم HS محسوب می‌شود که مطالعه آن برای تمامی افرادی که به هر نحو با گمرک و فرایند واردات و صادرات در ارتباط هستند مفید خواهد بود.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 275 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644685491
قیمت 97000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه...............................................................................................................

مقدمۀ مولف.......................................................................................................

مقدمۀ چاپ دوم .................................................................................................

 1. آشنایی با نمانکلاتور سیستم هماهنگ‌شده .........................................................

1- استفادۀ وسیع از رایانه (کامپیوتر)..................................................................

2- سیستم و لزوم رفع موانع ............................................................................

3- استفاده از کد و فرم جهت به‌دست آوردن آمار و امکان مقایسه..................................

4- کاهش هزینه‌ها و تسهیل امور ......................................................................

تهیّۀ نمانکلاتورهای بین‌المللی برای طبقه‌بندی کالاها.................................................

پیش‌نویس نمانکلاتور گمرکی جامعۀ ملل (نمانکلاتور ژنو) ..........................................

نمانکلاتور شورای همکاری گمرکی (CCCN).......................................................

منشاء سیستم هماهنگ شدۀ توصیف و کدگذاری کالا ................................................

تدوین سیستم هماهنگ شدۀ توصیف و کدگذاری کالا..................................................

اجراء سیستم هماهنگ شدۀ توصیف و کدگذاری کالا..................................................

تفاوت نمانکلاتور با جدول تعرفه.........................................................................

موارد استفاده نمانکلاتور HS در کشور ایران........................................................

ضمیمه اول: اسامی شرکت‌کنندگان در گروه مطالعاتی .....................................................

ضمیمه دوم: لیست کشورهایی که سیستم هماهنگ‌شده را اجرا می‌کنند .................................

 1. نشریات مکمل و بانک اطلاعاتی؛ طبقه‌بندی کالا و روند اصلاحات نمانکلاتور و نشریات مکمل........

 I- نشریات مکمل و بانک اطلاعاتی....................................................................

1_ کلیات..............................................................................................

2_ یادداشت‌های توضیحی...........................................................................

3_ فهرست الفبائی...................................................................................

4_ مجموعه آراء طبقه‌بندی.........................................................................

5_ بانک اطلاعاتی کالایی سیستم هماهنگ‌شده...................................................

6_ مدل‌ها و الگوهای آموزشی......................................................................

7_ جداول تطبیقی.....................................................................................

II- طبقه‌بندی کالا و روند اصلاحات نمانکلاتور و نشریات مکمل....................................

1_ طبقه‌بندی کالا.....................................................................................

2_ روند اصلاحات در سیستم هماهنگ‌شده........................................................

3_ نحوه انعکاس اصلاحات در نشریات مکمل و خود نمانکلاتور...............................

I_ نشریات مکمل.....................................................................................

II_ نمانکلاتور.......................................................................................

کمیته فرعی تجدیدنظر  سیستم هماهنگ‌شده...........................................................

کمیته فرعی علمی.........................................................................................

 1. تشریح و توصیف سیستم هماهنگ‌شده ......................................................................

نمانکلاتور کارا ...........................................................................................

نمانکلاتور چند منظوره ..................................................................................

نمانکلاتور دارای ساختار.................................................................................

 1. قسمت‌های سیستم هماهنگ‌شده ..............................................................................
 2. فصل‌های سیستم هماهنگ شده................................................................................

عناوین قسمت‌ها و فصول نمانکلاتور سیستم هماهنگ‌شده...........................................

 1. شماره‌های اصلی و فرعی سیستم هماهنگ شده ............................................................

فصل 1: حیوانات زنده....................................................................................

شماره 9....................................................................................................

دو رقم صفر در کدهای سیستم هماهنگ‌شده...........................................................

علامت‌گذاری...............................................................................................

نحوه شماره‌گذاری در سطح شش رقمی پس از اصلاحات.............................................

 1. یادداشت‌های قسمت و فصل....................................................................................

قسمت شانزدهم: ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آن‌ها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر  تلویزیون، و اجزاء و قطعات و متفرّعات این دستگاه‌ها _ یادداشت‌ها.......

یادداشت 3 قسمت شانزدهم (ماشین‌آلات مرکب)...................................................

یادداشت 4 قسمت شانزدهم (ماشین‌آلات دارای وظیفه واحد)....................................

وجوه افتراق یادداشت‌های 3 و 4 قسمت شانزدهم ................................................

تعریف ماشین، اسامی مختلف برای ماشین‌ها، ابزارآلات و قطعات و ملزومات آن‌ها در سیستم هماهنگ‌شده       

قطعات و ملزومات.....................................................................................

فرق بین «ماشین» و «قطعات و ملزومات» در سیستم هماهنگ‌شده............................

تفاوت کلی بین «ابزارآلات فصل 82» و ماشین‌آلات قسمت 16 از نظر نمانکلاتور.............

یادداشت 7 فصل 84 (ماشین‌آلات چندمنظوره).....................................................

 1. قواعد عمومی تفسیری برای طبقه‌بندی کالا در سیستم هماهنگ‌شده......................................

 تشریح قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده............................................

قاعده 1.....................................................................................................

قاعدۀ 2 الف...............................................................................................

قاعدۀ 2 ب.................................................................................................

قاعدۀ 3.....................................................................................................

قاعدۀ 3 الف...........................................................................................

قاعدۀ 3 ب.............................................................................................

قاعدۀ 3 ج.............................................................................................

قاعدۀ 4 ....................................................................................................

قاعدۀ 5 ....................................................................................................

قاعدۀ 5 الف...........................................................................................

قاعدۀ 5 ب.............................................................................................

قاعدۀ 6 ....................................................................................................

 1. نحوۀ طبقه‌بندی «اجزاء و قطعات» و «ملزومات» در سیستم هماهنگ‌شده................................

نحوۀ طبقه‌بندی اجزاء و قطعات (PARTS) ماشین‌آلات طبق یادداشت 2 قسمت شانزدهم........

 1. توضیحاتی درباره کنوانسیون سیستم هماهنگ شده.......................................................

مقدمه......................................................................................................

ماده 1: تعاریف...........................................................................................

ماده 2: ضمیمه...........................................................................................

ماده 3: تعهدات کشورهای امضاءکننده.................................................................

ماده 4: اجرای بخشی از طرف کشورهای درحال توسعه.............................................

 ‌ماده 5:  کمک فنی به کشورهای در حال توسعه......................................................

‌ماده 6: کمیته سیستم هماهنگ شده....................................................................

‌ماده 7:  وظایف کمیته....................................................................................

‌ماده 8: نقش شورا.......................................................................................

ماده 9: نرخ حقوق گمرکی...............................................................................

‌ماده 10: حل و فصل اختلافات............................................................................

‌ماده 11: شرایط لازم برای عضویت....................................................................

‌ماده 12: روش عضویت.................................................................................

 ‌ماده 13: تاریخ لازم‌الاجرا شدن........................................................................

‌ماده 14: اجرای کنوانسیون به وسیله سرزمین‌های تابعه............................................

‌ماده 15: خروج...........................................................................................

‌ماده 16: روش اصلاح...................................................................................

‌ماده 17: حقوق طرف‌های متعاهد در قبال سیستم هماهنگ شده.....................................

‌ماده 18: حق شرط........................................................................................

‌ماده 19: اطلاعیه‌های دبیر کل...........................................................................

‌ماده 20: ثبت در سازمان ملل متحد                                                                   

متن کنوانسیون ...........................................................................................

 1. کدهای "طبقه‌بندی" و کدهای "شناسائی".................................................................

الف- جداول طبقه‌بندی و شناسایی کالا..................................................................

ب- شماره واحد محموله UCR

منابع و ماخذ........................................................................................................

 

 

سخن مولف

باتوجه به تحولات سریع در نحوۀ اجرای مقررات تجارت و نیز کنترل‌های گمرکی، سعی شده است از آخرین متون ومواردی که تا حدودی جنبۀ ثابت دارند استفاده شود.
به عبارت دیگر، این کتاب تقریباً هر آن چیزی را که هر کس بخواهد دربارۀ سیستم هماهنگ شده بداند در بر دارد.
با وجود این، کتاب در دست شما، بی‌عیب و نقص نیست. از این رو، ضمن پذیرش مسئولیت همۀ کاستی‌ها و نواقص، مشتاقانه در انتظار دریافت انتقادها و نقطه نظرهای سازندۀ شما خوانندگان گرامی هستم.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.