موبینگ و سازندگان جنگ روانی ( ج1)

ابرچالش رفتاری در سازمان ها

۲۸,۰۰۰ تومان

هدف از تالیف این کتاب، معنادارساختن زندگی در محیط های کسب و کار و دورکردن کارکنان و مدیران از شیوه هایی که از نظر رفتاری و ارتباطی به ما آسیب می رساند و محیط کسب و کار و زندگی ما را پر از استرس و آشفتگی های روزمره می سازد، می باشد. به همین دلیل امید این را داریم که در نمایش پرده های بعدی، ابعاد جنگ روانی موبینگ در محیط های کسب و کار سازمانی و اجتماعی و نیز راه های مقابله با آن را در سطوح مختلف محلّی، ملّی و بین المللی به تصویر بکشم.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 224 صفحه
دسته بندی مدیریت و سازمان
تاریخ انتشار
شابک 9789644686276
قیمت 28000
زبان persian

فهرست مطالب

بخش اول:کیش های شخصیتی و پیش درآمدی بر موبینگ

فصل اول: موبینگ و کیش های شخصیتی

مقدمه

ابعاد کیش شخصیتی

انواع موبینگ

معضل سازمان های امروز

چگونه بوروکراسی در کیش شخصیتی گرفتار می گردد

کیش های شخصیتی چگونه به انگیزه های سیاسی موبینگ ساز تبدیل می شوند؟

تجربه ها و آموخته های موبینگ ساز در دیوانسالاری

کیش شخصیتی، موبینگ و تبارگرایی

فصل دوم:شناخت ابعاد کیش های شخصیتی

مقدمه

شناخت ابعاد شخصیتی

فصل سوم:تعاریف، مفاهیم و کلید واژه ها

مقدمه

کلید واژه های مهم و اساسی موبینگ

علل گسترش موبینگ در سازمان ها

مشکلات فناوری، موبینگ و طرحواره شخصیتی

فصل چهارم:راهبردها و مزیت های رقابتی و کیش شخصیتی

مقدمه

کیش های شخصیتی

آیا باید موبینگ را به عنوان جرم شناخت؟

فصل پنجم:آسیب شناسی موبینگ و ساختار شخصیتی )آسیب های فردی، تیمی و سازمانی چگونه جنگ روانی و موبینگ ایجاد می کند؟(

مقدمه

چرا سازمان ها با موبینگ دچار رکود انگیزشی می شوند؟

چگونه اعتماد در سازمان ها کاهش میی‌ابد؟

هرم شایستگی و موبینگ

آسیب های موبینگ

حلقه های کوچک یاران و موبینگ

سبک رهبری، کیش شخصیتی و موبینگ

عدم تناسب سبک رهبری و بلوغ کارکنان

فصل ششم:وضعیت قربانیان و حاملان موبینگ

مقدمه

حاملان و قربانیان موبینگ چه کسانی هستند؟

موبینگ و دگرگونی مشاغل

روش های اعمال موبینگ

آیا قربانیان موبینگ در بین مدیران بیشتر اند؟

آیا قربانیان موبینگ درزنان بیشتر از مردان اند؟

بازتاب رفتار قربانیان موبینگ

ده فرمان خروج از شرایط موبینگ در سازمان ها

10 اقدام موثر برای رسیدن به کار تیمی خوب که باعث کاهش موبینگ می شود:

چرا برخی افراد، سایر افراد را تحت موبینگ قرار می دهند؟

12 نکته حایز اهمیت در کنترل و رشد موبینگ

برای رویارویی و مقابله با موبینگ چه باید کرد؟

12 نکته مهم که برای غلبه بر اوضاع موبینگ:

زنجیره معیوب

فصل هفتم:مبانی اخلاقی، ارزشی و تطبیقی

مقدمه

مبانی ارزشی، اخلاقی و موبینگ

موبینگ مانعی جدّی برای اعمال تغییرات

موبینگ در کشور روسیه

معیارهای موبینگ

توسعه گفتمان موبینگ

هزینه های موبینگ

راهبرد مواجهه با موبینگ

کیش شخصیتی و آزار و ایذاء در کار

پنج گامی که برای اطمینان از بهبودی در برابر موبینگ باید برداشته شود

برخی نمونه های موبینگ در محیط کسب وکار ایران

بخش سوم:کیش شخصیت، فرهنگ و موبینگ

فصل هشتم:طرحواره شخصیت، فرهنگ و موبینگ

مقدمه

شخصیت، فرهنگ و موبینگ

چرا بوروکراسی در کیش شخصیت و سیاست و فرهنگ به دام موبینگ می رود؟

فصل نهم:پیدایش مکاتب نوظهور در سایه کیش های شخصیتی و موبینگ

مقدمه

مکاتب مختلف و ظهور جنگ روانی در موبینگ

شخصیت و موبینگ

چرا فرهنگ سازمانی و کیش شخصیت می تواند در گسترش موبینگ موثر باشد

چرا شخصیت انسان و موبینگ در هم تنیده اند؟

اهمیت کیش های شخصیتی در کنترل موبینگ

مدیریت تکینکی و طرحواره های شخصیتی

طرحواره های انسانی

چرا طرحواره ها در کنترل موبینگ حایز اهمیت هستند؟

اختلالات شخصیت هویت فرهنگی و موبینگ

مثلث توانمندسازی، فرهنگ سازمانی و شخصیت

سخن پایانی

منابع

فهرست اشکال و جداول

نمودار 1 ماتریس تقسیم بندی و طراحی سازمان از نظر پیچیدگی راهبرد و موبینگ

جدول  1 متداول ترین اشکال موبینگ

جدول 2 در سازمان شما چه کسی موبینگ را آغاز کرده است؟

جدول 3 اهداف موب کنندگان

جدول 4 مهم ترین عوامل مواجهه با موبینگ در سازمان: به نظر شما چه چیزی منجر به موبینگ در سازمان شما می شود؟

جدول 5 آیا پیامدهای موبینگ را تجربه کرده اید؟

جدول 6 راه های حل مشکلات اذیت و آزار روانی مداوم در محیط کار

نسبت موبینگ به نقش مثلث رشد و مبارزه با موبینگ برای دریافت بازخورد

 

سخن مولف

در نوشتن این کتاب از تجارب و دانش بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران، مدیران، استراتژیست های

سازمانی به ویژه مدیران و کارشناسان ارشد مدیریت منابع انسانی)مخصوصاً اعضای محترم مجمع مدیران نظام اداری و منابع انسانی سه قوه( و متخصصان توسعه منابع انسانی بهره برده ام. برگزاری چندین همایش در سطوح ملّی در دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف از جمله سیستم های بانکی، بیمه ای، صنایع تولیدی نظیر بخش صنعت، معدن و تجارت، نفت، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و چندین سازمان و شرکت خصوصی تجارب ما را در پرورش کتاب اول "تحت عنوان موبینگ، سازندگان جنگ روانی در محیط های کس بو کار سازمانی " یاری رسانده اند.

 

سید احمد طباطبایی

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.