حمل و نقل بین المللی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

در این کتاب تلاش شده موضوعات و مفاهیم مربوط به حمل و نقل بین المللی به صورت نظام مند و کاربردی در اختیار مطالعه کنندگان قرار بگیرد. کتاب حاضر مشتمل بر 7 فصل می باشد که در ادامه هر فصل به صورت اجمالی معرفی می گردد.

در فصل اول با عنوان " مقدمه، تاریخچه و آشنایی با نهادهای داخلی و بین المللی حمل و نقل"، تلاش شده تا ضمن بررسی اجمالی تاریخچه حمل و نقل، انواع شرکت های فعال در این حوزه و نهادهای ملی و بین المللی مهم در این صنعت را معرفی نماییم.

در فصل دوم تحت عنوان"بررسی و انتخاب انواع روش ها و مسیرهای حمل بین الملل " انواع روش های حمل و نقل شامل دریایی، جاده ای، ریلی و هوایی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین پایانه های بین المللی ایران همراه با کریدورهای مهم جهانی مورد معرفی قرار گرفته اند.

در فصل سوم با عنوان" آشنایی با فرایند حمل و نقل در ایران" فرایند حمل و نقل به صورت گام به گام و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. این فرایند از استعلام قیمت و صدور پیش فاکتور توسط شرکت های حمل آغاز و تا صدور ترخیصیه و نهایتاً تسویه حساب حق توقف کانتینر پس از برگشت کانتینر خالی خاتمه می یابد. این فصل جهت برنامه ریزی و مدیریت فرایند حمل در شرکت های بازرگانی اهمیت بالایی دارد.

در فصل چهارم با عنوان "آشنایی با اسناد حمل"، کلیه اسناد پرکاربرد صادره توسط شرکت های حمل و نقل از جمله بارنامه و راهنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  به علاوه این اسناد از زوایای دیگری از جمله الزامات قواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی و مسایل گمرکی تحلیل و مطالعه شده اند.

در فصل پنجم با عنوان "انواع وسایل حمل"، تمامی وسایل پرکاربرد در روش های مختلف حمل و نقل بین المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته اند. آشنایی و آ گاهی با جزییات وسایل حمل به مدیران بازرگانی کمک می نماید درک دقیق تری از حمل و نقل و مدیریت ارتباط خود با شرکت های تخصصی این حوزه داشته باشند. در این فصل سعی شده با ارایه تصاویر مناسب از انواع وسایل درک دقیق تری برای مخاطب ایجاد شود.

فصل ششم کتاب به "کانتینر"، یا بارگنج اختصاص یافته است. کانتینر انقلاب بزرگی در حوزه حمل و نقل ایجاد نموده و با توجه به اهمیت آن، در این فصل تلاش شده تا در کنار اشاره مختصر به تاریخچه، انواع کانتینر از نظر سایز و کاربرد مورد بررسی دقیق و مصور قرار گیرد.

در فصل هفتم با عنوان "کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل"، تلاش شده با توجه به مسئولیت های شرکت های حمل و نقل و حاکمیت این کنوانسیون ها در اغلب قراردادهای موجود، به بررسی اجمالی کنوانسیون های مربوط به هر روش حمل پرداخته شود.

 

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 98 صفحه
دسته بندی لجستیک
تاریخ انتشار
شابک 9789644686955
قیمت 160000
زبان persian

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه، تاریخچه و آشنایی با نهادهای داخلی و بین المللی حمل ونقل

تاریخچه حمل ونقل

جنبه های حمل ونقل

آشنایی با انواع شرکت های فعال در بخش حمل ونقل

شرکت حمل کننده (کریر)

شرکت فورواردر

شرکت نماینده

شرکت متصدی حمل بدون وسیله حمل 20NVOCC

آشنایی با نهادهای ملی در چهار روش حمل

سازمان هواپیمایی کشوری

شرکت راه آهن ایران)رجا)

سازمان بنادر و دریانوردی ایران

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

آشنایی با نهاد های بین المللی در چهار روش حمل ونقل

اتحادیه بین المللی حمل ونقل جاده ای(ایرو)

فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکت های حمل بین المللی فورواردر(فیاتا)

فدراسیون بین المللی راه ها IRF

سازمان بین المللی دریانوردی

انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی(یاتا)

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری) ایکائو(

سازمان همکاری راه آهن

اتحادیه بین المللی راه آهن ها

فصل دوم: آشنایی با انواع روش های حمل بین المللی

حمل دریایی

مزایای حمل ونقل با کشتی

حمل جاده ای

برخی از مزایای حمل ونقل زمینی جاده ای

حمل ریلی

مزایای حمل ونقل ریلی

حمل هوایی

برخی از مزایای حمل ونقل هوایی

بررسی مهم ترین پایانه ها، مسیرها و وضعیت آماری وسایل حمل ونقل کشور ایران

مشخصات مهم ترین مبادی حمل ونقل ایران

فرودگاه امام خمینی

بندر شهید رجایی

بندر امام خمینی

بندر امیرآباد

گمرک سرخس

گمرک بازرگان

کریدور حمل ونقل

انواع کریدورهای حمل ونقل

کریدورهای بین المللی عبوری از کشور ایران

چارچوب انتخاب روش حمل و عوامل موثر بر آن

مبحث دسترسی

مبحث هزینه

مبحث زمان

مبحث ریسک

مبحث اقتصادی بودن

فصل سوم: مقدمه

استعلام قیمت حمل توسط خریدار و فروشنده از شرکت های حمل

انتخاب شرکت حمل

انتخاب قاعده اینکوترمز و نهایی شدن پیش فاکتور

صدور پیش فاکتور و هماهنگی مراحل بعد

رزرو کانتینر و انعقاد قرارداد حمل

تولید و بسته بندی کالا توسط فروشنده

هماهنگی امور پرداخت توسط خریدار

هماهنگی امور بازرسی توسط خریدار

هماهنگی امور بیمه توسط خریدار

هماهنگی با شرکت حمل داخلی و تحویل گرفتن کانتینر در شهر یا بندر مبداء

بارگیری کالا در کانتینر و حمل داخلی در کشور فروشنده

ترخیص صادراتی و بارگیری در وسیله حمل بین المللی توسط فروشنده

شروع حمل بین المللی

صدور پیش نویس و نسخ اصلی بارنامه

تکمیل اسناد محموله و ارسال برای خریدار توسط فروشنده

رسیدن وسیله به مقصد

صدور مانیفست یا فهرست بار

صدور اعلامیه ورود

دریافت اصل اسناد توسط خریدار

تکمیل تعهدنامه ها و مراجعه به شرکت حمل

ارایه چک سلامت کانتینر و سپرده دموراژ مجوز ورود موقت کانتینر

تسویه حساب با شرکت حمل و صدور ترخیصیه

تکمیل اسناد، مراجعه به گمرک، ارایه بارنامه و قبض انبار به گمرک و ترخیص کالا

بارگیری کانتینر یا استریپ کالا و حمل داخلی

تخلیه کالا در محل خریدار

برگشت کانتینر و تحویل به انبار کانتینر خالی مرز ورودی

تسویه حساب نهایی با شرکت حمل و پس گرفتن چک سلامت کانتینر

فصل چهارم: بررسی اسناد به تفکیک روش حمل

حمل دریایی

بارنامه دریایی

ویژگی های بارنامه

راه نامه دریایی

حمل جاده ای

راه نامه کامیون

حمل ریلی

راه نامه راه آهن

حمل هوایی

نحوه تنظیم راه نامه

انواع راه نامه هوایی

راه نامه داخلی بارفرابر

راه نامه اصلی خط

راه نامه فیاتا

انواع بارنامه

انواع بارنامه دریایی

الف. از جنبه تعداد وسیله حمل

بارنامه دریایی مستقیم

بارنامه حمل مرکب

بارنامه سراسری

ب. از جنبه موقعیت کالا

بارنامه دریایی ک الای بارگیری شده

بارنامه دریایی ک الای دریافت شده

ج. از جنبه شرایط کالای مورد حمل

بارنامه دریایی بدون قید یا غیرمخدوش

بارنامه دریایی مخدوش

د. از جنبه خدمات حمل ونقل

بارنامه تحت خدمات منظم کشتی رانی

بارنامه تحت خدمات کشتی رانی ترامپ

انواع دیگر بارنامه

بارنامه مستر گروهی

بارنامه متصدی حمل فاقد کشتی  NVOCC

بارنامه ترانسشیپ

بارنامه حمل مرکب فیاتا

بارنامه شخص ثالث

بارنامه ملخص

ویژگی های بارنامه معتبر

اسناد فیاتا

گواهی حمل فیاتا FIATA FCT

گواهی رسید فیاتا FCR

بارنامه حمل مرکب فیاتا FBL

رسید انبار فیاتا FWR

اظهارنامه فرستندگان کالا مبنی بر یا برای حمل کالای خطرناک SDT

دستور حمل فیاتا  FFI

گواهی وزن فرستنده های اینترمُدال FIATA SIC

راه نامه غیرقابل معامله چندوجهی فیاتاFWB

بررسی اسناد حمل از نظر قواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی

ماده 19 - سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل

ماده 20 - بارنامه

ماده 21 - راه نامه دریابی غیرقابل معامله

ماده 23 - سند حمل هوایی

ماده 24 - اسناد حمل جاده ای، راه آهن یا آب راه داخلی

فصل پنجم:  مقدمه

حمل ونقل دریایی

انواع طبقه بندی های کشتی

کشتی های آزادپیما

کشتی های خط سیری منظم

پنج نوع طبقه بندی کشتی برحسب فعالیت:

کالای فله

فله خشک

فله مایع

کالاهای عمومی و نیمه فله

دام زنده

انواع خودرو

الوارها و محصولات از جنس چوب

کالاهای خطرناک

آهن آلات

کالاهای متفرقه

کالای یخچالی

انواع وسیله نقلیه ریلی

مقدمه

انواع قطارها

طبقه بندی واگن ها

واگن های باری

واگن های مسقف

واگن های لبه کوتاه

واگن های لبه بلند

واگن های مسطح

واگن های مخزن دار

واگن های ریل کش

واگن های یخچالی

واگن های شن کش) بالاست(

واگن حمل خودرو

واگن حمل سیمان و پودر

انواع کامیون

مقدمه

کِشَنده

بارگیر

انواع بارگیر

انواع هواپیما

مقدمه

تقسیم بندی هواپیماهای باری از نظر شکل بدنه

پهن پیکر

تقسیم بندی هواپیماهای باری از لحاظ کارکرد

هواپیماهای سبک

هواپیماهای باری نظامی

هواپیماهای باری/حمل غیرنظامی

هواپیماهای باری آموزشی

هواپیماهای مرسولات پستی و تدارکاتی

فصل ششم: مقدمه

تاریخچه و توسعه حمل ونقل کانتینری

تعریف کانتینر

مزایا و معایب کانتینر

معایب حمل ونقل کانتینری

مزایای حمل ونقل کالا توسط کانتینر

اطلاعات کانتینر

واحد شمارش کانتینر

شناسائی کانتینر

اطلاعات اضافی

کد کشور

پلاک کنوانسیون کانتینر ایمن

وزن

اندازه کانتینر

طبقه بندی کانتینر

کانتینرهای پر و خالی

کانتینرهای استاندارد و غیراستاندارد

کانتینر یخچالی و غیر یخچالی

کانتینر حاوی کالای خطرناک و غیرخطرناک

انواع کانتینر

کانتینر خشک

کانتینر روباز

کانتینر بغل باز

کانتینر یخچالی

کانتینر خوابیده

کانتینر پلت فرم

کانتینر مخصوص حمل کالای فله  bulk Container

کانتینر تاشو

کانتینر تانکر

کانتینر تهویه ای

کانتینر مخصوص حمل قیر

کانتینرهای سفارشی و ویژه

کانتینرهای بدنه متحرک

کانتینرهای همه منظوره

کانتینر تونل

کانتینرحامل خودرو

کانتینر نیم ارتفاع

فصل هفتم: کنوانسیون های جاده ای

کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا در جاده ها تحت کارنه تیر

کنوانسیون حمل ونقل بین المللی از طریق جاده )سی ام ار(

کنوانسیون گمرکی درباره ورود موقت وسایل نقلیه شخصی(کارنه دوپاساژ)

کنوانسیون کارت سبز

کنوانسیون حمل ونقل جاده ای کالا و محصولات خطرناک ADR

کنوانسیون گمرکی درباره دفترچه "آ ت آ " برای ورود موقت

کنوانسیون بین المللی یکسان سازی کنترل های مرزی مربوط به حمل کالا

موافقت نامه ترانزیت تجاری سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

کنوانسیون های حمل ونقل دریایی

قانون هارتر

کنوانسیون لاهه

کنوانسیون ویزبی

کنوانسیون لاهه-ویزبی

کنوانسیون هامبورگ

کنوانسیون روتردام

کنوانسیون یورک آنتورپ

کنوانسیون بین المللی خط شاهین کشتی ها

کنوانسیون های مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا

کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا )سولاس(

کنوانسیون بین المللی تجسس و نجات دریایی )سار(

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ) 73 / 78 مارپل(

کنوانسیون بین المللی تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت )فاند(

کنوانسیون های حمل ونقل هوایی

کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری)شیکاگو(

کنوانسیون گوادالاخارا

کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی(ورشو)

پروتکل گواتمالا

کنوانسیون در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مونترال)

کنوانسیون های ریلی

مقاوله نامه بین المللی مربوط به حمل ونقل کالا با راه آهن

مقاوله نامه بین المللی مربوط به حمل ونقل مسافر و توشه با راه آهن

مقاوله نامه مربوط به حمل ونقل بین المللی با راه آهن

فهرست منابع

سخن مولف

هر چند در کتاب تلاش شده مفاهیم با مخاطب قرار دادن بازرگان ارایه شوند، اما مطالعه این کتاب به متخصصین دیگر حوزه های بازرگانی از جمله بیمه، بانک، بازرسی و دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی، کسب و کار، اقتصاد، کارآفرینی و حقوق نیز توصیه می شود. معتقدیم علیرغم تمامی تلاش های صورت گرفته، کتاب حاضر عاری از خطا و اشتباه نبوده و هرگونه رهنمود در جهت بهبود آن در چاپ های بعد را با دیده منت پذیرا خواهیم بود. هم چنین مطالعه کنندگان گرامی می توانند اطلاعات تکمیلی کتاب را از طریق سایت www.mtsway.com و یا www.mcsway.com دریافت نمایند.

 

با احترام

دکتر رحیم محترم

مهرداد موثق

 

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.