۵۱,۰۰۰ تومان

مذاکره یعنی دوئل نرم!

 از ابتدای صبح که روز جدید خود را شروع می‌کنیم تا شب‌هنگام که سر بر بالین می‌گذاریم، ده‌ها بار وارد فرایند مذاکره با اطرافیان خود اعم از اعضای خانواده و دوستان و همکاران و افراد غریبه می‌شویم. در جلسه کاری و هنگام تقسیم وظایف بین واحدهای مختلف شرکت، هنگام تاکسی گرفتن و تعیین مبلغ کرایه، هنگام بحث با خواهر و برادر در انتخاب رستوران برای صرف شام و ... مشغول مذاکره هستیم و اگر مهارت انجام مذاکره را نداشته باشیم، تعامل مثبتی با اطرافیان نخواهیم داشت و امتیازات زیادی را از دست می‌دهیم بدون این‌که امتیازی گرفته باشیم. برای مواجهه با این مساله لازم است مهارت‌های مذاکره را یاد گرفته و در خود تقویت کنیم.

بهترین مکان برای مذاکره کجاست؟ آیا بهتر است خودتان شخصاً به مذاکره بپردازید یا آنکه با کمک یک گروه اقدام به این کار کنید؟ چگونه فهم ارتباطات غیرکلامی می‌تواند به شما کمک کند تا اصول مذاکره را بهتر درک کنید؟ چگونه مهارت در گوش کردن، پرسیدن، پافشاری و قانع کردن طرف می‌تواند مهارت شما را در مذاکره افزایش دهد؟ آیا مذاکره رو در رو بهتر است یا از طریق تلفن یا سایر کانال‌های ارتباطی؟ چرا شیوه‌های مذاکره در فرهنگ‌های مختلف (ملل گوناگون) با یکدیگر فرق دارد؟ و سرانجام، چه راهبردها و راهکارهایی برای مذاکره وجود دارد و شما در موقعیت‌ها و شرایط مختلف از کدام یک از این روش‌ها باید استفاده کنید تا به بهترین نتیجه دست یابید؟

کتاب «مهارت‌های مذاکره» ضمن پاسخ به سوالات فوق، در یادگرفتن فن مذاکره به شما کمک خواهد کرد و بسیاری از جنبه‌های فرآیند مذاکره را به شما خواهد آموخت. اگرچه ممکن است فکر کنید مذاکره یک امر کاری است اما درواقع مطالعه این کتاب برای تمامی افراد در هر سنی و با هر موقعیت اجتماعی مفید خواهد بود. بالاخص برای دانشجویان و کارمندان و افراد شاغل در مشاغل آزاد. این کتاب عالی را به هیچ وجه از دست ندهید...

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم دکتر محمد ابراهیم گوهریان
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 150 صفحه
دسته بندی فنون مذاکره
تاریخ انتشار
شابک 9789644686788
قیمت 51000
زبان persian

فهرست مطالب

بخش اول: مذاکره چیست؟

فصل اول: حرفه مذاکره

فصل دوم: انتخاب رهیافت ها: برنامه ریزی

فصل سوم: مذاکرات فردی و گروهی

فصل چهارم: حساسیتهای غیرکلامی

فصل پنجم: مهارتهای شنیداری

فصل ششم: مهارتهای پرسیدن

فصل هفتم :مهارتهای متقاعدسازی

فصل هشتم :کانال های ارتباطی

فصل نهم: شیوههای ملی مذاکره

بخش دوم: استراتژیها و تاکتیک ها )راهبردها و راهکارها)

راهبرد 3: آگاهی از مبانی

راهبرد 5: شکست بن بست ها

راهبرد 3: استفاده صحیح از زمان

راهبرد 1: خارج از برنامه مذاکره کردن

راهبرد 2: تغییر محدودیتهای زمانی

راهبرد 3: حمله کردن

راهبرد 3: کنترل تنش و ناامنی

راهبرد 1: تبدیل نقاطضعف به نقاط قوت

راهبرد 2: اعمال قدرت

راهبرد 30 : درخواست همکاری

سخن مولف

بدون اغراق، زندگی مجموعه ای از مذاکرات است. هرگاه شما ناگزیر شوید با دیگران مذاکره کنید، خود را موظف میبینید که رموز اینکار را به خوبی فرا گیرید. این کتاب در یادگرفتن فن مذاکره به شما کمک خواهد کرد.

در این کتاب بسیاری از جنبه های فرآیند مذاکره را به شما خواهیم آموخت. بهترین مکان برای مذاکره کجاست؟ آیا بهتر است خودتان شخصاً به مذاکره بپردازید یا آنکه با کمک یک گروه اقدام به این کار کنید؟ چگونه فهم ارتباطات غیرکلامی میتواند به شما کمک کند تا اصول مذاکره را بهتر درک کنید؟ چگونه مهارت در گوش کردن، پرسیدن، پافشاری و قانع

کردن طرف میتواند مهارت شما را در مذاکره افزایش دهد؟ آیا مذاکره رودررو بهتر است یا از طریق تلفن یا سایر کانالهای ارتباطی؟ چرا شیوه های مذاکره در فرهنگهای مختلف )ملل گوناگون( با یکدیگر فرق دارد؟ و سرانجام، چه راهبردها و راهکارهایی برای مذاکره وجود دارد و شما در موقعیتها و شرایط مختلف از کدام یک از این روشها باید استفاده کنید تا به

بهترین نتیجه دست یابید؟ کوشش کرده ایم با ارائه مثالهای متعدد در این کتاب، مهارت شما را در مذاکره افزایش دهیم.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.