تئوری سازمانی(جلددوم)

چالش ها و دورنمای پنداره ها

۵۹,۰۰۰ تومان

نگاهی نو به سازمان

 

کتاب «تئوری سازمانی، چالش و دورنمای پنداره‌ها» در دو جلد سعی دارد مهمترین دیدگاههای سازمانی و چالشهای که هر دیدگاه با آن مواجه است را متناسب با پروسه زمانی و تکمیلی هر دیدگاه و همراه با معرفی صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان هر دیدگاه، مورد بررسی قرار دهد. عناوین فصل‌های جلد دوم این کتاب عبارتند از:

فصل 6: فرانوگرایی (پست‌مدرنیسم) به‌عنوان یک فلسفه: چالش نهایی با نظریه سازمان

این بخش پست‌مدرنیسم را به‌عنوان یک فلسفه معرفی می‌کند. نظریه پست‌مدرن به‌عنوان یک فلسفه، ما را در فهم جهان پیرامونمان کمک می‌کند و درنهایت چالش‌هایی را که پست‌مدرنیسم برای نظریه سازمان در آینده اقامه می‌کند، معرفی می‌کنیم.

فصل 7:‌ نظریه بازتاب سازمان: نمادها ـ معانی و تعابیر

این فصل به دو مکتب مهم تعامل و پدیده‌شناسی نمادی نظر دارد و رشد این دیدگاه‌ا را بررسی می‌کند.

فصل 8: نظر یه انعکاسی (انتقادی) سازمان

نظریه انتقادی به اینکه سازمان‌ اعضای خود را در راستای تبدیل به انسانی کامل توسعه دهد، اشاره دارد و به موضوعاتی از جمله طراحی سازمانی و رهبری و ارتباط سازمان، برای تضمین سازمان خلاق تمرکز دارد.

فصل 9: تکامل مدیریت که از طریق لنزهای نظریه مدرن سازمان منعکس می‌شود

هدف صریح از بررسی نظریه سازمان، برآوردن نیازها و نگرانی‌های فرش شده اصلی مدیران از طریق اعطای قدرت کنترل بر اساس تحلیل و درک سخت سازمان‌ها و اعضای آنهاست.

فصل 10: چشم‌اندازها و چالشها

در این فصل، دیدگاه‌های بحث شده در هر بخش را با نشان دادن این‌که چطور هر یک تحلیل مختلفی از مورد مطالعه‌ای فراهم می‌کند، بازنگری می‌کنیم. سپس به بحث چالش‌های فعلی به نظریه ‌سازمانی شامل بحث مربوط به الگوها و سودمندی عملی نظریه سازمان حرکت می‌کنیم. این بخش به‌طور مختصر به ‌ظهور گرایش‌ها در نظریه سازمان می‌پردازد و در خاتمه با هفت سوال در مورد نظریه سازمان که باید در توسعه منعکس شود، پایان می‌یابد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 294 صفحه
دسته بندی مدیریت و سازمان
تاریخ انتشار
شابک 9789644686603
قیمت 59000
زبان persian

فهرست مطالب

فصل ششم: پست مدرنیسم به عنوان یک فلسفه: چالش تئور ی سازمان

مقدمه

پست مدرنیسم چیست؟

پست مدرنیسم: عناصر اصلی

تئوری پست مدرنیسم و سازمان

شباهت نقش خواننده

پساساختارگرایی و پسامدرنیسم

سه نفر از متفکران کلیدی پست مدرنیسم

زندگی نامه ژاک دریدا   2004 1930

ایده ها و دیدگاه: معنی بسیار یا چند معنی

 روند ساختارشکنی

استفاده از ساختارشکنی در تئوری سازمان

مشکلات با ساختارشکنی

زندگی نامه ژان فرانسوا لیوتار 1998 - 1924

زندگی نامه: میشل فوکو  1984 - 1926  

قدرت شهریاری

قدرت نظامی

قدرت زیستی

نقد فوکالت

چالش های پست مدرنیسم

فرامدرنیسم و تخیل نسبیت گرایی

نتیجه گیری

فصل هفتم: تئور ی سازمان بازتابنده: نمادها، معانی و تفاسیر

مقدمه

منعکس کننده به چه معنی است؟

ایده ها و دیدگاهها: نگرش بازتابی

کار و عمل با یکدیگر: کنش متقابل نمادین

ایده ها و دیدگاهها: کنش متقابل نمادین

ایده ها و دیدگاه: نماد

نقاط قوت و ضعف درک تعامل گرایان نمادین در سازمانها

ایده ها و دیدگاه ها: پدیده شناسی

"حس مشترک " متدولوژی قومی: درک سازمانی

ایده ها و دیدگاه ها: متدولوژی قومی

نمادگرایی سازمانی

شیوه هایی که در آن افراد حس خود را در سازمان توسعه میدهند

نفس "خود" به عنوان خلقت دراماتیک و هنرمندانه

زندگی نامه اروینگ گافمن  1922 - 1982

مذاکره بین خود و قوانین سازمان

توسعه هویت سازمانی

ایده ها و دیدگاه ها: اشتباه گرفتن نقش، سخنرانی سازمانی

زندگی نامه هاوارد اس. بکر

ایده ها و دیدگاه ها: مسیر تغییر " بحرانی"

شخصیت ها در جست وجوی هویت

درک فرهنگ سازمان از طریق نمادها

زندگی نامه: آنسلم اشتراوس  1916 - 1996

ایده ها و دیدگاه ها: ایدئولوژی حرفه ای، لفاظی های حرفه ای، عرصه مذاکره

عرصه ها و بازی ها

نتیجه گیری

فصل هشتم: نظر یه سازمان انعکاسی: نظر یه انتقادی و روانکاوی

مقدمه

توسعه نظریه انتقادی به عنوان دیدگاهی چالش برانگیز در نظریه سازمانی

ایده ها و چشم اندازها: سرمایه داری و سرمایه داری پیشرفته

بیوگرافی: برخی خصوصیات کلیدی در مکتب فرانکفورت

ایده ها و دیدگاه ها: مادی سازی

ایده ها و چشم اندازها: متن درسی و جهان تجربه

مطالعات مدیریت انتقادی: نظریه انتقادی وارد سازمان و نظریه مدیریت می شود

نظریه انتقادی درک جدیدی از " رویکرد علمی " ایجاد می کند  

علوم روح " تاویل و تفسیر"

نظریه انتقادی دارای پیامدهای سازمانی عملی است

توسعه روانکاوی به عنوان دیدگاه چالش برانگیز در نظریه سازمانی

زندگی نامه: چهره های کلیدی در روانکاوی زیگموند فروید  1856 - 1939

روانکاوی به سازمان بینشی به عنوان یک " نظریه عملی" می دهد  

ایده ها و دیدگاه ها: آیا روانکاوی" علمی " است؟  

چالش روانکاوی برای سازمان ها

چالش های کلیدی روانکاوی

ایده ها و دیدگاه ها: علایم سازمان روان رنجور

روانکاوی و نظریه انتقادی در عمل

مورد کاوی نظریه انتقادی و روانکاوی در عمل

ایده ها و دیدگاه ها: خود ر تحلیل به صورت فعالیت روزمره

چالش های نظریه انتقادی و روانکاوی برای درک فرد، گروه و سازمان

منتقد نظریه انتقادی

نظریه انتقادی و روانکاوی دیدگاه های چالش برانگیز بر فرهنگ سازمانی را ایجاد می کنند

دیدگاه روانکاوی فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی  ناسالم وقتی تعارض وجود دارد

زندگی نامه: چهره های عمده در تفکر روانکاوی: ملانی کلین  1882 - 1960

فرهنگ سازمانی ناسالم: وقتی تناقض ناکافی وجود دارد

ایده ها و دیدگاه ها: رفتن به آبلین، داستان هر روزه مردم تکزاس

درک هدف سازمان و درونی کردن آن در فرهنگ

نظریه انتقادی و روانکاوی ارائه دهنده دیدگاه های چالش برانگیز برای طرح سازمانی

طراحی برای افراد یا برای مزیت رقابتی استراتژیک؟

مورد کاوی: سوان مورتون حاشیه پیشرو در تیغه های جراحی

دموکراسی اجتماعی و سازمان دموکراتیک

دموکراسی، عقلانیت و قدرت

دیدگاه روانکاوی در طراحی ایجاد مرزها

چالش نظریه انتقادی و روانکاوی فهم رهبری و مدیریت

نتیجه گیری

فصل نهم: تکامل مدیر یت، از نگاه تئور ی سازمانی نوگرا

مقدمه

درک از مدیریت

ریشه های تاریخی و پیشرفت مدیریت

تغییر تکنولوژیکی و سیستم کارخانه

ایده ها و چشم اندازها: اصول و منشا کار بیهوده؟

فشار و تاثیر مدیریت علمی

زندگی نامه: جیمز برنهام  1905 - 1987

سیر تکاملی مدیریت و اصول مدیریتی

تعریف مجدد و دوباره مدیریت

رهبری و مدیریت

ایده ها و چشم اندازها: دستمزد آدمهای بانفوذ، نتیجه توافق است نه رقابت

پخش و گستردگی مابین نهادها: شرایط بخش دولتی انگلستان

مدیریت دولتی جدید

انتشار در سازمان ها: نفوذ در فایل ها و رتبه بندی ها

دموکراسی سازمان

شرایط بازدهی اقتصادی برای دموکراسی سازمانی: یک چالش در مدیریت؟

بی ثبات شدن رژیم سرمایه داری

انتقال مالکیت کارمندان به عنوان مشکل و مسئله کلیدی

ایده ها و چشم اندازها: رابرت میشلز

نتیجه گیری

فصل دهم: چشم اندازها و چالش ها

مقدمه

مقایسه چشم اندازهای مختلف

چشم انداز مدرنیست

بحث پارادایم

کاربرد عملی تئوری سازمان

گرایشات رایج

جهانی سازی

تئوری بنیادگرا و نئوبنیادگرا

استدلال

زیبایی شناسی سازمانی

نگاه نهایی به فرهنگ سازمانی

نتیجه گیری

 

سخن مولف

سازمان، مجموعه ای متشکل از افراد است که با انسان ها سروکار دارد، شناخت سازمان به دلیل مرتبط و آمیخته بودن با انسان، کاری بسیار سخت و دشوار است، زیرا در واقع شناخت سازمان، همان شناخت مجموعه از افراد است که در زمان و مکان مشخص برای اهدافی خاص با ساختاری و فرهنگی خاص تلاش می کنند. پس سازمان خود پدیده ای است که دارای پدیده های مختلف است هر پدیده خود با انسان ارتباط دارد و ازاین رو، سازمان مجموعه ای پدیده های مرتبط با انسان است کره هر کدام فیلی هستند که باید کامل و جامع بررسی شوند و به دلیل محدودیت زمانی و مکانی میسر نیست و همواره باید جست و جست.
در این کتاب، مهم ترین دیدگاه های سازمانی و چالش هایی که هر دیدگاه با آن مواجه است، متناسب با پروسه زمانی و تکمیلی که داشته اند همراه با صاحب نظران و نظریه پردازان هردیدگاه آورده شده است و سعی شده است که علاوه بر مرور آن ها، هرکدام از چالش ها و دیدگاه ها را به خواننده کتاب بشناسانیم.
در پایان از تمامی کسانی که در نوشتن این کتاب ما را یاری کردند، کمال تشکر را داریم.
امید است که این تلاش، نوری در جهت روشنایی مسیرهای تاریک باشد.

داود سلمانی
احسان نامدار جویمی

 

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.