پژوهش نامه بازرگانی شماره 85

رایگان

اهداف نشریه:

 • توجه و تاکید بر مسائل روز بخش صنعت، معدن و تجارت و ارائه نظریه ها و ایده های جدید در

راستای حل مسائل و مشکلات این بخش.

 • توجه به ارائه پاسخ علمی و جامع به مسائل و مشکلات صنعت، معدن و تجارت کشور و کمک به

علمی کردن مقوله سیاستگذاری در این زمینه ها.

 • تاکید بر جهت دهی تحولات آتی در زمینه های صنعت، معدن و تجارت و اثربخشی در این راستا.
 • تاکید بر بومی سازی نظریه های موجود صنعت، معدن و تجارت جهت تطبیق با شرایط و ویژگی های خاص کشور.
 • تاکید بر هدایت پژوهش های صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی در جهت رفع نیازهای دانش بخش صنعت، معدن و تجارت کشور.
 • کمک به مساله یابی علمی کاربردی در ارتباط با تنگناهای صنعت، معدن و تجارت کشور.
 • به کارگیری شاخه های جدید علمی و بین رشته ای Interdisciplinary  که به حل مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت می پردازند.
 • کمک به ارتقای سطح علمی و تخصصی متخصصان، کارشناسان و دست اندرکاران مسائل مختلف

صنعت، معدن و تجارت و دادن آگاهی و شناخت بیشتر به تصمیم گیران و مجریان، جهت سیاست گذاری

برای رفع مشکلات و معضلات متفاوت صنعت، معدن و تجارت کشور در سطوح مختلف.

 • کمک به نشر، ارزیابی و تحلیل مسائل مربوط به صنعت، معدن و تجارت ایران.
 • کمک به ایجاد ارتباط میان پژوهشگران داخلی و پژوهشگران خارجی و مراکز آموزشی، علمی و

تحقیقاتی در رابطه با مسائل صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر استفاده از روشهای علمی به روز و جدید در حل مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت.

 • شناخته شدن به عنوان مرجع اصلی در تحقیقات صنعت، معدن و تجارت ایران در سطح ملی و

بین المللی و نمایه شدن در مراجع معتبر داخلی و خارجی در راستای اثربخشی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور.

 

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 207 صفحه
دسته بندی علمی پژوهشی
تاریخ انتشار
شابک 4689649789789644686412
قیمت 0
زبان persian

فهرست مطالب

 • یادداشت سردبیر
 • مقالات
 • اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت / ابوالفضل شاهآبادی، علی مرادی، نیکتا تورانی
 • تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران / محمد صادقی، حسن بادینی
 • بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با درنظرگرفتن  نقش میانجی نوآوری / علی ناظری، مهدی نصرتپور، شبنم عساکره
 • تاثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل / ابراهیم رضایی
 • معیارهای احراز نقض علامت تجاری براساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده / فرید احمدیان مقدم، میرقاسم جعفرزاده
 • بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیستمحیطی و عملکرد مالی / محمدرضا توکلی دهاقانی، شادی شاهوردیانی، حجتاله موسیپور
 • تاملی بر کاستیهای مقررات ایران درخصوص احراز قیمتشکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقت نامه ضددامپینگ سازمان جهانی تجارت / رضا معبودی نیشابوری، سروش فلاحتی، سلما کبیر
 • قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات/ راحله سیدمرتضی حسینی، حمید باقرزاده
 • چکیده انگلیسی مقالات

 

 

 


 

 

 

 

 

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.