راهنمای ورود و خروج کالا (از طریق همراه مسافر و پست بین المللی)

۱۰,۰۰۰ تومان

 

شواهد ‌موجود ‌گویای ‌این ‌واقعیت‌ است‌ که‌ سالانه ‌نزدیک ‌به‌ ‌30 میلیون ‌نفر ‌از ‌گمرکات‌ کشور ‌تردد ‌می‌کنند. ‌این ‌امر‌ گویای ‌‌‌ظرفیت‌ بالای‌ کشور‌ ‌در ‌انتقال‌ کالا ‌از ‌طریق ‌همراه‌ مسافر ‌و ‌حتی ‌پست‌ بین‌الملل ‌می‌باشد. ‌در ‌قوانین ‌حوزه ‌واردات‌ کالا، ‌مسافرانی‌ که ‌به یک‌ کشور‌ وارد‌ می‌شوند، ‌می‌توانند ‌علاوه ‌بر ‌وسایل ‌همراه ‌و ‌شخصی‌خود،‌ کالا ‌وارد نمایند‌ که ‌این‌ نوع‌ واردات ‌از ‌سود ‌بازرگانی ‌و ‌حقوق‌ گمرکی‌ معاف‌ می‌باشد ‌و ‌البته‌ شرط‌ ترخیص‌ این ‌نوع‌ کالاها، ‌غیرتجاری ‌بودنشان ‌می‌باشد. ‌قانون ‌امور‌ گمرکی‌ در‌ مواد ‌‌81 تا ‌‌91 به ‌قوانین ‌و ‌مقررات ‌بسته‌های ‌پستی ‌بین‌المللی ‌پرداخته‌ است.

شرکت ‌چاپ ‌و ‌نشر ‌بازرگانی‌ در ‌راستای ‌ماموریت ‌خود‌ که ‌اطلاع‌رسانی ‌و‌ افزایش‌ آگاهی‌ فعالان‌ اقتصادی و ‌بازرگانی ‌است ‌اقدام‌ به‌ انتشار‌ کتاب‌ «راهنمای‌ ورود‌ و ‌ خروج‌ کالا ‌ از ‌ طریق‌ همراه‌ مسافر‌ و ‌ پست‌ بین‌الملل»‌ نموده‌ است.‌ این‌ کتاب‌ می‌تواند ‌تامین‌کننده‌ بخشی ‌از ‌نیازهای ‌اطلاعاتی ‌ذینفعان ‌این ‌حوزه ‌نظیر ‌سازمان‌ گردشگری ‌و ‌میراث ‌فرهنگی‌ و ‌موسسات ‌توریستی ، ‌سفارتخانه‌های‌ کشورهای ‌خارجی‌ و ‌ فرودگاه‌های‌ بین‌المللی‌ باشد.

این‌ کتاب ‌در‌ دو ‌بخش ‌تنظیم ‌شده ‌است: ‌بخش ‌اول ‌اطلاعات ‌مربوط ‌به‌ کالای‌ مسافران‌ ورودی‌ و ‌ خروجی‌ را‌ تشکیل‌ می‌دهد‌ که‌ محور ‌ اصلی‌ این‌ بخش‌ شامل‌ مقررات‌ خروج‌ آثار ‌فرهنگی،‌ صوتی،‌ ورود‌ ابزارآلات‌ همراه‌ کارگران‌ ایرانی‌ حوزه‌ خلیج‌فارس،‌ ممنوعیت‌ در ‌ ورود‌ و ‌ خروج‌ کالای‌ مسافری،‌ مقررات‌ خرید‌ و‌ فروش کالا ‌از‌ فروشگاه‌های‌ آزاد ‌(‌Free‌Shop) در ‌فرودگاه‌های بین‌المللی ‌و ‌اشیاء ‌مستعمل‌ ‌و ایرانیان ‌مقیم ‌خارج ‌و‌ صدور ‌ارز ‌و ‌طلا ‌و ‌نقره،‌ همراه‌ مسافران ‌ورودی ‌و ‌خروجی و ورود‌ و خروج‌ مسافر ‌از‌ مناطق آزاد ‌اختصاص ‌دارد.‌ بخش ‌دوم ‌در ‌بر گیرنده ‌اطلاعات ‌مرتبط ‌با‌ ‌مرسولات ‌پستی ‌نظیر‌ تشریفات ‌ورود‌ و ‌خروج‌ کالای ‌تجاری ‌از ‌طریق ‌پست ‌تشریفات‌ و ترخیص‌ بسته‌های ‌غیرتجاری‌ از ‌طریق ‌پست، ‌توسعه ‌دفاتر ‌پستی‌ خارجی،‌ کالاهای‌ قابل‌ ورود‌ به ‌صورت‌ بدون‌ انتقال ‌ارز ‌توسط‌ پست‌ و‌ غیره است.

کتاب‌ «راهنمای‌ ورود‌ و ‌ خروج‌ کالا ‌ از ‌ طریق‌ همراه‌ مسافر‌ و ‌ پست‌ بین‌الملل»‌ می‌تواند باعث‌ شود‌ مفاهیم‌ و‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به ‌قوانین ‌و ‌مقررات ‌واردات‌ کالاهای ‌همراه‌ مسافر ‌و ‌مرسولات ‌پستی، ‌در ‌قالب‌ یک‌ راهنمای‌ عالی که‌ طیف‌ وسیعی ‌از ‌منابع، ‌نکات ‌و ‌توصیه‌ها را در ‌بر‌می‌گیرد، به مخاطب ‌ارائه گردد.‌

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 76 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686207
قیمت 10000
زبان persian

فهرست مطالب

فصل اول: مرسولات پستی بین المللی

ورود و کالا از طریق پست

کالای قابل ورود از طریق پست ( به صورت بدون انتقال ارز)

مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی

خروج کالا از طریق پست

نحوه ارزیابی و ترخیص کالاهای وارده به گمرک امانات پستی

نحوه ترخیص بسته ها ( حضوری)

نحوه ترخیص بسته های تجاری

ارسال نمونه کالا از طریق پست

دفاتر پستی خارجی

فصل دوم: کالای همراه مسافران ورودی و خروجی

تعریف مسافر

ورود و خروج مسافر از مناطق آزاد

کالای وارداتی مسافران ورودی غیر مقیم ایران

مقررات گمرکی مربوط به کالای همراه مسافر

ارز مسافر ورودی

ورود طلا و نقره

اطلاعات در مورد خروج وسایل نقلیه ورود موقت

نحوه فروش وسیله نقلیه ورود موقت

ورود موقت وسیله نقلیه توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور

مقررات مربوط به ورود موقت خودرو (توضیحاتی بیشتر در مورد ورود و خروج اتومبیل)

کارنه دوپاساژ

مقررات خروج موقت اتومبیل

واردات ابزارآلات کار همراه کارگران

ممنوعیت ها در واردات مسافری

ارز همراه مسافر خروجی

خروج طلا و نقره

آثار هنری و اشیا عتیقه

مسافران آسیای میانه (تجارت چمدانی)

فروشگاه های آزاد(Duty – Free Shops)

آنچه باید برای سفر به دیگر کشورها بدانیم

بخش مقررات ارزی

ورود و خروج ارز توسط مسافر

نکات مهم در مسافرت

سخن مولف

اطلاعات مربوط به کالاهای همراه مسافران ورودی و خروجی مورد نیاز گردشگران و  مسافران خروجی و ورودی می باشد.

توسعه گردشگری در رشد اقتصادی و اشتغال موثر است. سازمان هایی نظیر سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و موسسات توریستی می توانند این اطلاعات را به مسافران در مبادی ورودی و خروجی ارائه دهند. این اطلاعات در قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات مذکور است.

اطلاعات مربوط به خروج و ورود مرسولات پستی بین المللی مورد نیاز افراد عادی، موسسات تجاری و تولیدی است. ارسال نمونه های تجاری از طریق پست به منظور سفارش ساخت و نمونه کالا برای بازاریابی صادراتی امکان پذیر می باشد.

در این مجموعه سعی شده این اطلاعات جمع آوری و در اختیار افراد مذکور گذاشته شود.

 

ایرج زینال زاده

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.