وحید ناصحی فر

سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - سوابق شغلی: مشاور مدیرعامل شرکت استارلایت، مشاور سازمان توانیر در معاونت منابع انسانی و تشکیلات و روشها، عضو هیات تحریریه ماهنامه توسعه مدیریت

کتاب ها