ایرج زینال زاده

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران، کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی -

سوابق شغلی:

معاون مدیرکل صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت

سوابق آموزشی:

تدریس در اتاق بازرگانی تهران (مدیریت خرید مقررات صادرات و واردات)

سازمان مدیریت صنعتی (ترخیص و قوانین گمرکی، ثبت سفارش)

شرکت راهبران پتروشیمی (قراردادهای تجاری، اعتبارات اسنادی) 

مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی (قراردادهای تجاری، گمرک، مدیریت خرید)

تالیف و ترجمه کتاب:

مدیریت خرید

طرز تکمیل فرمهای وارداتی

مدیریت صادرات

مجموعه کاربردی واردات

کتاب ها