تجارت کالایی در فروردین ۱۳۹۸

۲۰۱۹-۰۵-۱۹ ۱۶:۰۱:۰۴
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۲۰ دقیقه

        تجارت کالایی در فروردین 98

  • در فروردین ماه سال 1398، حدود 8.5 میلیون تن کالای بدون نفت خام به ارزش 2.5 میلیارد دلار صادر و در مقابل 2.1 میلیون تن به ارزش 2.3 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.
  • ارزش صادرات ایران در ماه مذکور، نسبت به مدت مشابه سال 1397، کاهش حدود 18.2 درصدی و ارزش واردات نیز کاهش حدود 7.6 درصدی داشته است.
  • در گزارش زیر ضمن پرداختن به بررسی روند ماهانه تجارت ایران طی یک سال منتهی به فرردین 1398، کالاهای عمده تجاری، مقاصد و مبادی مهم صادراتی و وارداتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دانلود فایل PDF