الگوی دخل و خرج زندگی

مدیریت مالی خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

هر کسی که استقلال مالی دارد، چه سرپرست یک خانواده باشد و چه به صورت مجرد و منفرد زندگی کند، مسئولیت امور مالی یک زندگی را برعهده دارد و باید بتواند امور اقتصادی خود یعنی دخل و خرجش را مدیریت نماید. مهارت مدیریت دخل و خرج اگرچه به صورت تجربی و به مرور کسب می‌شود اما اگر منبعی علمی و عملی برای این موضوع وجود داشته باشد، از خطاهای مالی و ضررهای بعضا جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌کند. کتاب «الگوی دخل و خرج» با همین هدف به رشته تحریر درآمده است...

مالیه شخصی یا مدیریت مالی شخصی و خانوادگی طولی به بلندای عمر انسان و عرضی به پهنای ارکان زندگی او اعم از کار و سبک زندگی و بهداشت و آموزش و مصرف و پس انداز و تفریح و سرمایه‌گذاری و بیمه و بازنشستگی دارد. پیر و جوان و کودک، کوچک و بزرگ، شهری و روستایی، فقیر و غنی، جهان اولی و جهان سومی هم نمی‌شناسد و آدم را از بدو تولد تا لحظه مرگ همراهی می‌کند.

اما برخلاف مالیه شرکتی و مالیه دولتی که هرکدام متولی و مالک مشخص دارند، کسی نیست که از حقوق افراد و خانواده‌ها دفاع کند و امور مالیه آن‌ها را ساماندهی نماید. شرکتها و دولت‌ها برای انجام امور مالی خود از راهکارهای مالیه شرکتی و مالیه عمومی استفاده می‌کنند که سوابق طولانی و تالیفات متعددی را پشتوانه خود دارد. اما افراد و اشخاص برای نظم بخشیدن به فرایند دخل و خرج خود و مالیه‌ی شخصی خود چه کار باید بکنند و کدام منبع مطالعاتی و نظری را در اختیار دارند؟

خانواده‌ها به دلیل همین ناآگاهی و حمایت نشدن‌ها، با حیف و میل کردن منابع محدود و بد خرج کردن دارایی‌هاشان، به نوعی خودآزاری مشغول هستند. آنگاه فریاد بر می‌اورند که دخلمان با خرجمان جور در نمی‌آید و هشتمان گرو نهمان است.

همین مساله نویسنده کتاب «الگوی دخل و خرج؛ مدیریت مالی خانواده» را بر آن داشته است که مخاطبان را با اصول و مبانی مدیریت مالی شخصی و خانوادگی آشنا کرده و زمینه استفاده از این رشته فراگیر را در همه شئون زندگی مردم فراهم نماید. در این کتاب به خواننده آموزش داده می‌شود که چگونه به سه سوال پاسخ صحیح بدهد:

 • اول: چگونه برنامه‌ریزی مالی کنیم؟
 • دوم: چگونه هزینه‌های زندگی را تامین کنیم؟
 • سوم: چگونه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنیم؟

مطالعه این کتاب برای همه آنان که در این برهه سخت اقتصادی کشور، نان‌آور خانواده هستند بی‌ضرر است. حتی اگر آنان که تحت کفالت و سرپرستی اقتصادی فردی دیگر هم هستند بتوانند این کتاب را بخوانند، به خود و ولی خانواده‌شان لطف کرده‌اند. در واقع این کتاب برای همه نوشته شده است!

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 353 صفحه
دسته بندی اقتصادی، صنعتی، مالی
تاریخ انتشار
شابک 9789644685538
قیمت 35000
زبان persian

فهرست مطالب

سپاس        

پیش‌گفتار                   

 

بخش اول

فصل اول . مالیۀ شخصی و برنامهریزی مالی

مقدمه        

جایگاه اقتصادی اشخاص و خانواده‌ها       

رابطۀ مالیۀ شخصی با اقتصاد کلان        

تاثیر نوسانات اقتصادی بر درآمدها و هزینه‌های شخصی       

تاثیر نوسانات اقتصادی بر وام و بدهی    

تاثیر نوسانات اقتصادی بر بیمه‌               

تاثیر تغییرات نرخ‌ مالیات روی مالیۀ شخصی         

سرمایه‌گذاری و ارزش دارایی‌ها              

برنامه‌ریزی مالی شخصی        

 1. بودجه‌بندی   
 2. مدیریت نقدی/ اعتباری   
 3. تامین مالی   
 4. نگهداری از دارایی‌ها   
 5. برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری   
 6. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی   

مراحل تهیۀ برنامۀ مالی           

 1. هدف‌گذاری   
 2. تعیین وضعیت مالی جاری   
 3. شناسایی طرح‌های مختلف مالی برای تحقق اهداف مالی   
 4. انتخاب بهترین گزینه و اجرای برنامه   
 5. ارزیابی و پایش برنامۀ مالی   
 6. بازنگری   

توصیه‌ها                   

 

فصل دوم. صورتهای مالی شخصی چیست و چگونه تهیه میشود؟

مقدمه        

 1. نحوۀ تهیۀ ترازنامه (شخصی)   

توصیه‌ها                   

 1. نحوۀ تهیۀ صورت جریان نقدی   
 2. تکمیل صورت‌جریان نقدی با استفاده از داده‌های واقعی

توصیه‌ها                   

 

فصل سوم. ارزش زمانی پول

مقدمه        

مرابحه      

تنزیل        

ابزارهای محاسبۀ مرابحه و تنزیل           

نرخ بهرۀ اسمی، نرخ بهرۀ موثر              

کاربرد ارزش زمانی پول در برنامه‌ریزی مالی       

 

بخش دوم

فصل چهارم. مالیۀ رفتاری: پیشینه، مفاهیم، کاربردها و راهکارها

مقدمه        

الف. پیشینۀ موضوع                

ب. مفاهیم و ادبیات مالیۀ رفتاری             

 1. علوم شناختی، روان‌شناسی شناختی و سوگیری‌های شناختی   
 2. مالیۀ عصب مرکزی   

ج. شگردها و تکنیک‌های روان‌شناختی بازاریابی و تبلیغات                   

 1. استفاده از حسابداری ذهنی برای ایجاد تغییر در الگوهای ذهنی   
 2. انتخاب هابسن   
 3. بهره‌گیری از ابزار‌های مالی برای افزایش مطلوبیت کالاها   
 4. بهره‌گیری از روان‌شناسی اعداد   
 5. سوء استفاده از محدودیت‌های ذهنی و خطاهای احساسی   
 6. وزن‌دهی بیشتر به اتفاقات نادر (غلبۀ تصادفی)   
 7. غفلت از اندازۀ نمونه   
 8. تبلیغات ایجابی اغواگرانه   
 9. نفوذ از طریق نقطه ضعف «خوش‌بینی بیش از حد»   
 10. سوء استفاده از خطای ندامت‌گریزی افراد   

د. راهکارها              

جمع‌بندی                   

 

فصل پنجم. نیاز: نیازشناسی، نیازآفرینی، نیازسنجی و مدیریت نیاز

مقدمه        

 1. نیاز چیست؟   
 2. نیازآفرینی و منشا و خاستگاه آن   
 3. نیازسنجی و مدیریت نیاز   

ضمیمه      

نظام سرمایه‌داری مدرن: مبانی نظری و سیر تحول آن          

 

بخش سوم

فصل ششم. نهادهای مالی

مقدمه        

 1. نهادهای مالی سپرده‌پذیر   

1.1. بانک‌ها            

الف. تجهیز منابع      

 1. سپرده‌های دیداری   
 2. سپرده‌های پس‌انداز   
 3. سپرده‌های مدت‌دار   

ب. تخصیص منابع                  

 1. اعطای وام   
 2. اعطای اعتبار   
 3. تنزیل بروات   
 4. خرید اوراق بدهی   

1.2. شبه بانک‌ها    

 1. نهاد‌های مالی غیر سپرده‌پذیر   

 

فصل هفتم. بازارها و ابزارهای مالی

مقدمه        

طبقه‌بندی بازارها    

 1. طبقه‌بندی بر اساس سررسید حق مالی   
 2. طبقه‌بندی بر اساس مطالبۀ (حق) مالی   
 3. طبقه‌بندی بر اساس مرحلۀ انتشار (اوراق بهادار)   
 4. طبقه‌بندی بر اساس ساختار سازمانی   
 5. بازارهای بین بانکی مرجع   
 6. تقسیم‌بندی بازارهای مالی بر اساس واگذاری   

 

بخش چهارم

فصل هشتم. بانک و پسانداز

مقدمه        

الف. پیشینۀ بانکداری در ایران                

ب. وضعیت فعلی بانکی کشور                

 1. بانک مرکزی ایران   
 2. بانک‌ها و سایر موسسات پولی و بانکی   

 

فصل نهم. سرمایهگذاری

مقدمه        

 1. پیش‌شرط‌های روان‌شناختی   
 2. پیش‌شرط‌های توانایی مالی   
 3. پیش‌شرطِ معلومات اقتصادی و مالی                 

توصیه‌ها                   

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی         

 1. املاک و مستغلات   

توصیه‌ها                   

 1. طلا   

انواع سرمایه‌گذاری در طلا      

زیورآلات                  

سکۀ طلا                   

توصیه‌ها                   

 1. شمش طلا   
 2. طلای آب شده   
 3. بورس کالا   

شاخص بورس و انواع آن         

شاخص قیمت (تپیکس)            

شاخص صنایع          

شاخص کل (قیمت و بازده نقدی)             

شاخص بازده (سود) نقدی (تدیکس)         

شاخص فرابورس (قیمت و بازده نقدی)                   

بازار اول (فرابورس)               

بازار دوم (فرابورس)               

بازار سوم ( بازار عرضه)       

بازار چهارم ( اوراق مشارکت)                

نماد شرکت‌ها (بورس و فرابورس)          

توقف نماد معاملاتی                  

تعلیق نماد معاملاتی                 

بازگشایی نماد معاملاتی           

توقف و بازگشایی نماد معاملاتی در فرابورس         

قیمت پایانی (سهام)                  

حجم مبنا                   

دامنه نوسان              

سهام شناور آزاد        

سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم        

نسبت قیمت به درآمد                

افزایش سرمایه          

افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سودهای پرداخت نشدۀ سال‌های قبل)           

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌های شرکت                  

افزایش سرمایه از محل آوردۀ نقدی         

افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم    

توصیه‌ها                   

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار                                

نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس               

تسویه و پایاپای         

گواهی‌نامۀ نقل و انتقال سهام                    

اوراق تامین مالی      

پیوست فصلها         

 

نمایه        

منابع. انگلیسی و فارسی    

 

سخن مولف

 تالیف کتاب حاضر را انجام وظیفه‌ می‌دانم. در حد توان کوشیدم این وظیفه را چنان که بایست به فرجام رسانم. امید که خوانندگان از این کتاب بهره‌ای ببرند و مرا هم از کمبود‌ها و کاستی‌هایش آگاه سازند تا در چاپ‌های بعدی به اصلاح آن بکوشم.
از خانم‌ها شیما جوزی، مهرناز سادات آذرسا و آزاده نظربلند که بیشترین زحمت را متقبل شدند، تشکر و قدردانی می‌کنم و توفیق و تاییدشان را مسئلت می‌نمایم. از زحمات جناب آقای علیرضا خدادوست مدیر عامل شرکت چاپ و نشر بازرگانی و همکارانشان که این اثر را به زیور طبع آراستند، تشکر می‌کنم. توفیق رفیقشان باد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.