۴۵,۰۰۰ تومان

امروزه شناسایی روندهای رشد اقتصاد جهان و مهمترین صنایعی که آینده دنیا بر پایه آنها ساخته خواهد شد، یک فاکتور الزامی برای بقای شرکتهاست. کتاب صنایع آینده دریچه‌ای است برای آگاهی از اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد و ما از اکنون باید برای آن‌ها آماده شویم.خواندن این کتاب را به هر کسی که علاقه‌مند به پویایی در زندگی و رشد شخصی است، توصیه می‌کنیم.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم مرتضی شانی
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 300 صفحه
دسته بندی صنایع کوچک
تاریخ انتشار
شابک 4689649789789644685965
قیمت 45000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه
طرف اشتباه جهانی سازی
رشد در اقتصاد قدیمی
بعد صحیح جهانی شدن
صنایع آینده
فصل اول : روبات ها می آیند
دورنمای ژئوروباتیک
انسانی کردن روبات ها
آیا تک گرایی بروز خواهد کرد؟
اما آیا این جواب می دهد؟
ماشین جای من
روبات و مشاغل
فصل دوم : آینده ماشین انسان
ژنومیک : سرطان را دور می کند
مقدمه
طرف اشتباه جهانی سازی
رشد در اقتصاد قدیمی
بعد صحیح جهانی شدن
هک کردن مغز
نتایج غیرعمدی
شش خوک و ماموت های پشم آلو
ادامه با تعلق به ژنومیک
نوآوری برای هرکس
هرچیزی که ما درباره علوم زیستی می دانیم تغییر خواهد کرد
فصل سوم: کدگذاری پول، بازار و اعتماد
پول کدگذاری شده، اسکوئر- مربع
بازارهای کدشده به شرق و جنوب می روند
کدگذاری اقتصادهای آفریقائی
اقتصاد مشارکتی : بازارهای اعتماد کد شده
بیت کوین و دفتر عمومی
موردکاوی در پول کدگذاری شده
هک شده
زنجیره بلوکی و تشکیلات
زنجیره بلوکی به عنوان پروتکل بعدی
آینده اعتمادی کدگذاری شده
بنابراین افق پول های دیجیتال آینده چگونه خواهد بود؟
فصل چهارم : تبدیل کد به سلاح
جهان جنگ سرد را پشت سرگذاشت که فقط وارد جنگ کد شود
انواع حمله های سایبری
هوا، زمین، دریا، فضا و سایبر فضا
حمله سایبری همه چیز
عملیات کلند استاین: حتی جاسوسان می ترسند
حمله روسیه با روبات و چکمه
جنگ سرد به جنگ کد
مجتمع صنعت - سایبر: کد به سلاح به عنوان یک صنعت آینده
فصل پنجم: داده ها ،مواد اولیه عصر ارتباطات
شما به چند زبان صحبت می کنید
نه میلیارد نفر به خوردن نیاز دارند
فین تک : سیستم داده های مالی
حاضر در همه جا
هرشخص یک افتضاح خواهد داشت
خویشتن های کمیت شده ما
داده های گنگ
فصل ششم : جغرافیای بازارهای آینده
تخصص دامنه
شهرها به عنوان قطب نوآوری
چشم انداز ناپایدار
قرن بیست و یکم زمان وحشتناک برای کنترل مستبدانه است
خطوط نان و باند پهن
بسته برای کسب و کار
اوکراین: برخورد بین باز و بسته
گزینه ها
نصف جهان
چه چیزی را چین و ژاپن به ما می گویند
حوزه دیجیتال
جهش بزرگ یا عقب ماندگی دائمی
نتیجه گیری: مهم ترین شغل که شما خواهید داشت

سخن مولف

قانون بقا در عصر اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی: یا با روال های دنیا منطبق میشوی یا نابود خواهی شد! امروزه شناسایی روندهای رشد اقتصاد جهان و مهمترین صنایعی که آینده دنیا بر پایه آنها ساخته خواهد شد، یک فاکتور الزامی برای بقای شرکتهاست.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.