گمرک + نکته های مفید

نویسنده: رضا بنایی
۱۲,۰۰۰ تومان

افزون بر اعمال سیاست‌های ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی منجر به‌ترخیص کالا که به‌ابتکار گمرک ایران توانسته است، زمان و سادگی عملیات ترخیص را به‌میزان قابل ملاحظه‌ای نسبت به‌گذشته و به‌نفع صاحبان کالا تغییر دهد، نباید سهم و نقش صاحبان کالا، نمایندگان قانونی آنها و کارگزاران گمرک که در این فرآیند تاثیر فراوانی دارند، نادیده گرفته شود.

ایفای نقش و ادای سهم جز با آگاهی از مقررات گمرکی و قانون و آیین‌نامه گمرک، به‌ویژه بعضی نکات که به‌طور معمول در هر مراجعه به‌گمرک ممکن است کاربرد داشته باشند، میسر نخواهد شد و برعکس ممکن است واردکننده یا صادرکننده را با چالش مواجه سازد که حداقل آن، ایستایی کالا و زیان‌هایی است که از به‌موقع نرسیدن کالا در محل مصرف متوجه صاحب کالا خواهد شد. در این کتاب به‌بیست مورد عمده که متضمن نکات مفیدی است، اشاره شده و در هر عنوان جزییات مرتبط با آنها با ذکر ماخذ و یا به‌طور مستدل، ذکر گردیده است

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 110 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644684456
قیمت 12000
زبان persian

فهرست مطالب

اول: در ورود کالا به‌کشور (قلمرو گمرکی)

دوم: ملاک تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالاهای خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک چیست؟ 

سوم: اگر واردکننده قادر به‌پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نباشد، چه راهی پیش پای او قرار دارد؟ 

چهارم: چه تفاوتی بین کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی وجود دارد؟ 

پنجم: آیا «حمل یکسره» منجر به‌«ترخیص قطعی» کالای ورودی می‌شود؟ 

ششم: تغییرات نرخ برابری ارز با ریال و تاثیر آن بر کالاهای سفارش شده، کالاهای موجود در گمرک، کالاهای اظهار شده، کالاهایی که پروانه گمرکی آنها صادر شده ولی هنوز در گمرک است و کالاهایی که با انجام تشریفات قطعی گمرکی از گمرک خارج شده است   

هفتم: کالاهای موجود در «انبارهای گمرکی» از تاریخ تحویل به‌مدت سه ماه نگه‌داری می‌شود و امکان تمدید به‌مدت حداکثر دو ماه دیگر نیز وجود دارد 

هشتم: قبول کالا در «انبارهای گمرکی» حسب مورد موکول به‌تسلیم اظهارنامه اجمالی، اظهارنامه صادرات، پروانه صادراتی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه ترانزیت به‌داخل یا حمل یکسره یا ترانزیت داخلی، پروانه ورود موقت، پروانه کابوتاژ، پروانه مرجوعی یا در مورد کالای قاچاق یا توقیفی، صورت‌جلسه کشف و نامه گمرک مربوطه است...

نهم: کالاهای وارده به‌انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار به‌وسیله مرجع تحویل‌گیرنده این انبارها نزد شرکت‌های معتبر بیمه‌گر، بیمه می‌شوند. اصولاً اجازه بهره‌برداری از انبارهای گمرکی موکول به‌این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به‌قرارداد معتبر بیمه باشد..

دهم: مجتمع انبارهای گمرکی در بعضی موارد با اینکه کالای نگه‌داری شده در انبار یا محوطه‌های سرپوشیده یا محوطه‌های سرباز از بین رفته یا آسیب می‌بیند، غرامتی پرداخت نمی‌کند..

یازدهم: وارسی و ارزیابی کالا بی‌حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی او انجام نخواهد شد  

دوازدهم: مهلت توقف کالاهایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می‌باشند  

سیزدهم: انبارهای گمرکی که کالاهای گمرک نشده را تحویل می‌گیرند، مکلف به‌درج مفاد ماده 24 قانون گمرک راجع به‌متروکه شدن کالا در ظهر قبض انبار هستند..

چهاردهم: انبارهای اختصاصی، جزء انبارهای گمرکی محسوب نمی‌شوند، ولی جزء اماکن گمرکی هستند  

پانزدهم: کالاهای ممنوع‌الورود در صورت متروکه شدن مشمول مقررات کالای ضبطی می‌گردند  

شانزدهم: چنانچه در مورد کد کالا تردید وجود داشته باشد، استعلام تعرفه و اطمینان از انتخاب کد هشت رقمی درست پیش از اقدام به‌ثبت سفارش یا عقد قرارداد ضروری است...

هفدهم: در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود، وزن به‌اصطلاح قانونی ملاک عمل است   

هجدهم: ملاک ارزش‌گذاری و اندازه‌گیری (مقدار یا تعداد) کالا وزن خالص کالاست و بعضاً وزن خالص حقیقی  

نوزدهم: موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه‌حل اختلاف  

بیستم: واردات ماشین‌آلات خط تولید به‌تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز از حقوق ورودی معاف هستند  

 

سخن مولف

افزون بر اعمال سیاست‌های ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی منجر به‌ترخیص کالا که به‌ابتکار گمرک ایران توانسته است، زمان و سادگی عملیات ترخیص را به‌میزان قابل ملاحظه‌ای نسبت به‌گذشته و به‌نفع صاحبان کالا تغییر دهد، نباید سهم و نقش صاحبان کالا، نمایندگان قانونی آنها و کارگزاران گمرک که در این فرآیند تاثیر فراوانی دارند، نادیده گرفته شود.

ایفای نقش و ادای سهم جز با آگاهی از مقررات گمرکی و قانون و آیین‌نامه گمرک، به‌ویژه بعضی نکات که به‌طور معمول در هر مراجعه به‌گمرک ممکن است کاربرد داشته باشند، میسر نخواهد شد و برعکس ممکن است واردکننده یا صادرکننده را با چالش مواجه سازد که حداقل آن، ایستایی کالا و زیان‌هایی است که از به‌موقع نرسیدن کالا در محل مصرف متوجه صاحب کالا خواهد شد. در این کتاب به‌بیست مورد عمده که متضمن نکات مفیدی است، اشاره شده و در هر عنوان جزییات مرتبط با آنها با ذکر ماخذ و یا به‌طور مستدل، ذکر گردیده است

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.