مکس پدیا

آشنایی با مراحل خرید، تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

۳۷,۰۰۰ تومان

تجارت کالا یعنی خرید و فروش کالا و وقتی با خارج صورت می‌گیرد، تجارت خارجی یا به مفهوم واردات و صادرات بکار می‌رود. انجام یک معاملۀ خارجی به غیر از مرحلۀ اول (پیدا کردنِ فروشندۀ مناسب) و مرحلۀ آخر (پیدا کردنِ خریدار مناسب) که تخصص‌های خاصِ خود را می‌طلبد، مابقی، طیف
وسیعی از اقدامات و مراحل را شامل می‌شود که انجام آن‌ها مستلزم داشتن اطلاعات بازرگانی، تجاری و گمرکی است. بدیهی است این روند تا حدودی زمان‌بر و دارای مخاطراتِ بالنسبه زیادتر نسبت به تجارت داخلی است.
«مکس پدیا»، کلیاتی راجع به این مساله ارائه می‌دهد که می‌تواند راهنمائی برای دست‌اندرکاران تجارت خارجی باشد

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 276 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644685484
قیمت 37000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه

قسمت اول: سفارشات خارجی

 1. کارت بازرگانی؛ شرایط صدور، آثار و الزامات آن

مادۀ یک قانون تشویق صادرات و تولید (سال 1333)

1- ملاک تجاری بودن کالا

2- چگونگی صدور کارت بازرگانی

3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی

4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

5- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون

6- ابطال کارت بازرگانی

 1. مجوزها؛ انواع کالاها از نظر شرایط ورود و صدور

انواع کالاها از نظر شرایط ورود و صدور

کالاهای مجاز

 کالاهای مجاز مشروط

کالاهای ممنوع

 1. مراحل انتخاب منبع فروش کالا جهت خرید و اخذ پروفرما اینویس

بخش اول:  انتخاب منبع فروش کالا

1- مرحله بررسی (Survey) و جمعآوری اطلاعات

2- مرحله تحقیق (Inquiry Stage)

3- بررسی وضعیت مالی فروشندگان

4- توانایی تولیدی و فنی

بخش دوم: اخذ پروفرما اینویس (پیش‌فاکتور)

پیش‌فاکتور(پروفرما)

 1. مراحل ثبت سفارش کالا

موارد استثناء

ملاحظاتی در خصوص مجوز ثبت سفارش

 1. اسناد خرید و اسناد حمل

بخش اول: سیاهۀ تجاری (فاکتور)

سیاهه تجاری/صورتحساب تجاری/سیاهه خرید/فاکتور

بخش دوم: گواهی مبدا

بخش سوم: لیست بسته‌بندی (عدلبندی)  

بخش چهارم: بارنامه

بارنامه الکترونیکی

انواع بارنامه

انواع بارنامه‌های دریائی (Types of Bill of Lading )

بخش پنجم: راهنــامه  (WAYBILL)و CMR

 1. راهنامه
 2. CMR

بخش ششم: ترخیصیه

بخش هفتم: قبض انبار

بخش هشتم: گواهی بازرسی

 1. شرایط پرداخت و شرایط تحویل

بخش اول: آشنایی با شرایط پرداخت در ورود قطعی-گشایش اعتبار و انجام مقررات ارزی مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی یا UCP

 1. مقررات متحدالشکل برای وصولی‌ها یا URC
 2. I. الزام مقررات صادرات و واردات در مورد شرایط پرداخت
 3. II. ورود قطعی

III. انواع تامین وجه و شرایط پرداخت

بخش دوم: شرایط تحویل (بر اساس مقررات اینکوترمز)

شرایط حمل

قسمت دوم: انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

 1. شرایط ترخیص کار گمرکی

بخش اول: کارگزار گمرکی

تعریف کارگزار گمرکی  و شرایط عمومی آن در گمرک (ماده 128 قانون امور گمرکی)

 1. نحوۀ تنظیم اظهارنامۀ SAD براساس سیستم ASYCUDA و انجام تشریفات گمرکی مربوطه

برخی از مزایای استفاده از اظهارنامۀ SAD

بخش اول: جزئیات خانه‌های اظهارنامه SAD

بخش دوم: ورود اطلاعات

بخش سوم: احراز هویت (پذیرش اسناد)

ترخیص کالا

تشریفات گمرکی

ترخیص کالا

بخش چهارم: سرویس ارزیابی

بخش پنجم: دایره ارزش

بخش ششم: دایره صندوق و صدور پروانه

بخش  هفتم: درب خروج

 1. تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی

بخش اول: تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بر اساس قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرائی آن        

روش‌های اخذ حقوق ورودی

دلایل اخذ حقوق ورودی برمبنای ارزش کالا

ماده 14 قانون امور گمرکی

ماده 15 قانون امور گمرکی

بخش دوم: تعریف ارزش بروکسل و عناصر اصلی آن  

1- قیمت (Price)

2- زمان (Time)

3- مکان (Place)

4-مقدار یا کمیت (Quantity)

5-سطح (Level)

بخش سوم: موافقت‌نامه تعیین ارزشِ سازمان تجارت جهانی (WTO) و اصول کلی آن...

قانون اول: حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه (Protection to domestic industries Through)

قانون دوم: الزامات تعرفه‌ای (Binding of tariffs )

قانون سوم: شرط دول کامله الوداد  (Most-Favoured-Nation (MFN) treatment )

قانون چهارم: قانون رفتار ملی(National treatment rule)

اصول کلی

 1. مراحل حل اختلاف و طرق استیناف

قسمت سوم:سازمان‌ها و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با گمرک

 1. سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های مربوطه

بخش اول: سازمان جهانی گمرک

بخش دوم: کنوانسیون‌های تدوینی سازمان جهانی گمرک

الف- کنوانسیون‌ها

ب-کنوانسیون‌هائی که توسط WCO   اداره میشود

بخش سوم: قطعنامه‌ها، توصیهنامهها سازمان جهانی گمرک

 1. سایر سازمان‌های مرتبط با مسائل گمرکی

بخش اول : سازمان ملل متحد

الف-  UN-ECE

ب - سازمان جهانی تجارت  (WTO)

ج- سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO )

د- سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)

هـ _ آنکتاد  (UNCTAD)

و- برنامه توسعۀ ملل متحد (UNDP )

ز- کمیسیون آماری سازمان ملل (UNSC )

ح- اتحادیۀ جهانی پست  (UPU)

بخش دوم: سایر سازمان ها

الف- اتاق بین‌المللی بازرگانی (ICC)

ب- سازمان بین‌المللی برای تدوین استاندارد (ISO)

منابع و ماخذ

 

سخن مولف

اعتراف می‌کنم که هنوز جای مطالب فراوانی در این زمینه خالی است، ولی تردید ندارم که این خلاء را مایۀ پر استادان و محققانِ دلسوز، منتقد و صاحب نظر که عمر را در تحقیق و تدریس گذرانیده‌اند، به‌خصوص در کلاس‌های درس که منبع تفکر و تحولِ اندیشه‌هاست پوشش خواهد داد.
من به صلابتِ تفکر و شفافیتِ دیدگاه‌های آن گروه از منتقدانی که اندیشۀ آن‌ها عاملِ سقوطِ اذهانِ خام و قطع تصوراتِ ناپختۀ کسانی است که این امور را جدی نمی‌گیرند اعتقاد دارم و تذکراتِ ایشان همیشه موجب دلگرمی و سپاسِ اینجانب خواهد بود.
مهرداد  جمال ارونقی

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.