۴۵,۰۰۰ تومان

 

انسان در بدو پیدایش، زندگی خود را با کنکاش و پژوهش به فراخور زمان و مکان عصر خود آغاز نمود و این روند تا به امروز ادامه داشته است. بدون شک دستاوردهای زندگی امروزه، نتیجه این مطالعات و پژوهش هاست. در دنیای کنونی عوامل موثر بر موفقیت و خوشبختی افراد و ملت ها به سرعت در حال تغییر است زیرا جهان وارد دوره ای از فرصت ها و چالش ها شده است. در چنین دوره ای موفقیت به برخورداری از آخرین دانش و توانایی به یک شیوه ابداعی و موثر بستگی دارد و این مسئله خود به مزیت های رقابتی بین جوامع مبدل شده است که لازمه آن نهادینه شدن فرهنگ و نظامی رشد یافته و پژوهش محور با

ساختارهایی مناسب خواهد بود. امروزه سازمان های پژوهشی در قالب پژوهشگاه، دانشگاه، دانشکده، گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی، پژوهشکده، موسسه پژوهشی، پارک علم و فناوری، مرکز رشد واحدهای فناور  در رشته ها و بخش های مختلف، سه وظیفه راهبردی را با تکیه بر رویکردهای مدیریت دانش بر دوش دارند:

  • انباشت و نگهداری علم و دانش
  • انتقال آن به نسل های بعدی
  • افزایش و توسعه آن از طریق خلاقیت، اکتشاف و نوآوری

از اینرو پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان برای انجام این وظایف که نتیجه تحقیقات و پژوهش های مرتبط و موثر می باشد؛ ناگزیر به فراگیری دانش و مهارت های پژوهشی می باشند و لازمه آن شناسایی و بهبود رویکردها، ساختارها، فرآیندها و نظام های پژوهشی است.

بدین ترتیب، نیازها به طور موثر و کارا، شناسایی شده و با انجام مطالعات و تحقیقات، خروجی مناسب تحویل بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و ... کشور خواهد شد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 351 صفحه
دسته بندی مدیریت و سازمان
تاریخ انتشار
شابک 9789644685989
قیمت 45000
زبان persian

فهرست مطالب

 پیشگفتار

فصل اول : کلیات و مبانی نظری

مقدمه

مفهوم سازمان و سازمان پژوهشی

واژگان و اصطلاحات تخصصی در سازمان های پژوهشی

سازمان پژوهشی و اجرای موفق مدیریت دانش کاربردی

شناسایی رویکردها و توسعه وظایف سازمانهای پژوهشی

برنامه و بودجه پژوهشی کشور در برنامه های توسعه کشور

استقرار نظام پژوهشی در سازمانهای پژوهشی کشور

به سوی مدیریت دانش کاربردی در سازمان های پژوهشی

فصل دوم : بهبود و بازمهندسی مدیریت پژوهشی

مقدمه

مدیریت پژوهش

ابعاد و مولفه های مدیریت پژوهشی و عارضه یابی آن

بازمهندسی مدیریت پژوهشی و شاخص های کلیدی آن

سطوح بازمهندسی مدیریت پژوهشی

اجرای بازمهندسی فرآیند مدیریت پژوهشی و حل مشکلات پیشرو

نتایج حاصل از اجرای بازمهندسی مدیریت پژوهشی

اقدامات و نتایج بازمهندسی مدیریت پژوهشی در یک سازمان پژوهشی فناورمحور

جمع بندی

فصل سوم  :بهبود و طراحی ساختارهای پژوهشی

مقدمه

انواع ساختارهای سازمانی

ساختار سازمان های پژوهشی دولتی داخل کشور

ساختار سازمان های پژوهشی خارجی

تحلیل وضعیت سازمان های پژوهشی و لزوم انجام تغییرات

منابع تغییرات ساختاری در سازمان های پژوهشی(مدل الف)

منابع تغییرات ساختاری در سازمان های پژوهشی ( مدل ب)

ویژگی ساختارهای پژوهشی در کشورها و سازمان های پیشرو

جمع بندی

فصل چهارم : بهبود فرآیندها و تهیه گزارش پژوهشی در سازمان های پژوهشی

مقدمه

معرفی فرآیندهای اصلی (پایه ای - اداری)

ضرورت مستندسازی و استاندارد نمودن فرآیندها در سازمان های پژوهشی

مدیریت دانشی فرآیندها در سازمان های پژوهشی

شرح فرآیندهای سازمانی در سازمان های پژوهشی

بازشناسی جریان کار سازمانی در سازمان های پژوهشی

تشریح نمودار جریان کار سازمانی

تعریف علائم عناصر استاندارد جریان کار سازمانی

تعریف علائم رخدادهای اولیه

شیوه نگارش شرح مراحل فرآیند (در نمودار جریان کار)

معرفی فرم شرح فرآیند امور سازمانی

تهیه گزارش پژوهشی(خلاصه سیاستی)

تحلیل رویکرد فرآیندی در توسعه مدیریت دانش فرآیندی

مراحل اجرایی مستندسازی فرآیندها در سازمانهای پژوهشی با رویکرد مکانیزاسیون

جمع بندی

فصل پنجم :  بهبود و طراحی سیستم های پرداخت در سازمان های پژوهشی

مقدمه

سیستم های پرداخت در سازمان های پژوهشی

طرح های پرداخت حقوق

طرح های پرداخت حقوق افزایشی

طرح های پرداخت بهره وری(دستمزد متغیر)

جمع بندی

فصل ششم :  ارزیابی و بهبود اثربخشی سازمان های پژوهشی

مقدمه

ارزیابی اثر بخشی و کارایی سازمان های پژوهشی با مدل های تعالی

انواع مدل های تعالی سازمانی و معیارهای آن

مدلهای تعالی داخلی و معیارهای آن

مدل تعالی سازمان های پژوهشی و معیارهای آن

مدل های سفارشی تعالی سازمان های پژوهشی

مدل های سفارشی داخلی تعالی در سازمان های پژوهشی و معیارهای آن

پیاده سازی و اجرای نظام ارزیابی اثربخشی سازمان های پژوهشی

جمع بندی

مراجع

 

سخن مولف

کتاب حاضر تلاشی به سوی مدیریت دانش کاربردی با انتقال تجربیات پیشین و ارائه آخرین یافته های موجود در زمینه بهبود و توسعه سازمان های پژوهشی در کشور میباشد. با توجه به وضعیت سازمان های پژوهشی و به پشتوانه فعالیت های پژوهشی انجام شده نحوه ارائه مطالب کتاب مطابق با بخش ها و حوزه های اولویت دار سازمان های پژوهشی بوده و سعی شده هر فصل مقدمه فصل بعدی باشد تا پیوستگی مطالب تا انتها برای خواننده حفظ شود.

مطالب این کتاب بعد از بیان کلیات در شش فصل به شرح زیر طراحی شده است:

در فصل اول کتاب، کلیات و مبانی نظری سازمان های پژوهشی به اختصار شرح داده شده است تا وظایف، جایگاه پژوهش، ساختار و اهمیت نظام های پژوهشی برای خوانندگان مشخص شود.

در فصل دوم، در خصوص بازمهندسی مدیریت پژوهشی؛ شامل بهبود، طراحی مجدد و دگرگون سازی آن در سازمان های پژوهشی مطرح شده است.

در فصل سوم، با توجه به اهمیت سازماندهی پویا و انجام تغییرات ساختاری، نحوه بهبود و طراحی ساختارهای پژوهشی و انجام تحلیل های لازم مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم، با توجه به ضرورت ساماندهی و سلامت فرآیندهای سازمانی، به نحوه بهبود فرآیندها در سازمان های پژوهشی با شناسایی و مستندسازی عناصر استاندارد جریان کار پرداخته شده است.

در فصل پنجم، نظر به تقویت انگیزه ها و مشارکت دادن کارکنان پژوهشی در کارها برای حفظ تجربیات و راندمان بیشتر، طراحی و بهبود سیستم های پرداخت در سازمان های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل ششم، با اشاره به مدل های مختلف خارجی و داخلی تعالی و ارزیابی سازمانی، مدل های پیشنهادی و بومی جهت سنجش و بهبود اثربخشی کارکردهای پژوهشی ارائه شده است.

در پایان یادآور می شود مطالب ارائه شده علاوه بر نظر مولفان، برگرفته و اقتباس از آثار مولفان و تجربیات پژوهشگران داخلی و خارجی است که از تمام این عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی می شود.

امید است مجموعه حاضر بتواند موجب طی شدن گام های اساسی به سوی مدیریت دانش کاربردی در سازمان های پژوهشی باشد و برای محققان، دانشجویان و مدیران بخش های مختلف پژوهشی و اجرایی پرفایده و اثربخش باشد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.