چطور نه بگوییم و در جواب بله بشنویم

نویسنده: ویلیام یوری
۳۲,۹۰۰ تومان

نه مثبت نشان‌دهنده پیوند دو کلمه بنیادی در زبان است، بله و نه مشکل اصلی دنیای ما این است که نه‌های ما از بله‌ی ما طلاق گرفته‌اند. بله بدون نه، فقط تسکینی موقت است، و نه بدون بله، جنگ است. بله بدون نه احساس رضایت شخصی فرد را از خودش نابود می‌کند، در حالی که نه بدون بله، کلمه کلیدی برای جمع است و نه، کلمه‌ای برای فردیت. به بله و نه نیاز داریم بله کلمه‌ای کلیدی برای جمع است و نه، کلمه‌ای کلیدی برای فردیت. بله کلمه کلیدی برقراری پیوند است و نه، کلمه‌ای کلیدی برای محافظت. بله کلمه‌ای کلیدی برای صلح است و نه، کلمه‌ای کلیدی برای عدالت. بزرگ‌ترین هنر این است که یاد بگیریم این دو را با هم یکی کنیم. بله و نه را به عقد یکدیگر درآوریم. این راز دفاع از خود و نیازهای خود است، بدون نابود کردن توافق‌های با ارزش و رابطه‌های گران قدر. این چیزی است که نه مثبت به دنبال آن است.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم فرخ بافنده
ناشر نسل نو اندیش
تعداد صفحات 392 صفحه
دسته بندی موفقیت
تاریخ انتشار
شابک 9789642363605
قیمت 32900
زبان persian

فهرست مطالب

سخن نویسنده: رسیدن به نه
پیشگفتار: هدیه‌ی ارزشمند "نه"
یک مشکل جهانی
چرا نه؟ چرا حالا؟
دام "سه وجهی"
سازش: ما بله می‌گوییم، آن هم درست زمانی که می‌خواهیم نه ‌بگوییم
حمله: یک "نه" آبکی می‌گوییم
کناره‌گیری: هیچ چیزی نمی‌گوییم
ترکیب
راه نجات: یک "نه" مثبت
ساختار "نه" مثبت این است: "بله! نه. بله؟"
سه هدیه‌ی بزرگ نه مثبت
آنچه را می‌خواهی خلق کن
از آنچه برایت ارزشمند است، محافظت کن
آنچه را دیگر تاثیری ندارد، تغییر بده
‌چطور از این کتاب استفاده کنی
مرحله‌ی اول: آماده شدن
فصل اول: بله‌ی خودت را رو کن
از واکنش احساسی تا واکنش خلاقانه
صبر کن: برو به بالکن!
کمی‌ به خودت فرصت بده
به احساساتت گوش بده
مدام از خودت بپرس چرا
خواسته‌هایت را رو کن
نیازهایت را رو کن
ارزش‌هایت را رو کن
به عمق وجودت برو
بله‌ی خودت را متبلور کن
نیت و هدفی خاص را مشخص کن
بین "آیا" و "چطور" فرق بگذار
احساساتت را به تصمیم قطعی تبدیل کن
بله‌ی خودت را رو کن
فصل دوم: از نه خودت پشتیبانی کن
پشتوانه‌ای مثبت فراهم کن
ترس را به اعتمادبه‌نفس تبدیل کن
یک برنامه‌ی پ آماده کن
پشتیبانی، نه عقب‌نشینی
تقویت، نه مجازات
برنامه‌ی پ خودت را تقویت کن
برنامه‌های پ مختلفی آماده کن
یک ائتلاف پیروزی‌بخش بساز
پیش‌بینی اقدامات طرف مقابل
چوبش را از او بگیر
بدترین حالت را در نظر بگیر
تصمیم منفی خودت را دوباره بررسی کن
از خودت سه تا سوال کن
فصل سوم: به راهت به سوی بله احترام بگذار
احترام واقعی را بشناس
با احترام به خودت شروع کن
نگاهی دوباره بینداز
برای خاطر خودت به دیگران احترام بگذار
به‌دقت گوش بده
برای درک کردن گوش بده؛ نه برای رد کردن
سوال‌های روشن‌کننده مطرح کن
حرف‌های طرف مقابل را تایید کن
دیدگاه طرف مقابل را تایید کن
بگذار بفهمند که تو برای آن‌ها ارزش قایلی
با تایید آنان غافلگیرشان کن
نهِ مثبت خود را با گفتن نکته‌ای مثبت آغاز کن
آماده باش، آماده باش، آماده باش
مرحله‌ی دوم: بیان کردن نه
فصل چهارم: بله‌ی خودت را بیان کن
هدف از بله گفتن
بله‌ی خودت را تصریح کن
نهِ خودت را توضیح بده
از جمله‌های کلی استفاده کن
به حقایق بچسب
حواست به کلماتت باشد
از جمله‌هایی با ضمیر "من" استفاده کن
احساساتت را بیان کن
منافع خودت را توصیف کن
از جمله‌هایی با ضمیر "ما" استفاده کن
به منافع مشترک متوسل شو
به معیارهای مشترک متوسل شو
بله‌ات را بدون بله گفتن بیان کن
بله! نشان‌دهنده‌ی ارزش است
فصل پنجم: از نهِ خودت دفاع کن
قدرت نه
بگذار نهِ تو جریان یابد
بگذار نهِ تو از بله‌ات جریان یابد
بگذار "نه" از قدرت تو جریان یابد
بگذار "نه" از احترام تو سرچشمه بگیرد
نه گفتن به خواسته‌ها
 "نه" یا "نه، متشکرم"
 من سیاستی دارم
 "من برنامه‌ای دارم" یا "تعهد دیگری دارم"
 "الآن نه"
 "ترجیح می‌دهم هرگز این کار را نکنم تا اینکه کاری ضعیف تحویل بدهم"
نه گفتن به رفتار
 "تمامش کن/ نه!"
"دست نگه دار! / آهان / یک دقیقه صبر کن! "
"درست نیست/ مناسب نیست / مجاز نیست"
"برای من خوب نیست / به درد من نمی‌خورد"
"کافی است"
بدون نه گفتن، نه بگو
سپر حفاظتی
فصل ششم: یک بله پیشنهاد کن
وقتی دری را می‌بندی، دری دیگر را باز کن
نه گفتن به خواسته‌ها
یک گزینه‌ی سوم پیشنهاد کن
گزینه‌هایی برای سود متقابل ابداع کن
"بعداً"
 " اگر... آن وقت"
فرایند حل مشکل پیشنهاد کن
نه گفتن به رفتار
درخواستی سازنده بکن
خواسته‌ات را برای طرف مقابل روشن کن
درخواستت باید امکان‌پذیر باشد
خواسته‌ات را در چارچوبی درست و مثبت قرار بده
درخواستت را محترمانه ارائه کن
نتیجه‌ای مبنی بر احترام متقابل را پیشنهاد بده
حرفت را با نکته‌ای مثبت به پایان ببر
فقط نگو نه؛ بگو "بله! نه. بله؟"
مرحله‌ی سوم: ادامه دادن تا رسیدن به هدف
فصل هفتم: به بله‌ی خودت وفادار بمان
چالش
مدیریت واکنش طرف مقابل
شناخت مراحل مختلف "پذیرش"
نه تسلیم شو، نه حمله کن
به بالکن برو
قبل از اینکه جواب بدهی، درنگ کن
اسمی روی بازی بگذار
کف دستت را نیشگون بگیر
از سر احترام گوش بده
گفته‌های طرف مقابل را به زبان خودت تکرار کن
عقیده‌ی او را تایید کن، بی‌آنکه از عقیده‌ی خودت دست بکشی
به جای "ولی... "، بگو "بله... و"
بگو: "راستی؟ پس این طور! نه."
مثل درخت استوار باش
فصل هشتم: بر نه خودت تاکید کن
با قدرتِ مثبت، بر نهِ خودت تاکید کن
نهِ خودت را تکرار کن
باثبات و مقاوم باش
یک عبارت لنگر ابداع کن
از تکرار هدفمند استفاده کن
یاد بده بگذار واقعیت معلم آن‌ها باشد
سوال‌های سنجش واقعیت مطرح کن
هشدار بده، اما تهدید نکن
از نتایج منطقی استفاده کن
از برنامه‌ی پ خودت استفاده کن
همکاری‌ات را قطع کن
هر چه قدرت بیشتر، احترام بیشتر
در جواب مقاومت طرف مقابل، پافشاری کن
فصل نهم: برای گرفتن بله مذاکره کن
هدف: رسیدن به نتیجه‌ای مثبت
برای آن‌ها پلی طلایی بساز
راه رسیدن به توافقی عاقلانه را تسهیل کن
در مورد اصول سازش نکن
به منافع برآورده نشده بپرداز
به طرف مقابل کمک کن رضایت دیگران را جلب کند
از "آزمون سخنرانی پذیرش" استفاده کن
به او کمک کن آبرویش را حفظ کند
رابطه‌ای سالم را پرورش بده
خودت را به طرف مقابل نزدیک کن
اعتماد او را از نو جلب کن
دوباره "حسن‌نیت" خودت را به او ثابت کن
با نکته‌ای مثبت پایان بده
نه بگو... و باز هم بله بشنو
نتیجه‌گیری: پیوند بله و نه
پیوند بله و نه
تمرین نهِ مثبت
هدیه‌ی نه را تقدیم کن

سخن مولف

هنر رهبری گفتن بله نیست، بلکه گفتن نه است!

در این کتاب نویسنده بیان می­کند که اکثر ما تا امروز بر پایه این بحث کار کردیم که مشکل اصلی در پشت بحث های ویران­کننده­ی ما، عدم توانایی مان برای رسیدن به بله است . اما واقعیت آن است که مسئله­ای بسیار حیاتی­تر که سبب می­شود حتی وقتی افراد با هم به توافق می­رسند آن توافق اغلب پایدار یا راضی­کننده نباشد این است که در طول گفت و گو یا به مسائل زیربنایی پرداخته نمی­شود یا آن ها را ماستمالی می­کنند، لذا مشکل همچنان به قوت خود باقی می­ماند. به عبارتی مانع اصلی عدم توانایی در رسیدن به بله نیست بلکه ناتوانی در گفتن نه است. خیلی وقت­ها نمی­توانیم خودمان را راضی کنیم نه بگوییم آن هم درست زمانی که به راستی می­خواهیم این کار را بکنیم و می­دانیم که باید این کار را بکنیم. گاهی هم نه می­گوییم ولی به شیوه­ای که مانع رسیدن به توافق می­شود و روابط را  نابود می­کند.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.