تئوری سازمانی(جلد اول)

چالش ها و دورنمای پنداره ها

۴۰,۰۰۰ تومان

نگاهی نو به سازمان

 

سرمایه‌ای که در یک لحظه بر باد رود، قابل اتکا نیست. مال و جاه و زیبایی و سلامتی، همه ناپایدار و زودگذرند و در معرض ابتلا و فنا. اما آن چیز که ماندگار است، نام نیک و خاطره نیک و عمل نیک است. چه خوش گفت حضرت مولانا که:

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ با هیچ مپیچ

دانی که پس از مرگ چه باقی ماند

عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

اما در حوزه علم و دانش نیز آن افرادی ماندگار می‌شوند که در راه تعالی بشر و بهبود زندگی مردمان این کره خاکی گام برداشته باشند. آنان که اثری جاویدان از جنس آرامش و رفاه و تسهیل در زندگی دیگران به جای گذاشته باشند. پس انسان باید در جستجوی آن چیزی باشد که نامیرا باشد؛ چرا که حقیقت است که می‌گویند: هر چیز که در جستن آنی، آنی...

 

کتاب «تئوری سازمانی، چالش و دورنمای پنداره‌ها» در دو جلد سعی دارد مهمترین دیدگاههای سازمانی و چالشهای که هر دیدگاه با آن مواجه است را متناسب با پروسه زمانی و تکمیلی هر دیدگاه و همراه با معرفی صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان هر دیدگاه، مورد بررسی قرار دهد. عناوین فصل‌های جلد اول این کتاب عبارتند از:

* فصل 1: مقدمه‌ای بر تئوری سازمان (چیستی و چرایی نیاز به آن)

این بخش با توضیح درباره تئوری سازمان آغاز می‌گردد و با توضیح ماهیت آن در علوم اجتماعی ادامه می‌یابد؛ سپس به یک تعریف کاربردی از سازمان خواهیم رسید.

* فصل 2: نظریه نوگرای سازمان (مدرنیست): بازگشت به آینده؟

تایید مدرنیسم، مفهوم جهان منظم است؛ مفهومی که می‌گوید هرج و مرج و بی‌نظمی گاهی متناسب و گاهی متضاد با خواست بشر است و این موضوع می‌تواند مدیریت شود. در فصل 2 به این بحث خواهیم پرداخت.

* فصل 3: نظریه جدید نوگرای سازمان (نئو مدرنیست): مردم را در درجه نخست قرار دادن؟

نظریه نوگرایی جدید، نظریه‌ای مبتنی بر توسعه سازمان است و مربوط به کانون قرار دادن و توجه سازمان به نیروی انسانی و بینش‌ها و روش‌هایی از علوم اجتماعی برای توسعه نظریه متفاوت سازمانی مرتبط با مدیریت و رهبری می‌باشد.

* فصل 4: نظریه جدید نوگرای سازمان (نئو مدرنیست): برموج

کنترل کردن، یک موضوع اصلی برای نظریه‌پردازهای سازمان است. این بخش در ابتدا بین کنترل رسمی و غیررسمی تمایز قائل می‌شود و سپس به سه فرم کنترل رسمی، اشاره می‌کند.

* فصل 5: نظریه فرانوگرای سازمان (پست‌مدرنیست)

بخش پنجم کتاب، تاریخ واژه پست‌مدرنیسم را بررسی کرده و نشان می‌دهد که چطور پست‌مدرنیسم به پست فودیسم، جامعه پست صنعتی و جامعه اطلاعات که ویژگی‌هایی از جمله، انعطاف‌پذیری زیاد و چند مهارتی بودن، اهمیت زیاد کار علمی، جدایی سلسله مراتب سازمانی، تفاوت نیروی کار اصلی و دوره‌ای و استفاده انعطاف‌پذیر نیروی کار اجباری، ارتباط می‌یابد.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 310 صفحه
دسته بندی مدیریت و سازمان
تاریخ انتشار
شابک 9789644686436
قیمت 40000
زبان persian

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ای بر تئوری سازمان )چیستی و چرایی نیاز به آن)

مقدمه

تئوری سازمان چیست؟

تعریف تئوری

ایده ها و دیدگاه ها: تئوری ها وزندگی روزانه

خلاصه ای ازآنچه گذشت

سازمان چیست؟

ایده ها و دیدگاه: شرکت (2004 ) توسط جوئل بیکن، )کتاب و فیلم(

ارتباط بین تئوری سازمان و فعالیتهای انسانی

ارتباط بین تئوری سازمان و عمل مدیریت

مهندسی اجتماعی و تئوری سازمان

جایگزین های انتقادی برای مدیریت گرایی در تئوری سازمان

اختلافات فلسفی و بحث: توضیح و درک ماهیت متنوع تئوری سازمان

طرح ریزی برخی از جنبه های تنوع تئوری سازمان

شخصیت های پوزیتیویستی: حقیقت در خارج وجود دارد و ما میتوانیم به عینه آن را بشناسیم

اختلافات فلسفی در مورد نقش عینیت در علم

دیدگاه ها و چشم اندازها: نظریه انتقادی

چند هشدار درباره پست مدرنیسم

فصل دوم: نظریه سازمان مدرنیست: بازگشت به آینده؟

مقدمه

مفهوم نظریه سازمان مدرنیست

نظریه سازمان مدرنیست چیست؟

تکنولوژی: مدرنیست چگونه کارها را انجام می دهد

نظریه عمومی سیستم ها

سیستم های پایه ای سازمان ها: آنچه هر سیستم انسانی باید حفظ کند

سازمان به مثابه یک دستگاه ساده

نظریه سازمان مدرنیست، درک های مرسوم از رابطه بین سازمان ها و جامعه را پی ریزی می کند

زیبایی دیوان سالاری

دیوان سالاری و قوانین

دیوان سالاری های مختلف

موضوعات مدرنیست در طراحی سازمانی

نظریه احتمال وقوع (وابستگی) و طراحی سازمان

چگونگی توسعه درک فرهنگ سازمانی توسط نظریه سازمان مدرنیست

نتیجه گیری: آیا نظریه سازمان مدرنیست هنوز هم دیدگاه های جدید به سازمان ها را به چالش می کشد؟

فصل سوم: اول از مردم شروع می کنیم. تئوری سازمان نئو  مدرن

مقدمه

تئوری سازمان نئومدرنیسم: اول از مردم شروع کنیم

چهار ترکیب از علم، روش علمی و نئو و رویکرد مدرنیسم

سطح 3 : ما یک سازمان مردم محور هستیم

ایده ها و دیدگاه ها: برخی از تعاریف مکتب روابط انسانی

توسعه مکتب روابط انسانی

اتاق تست مجمع رله

پژوهش و توسعه تئوری سازمان نئومدرنیسم

ایده ها و دیدگاه ها: مطمئن شوید که کار بامعنا است

سازمان به عنوان باشگاه کشوری

اشتیاق به تعلق: نیاز به تعهد بسیار

ایده ها و دیدگاه ها: مرد سازمان

چگونه نظریه سازمان نئومدرنیست، مفهوم و فرهنگ سازمانی را به چالش می کشد؟

ایجاد یک فرهنگ که معنایی از کار را ارائه می دهد

تعهد روانی به کار معنا می بخشد

توسعه مفهوم فرهنگ

توسعه یک تئوری قابل استفاده (عملی)  از فرهنگ سازمانی

حاملان فرهنگ

قلب فرهنگ

یک تفاوت دید )دید اروپایی( در ارزش های درون سازمانی

حکایت دو فرهنگ

نتایج: آیا تمرین نظریه سازمان نئومدرنیست، تصورات جدید در مورد سازمان را به چالش می کشد؟

فصل چهارم: نظریه سازمان نئو  مدرنیست: گشت وگذار در موج جدید؟

مقدمه

ساختار فصل

کنترل در سازمان ها

کنترل رسمی: رفتار غیرقابل پیش بینی

کنترل رسمی: سوء رفتار سازمانی

ساختار رسمی روابط

فصل تاکنون

انواع کنترل رسمی

موج جدید در عمل: مدیریت تغییر فرهنگی

ارائه ماموریت

ارتباط گسترده با مشتری

جهانی، رویکرد فراگیر

برتری

محاسبه قابلیت اعتماد

توضیح نظری از یک تغییر ممکن در کنترل: یک پیکربندی تاریخی جدید؟

ایده ها و دیدگاه ها: استدلال  (1990)

تبیین نظری جایگزین: جنبش در گفتمان مدیریتی؟

ایده ها و دیدگاه ها: بارلی و کوندا سال 1992

ریشه نظری نظریه موج جدید

دیدگاه های جایگزین فرهنگی میرسون و مارتین

نتیجه گیری

فصل پنجم: تئوری سازمانی پست مدرنیست: شکل های سازمانی جدید برای یک هزاره؟

مقدمه

ساختار این فصل

پست مدرنیسم چیست؟

تاریخچه

پساصنعتی شدن و جامعه اطلاعات

سازمان مجازی

نئوفوردیسم، تخصص گرایی منعطف و پست فوردیسم

مجموعه مقررات

مجموعه نهادگراها

سازمانهای پست مدرن ر کاری از استوارت کلگ و پاول هیدبرند

نتیجه گیری

سخن مولف

سازمان، مجموعه ای متشکل از افراد است که با انسان ها سروکار دارد، شناخت سازمان به دلیل مرتبط و آمیخته بودن با انسان، کاری بسیار سخت و دشوار است، زیرا در واقع شناخت سازمان، همان شناخت مجموعه از افراد است که در زمان و مکان مشخص برای اهدافی خاص با ساختاری و فرهنگی خاص تلاش می کنند. پس سازمان خود پدیده ای است که دارای پدیده های مختلف است هر پدیده خود با انسان ارتباط دارد و ازاین رو، سازمان مجموعه ای پدیده های مرتبط با انسان است کره هر کدام فیلی
هستند که باید کامل و جامع بررسی شوند و به دلیل محدودیت زمانی و مکانی میسر نیست و
همواره باید جست و جست.
در این کتاب، مهم ترین دیدگاه های سازمانی و چالش هایی که هر دیدگاه با آن مواجه است، متناسب با پروسه زمانی و تکمیلی که داشته اند همراه با صاحب نظران و نظریه پردازان هردیدگاه آورده شده است و سعی شده است که علاوه بر مرور آن ها، هرکدام از چالش ها و دیدگاه ها را به خواننده کتاب بشناسانیم.
در پایان از تمامی کسانی که در نوشتن این کتاب ما را یاری کردند، کمال تشکر را داریم.
امید است که این تلاش، نوری در جهت روشنایی مسیرهای تاریک باشد.

داود سلمانی
احسان نامدار جویمی

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.