۱۲,۰۰۰ تومان

مدیریت پروژه به سرعت برق و باد!

 

دنیا تغییر کرده و روش‌های انجام کارها نیز تغییر کرده است. مدیریت وظایف و کنترل پروژه‌ها نیز از این امر مستثنی نیست و روش‌های کنترل پروژه‌ها نیز دستخوش تغییر شده است. روش‌های جدید مبتنی بر دریافت بازخورد مستمر کارفرما و ارائه خروجی‌های متعدد و سریع جایگزین روش‌های قدیمی‌تر شده‌اند. در این بین اگر کسی تن به تغییر ندهد و خود را با علوم روز و روش‌های نوین هماهنگ و همراه نکند، آینده روشنی نخواهد داشت. بنابراین اگر مایل هستید از قطار پیشرفت علم مدیریت پروژه جا نمانید، باید درباره مدیریت پروژه چابک چیزهای بیشتری یاد بگیرید...

 یکی از مهمترین مسایلی که در دهه گذشته مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است و سازمان‌ها سعی کرده‌اند با توجه به آن، اثربخشی امور کسب و کار خود را بهبود بخشند، مسئله مدیریت و کنترل پروژه‌هاست. بروز تاخیر و تخطی از محدوده از پیش تعیین شده برای پروژه، هزینه‌های گزافی را به سازمان تحمیل می‌نماید.

اهمیت این مسئله باعث شده است، طی زمان رویکردهای نوینی برای مدیریت هرچه بهتر پروژه‌ها مطرح گردد. یکی از این رویکردها که در سالیان گذشته، محبوبیت خاصی در میان کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت و کنترل پروژه پیدا کرده است، رویکرد مدیریت چابک است.

چابکی یا Agile جنبشی است که در سال 2001 به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و اصول به کار گرفته شد و مانیفست چابکی در سال 2001، علیرغم پیشینه های قبلی نظیر "کیفیت" و "تفکر طراحی" طی بیانیه ای اعلام گردید. در این اثناء، چند متدولوژی دیگر شامل SCRUM، DEVOPS، KANBAN، LEAN متولد شدند. مانیفست چابکی با گذشت زمان، تبدیل به یک جنبش عمومی با یک ذهنیت خاص گردید. این ذهنیت متمرکز بر تحویل مستمر ارزش به مشتریان به عنوان هدف اولیه شد و شامل رویکرد تکراری و تدریجی کار در تیم‌های کوچک با هدف چابک کردن بنگاه بصورت کار در یک شبکه است.

کتاب «مدیریت پروژه چابک: رویکردی برای رسیدن به موفقیت» ابتدا مفاهیم و رویکردهای مرتبط با مدیریت چابک پروژه‌ها را بیان کرده و پس از آن به بیان ویژگی‌هایی که هر تیم اجرایی در پروژه‌های چابک، می‌بایست داشته باشد، می‌پردازد. در ادامه ابزارهایی معرفی می‌گردند که مدیران پروژه به کمک آنها بتوانند به‌نحوی کاراتر تیم خود را مدیریت نمایند. درنهایت نیز روش مدیریت ارزش کسب‌شده چابک، به‌عنوان ابزاری جهت اندازه‌گیری میزان موفقیت پروژه‌های چابک تشریح گردیده است. لازم به ذکر است به‌منظور انتقال هرچه بهتر مفاهیم بیان شده، تجربیات و مطالعات موردی متعدد از سازمان‌هایی که از این رویکرد بهره برده‌اند، ارایه شده است.

کتاب «مدیریت پروژه چابک: رویکردی برای رسیدن به موفقیت» منبعی عملی برای کمک به مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت و کنترل پروژه و همچنین اساتید و دانشجویان این حوزه به‌منظور به‌کارگیری در ارتقای سطح مدیریت پروژه‌ها به شمار می‌رود.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم محمد محمدپورعمران ، محمد حسین بابائی ، سعید رمضانی
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 88 صفحه
دسته بندی مدیریت و سازمان
تاریخ انتشار
شابک 9789644686702
قیمت 12000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه مترجمین

فصل اول: مقدمه مدیر چابک

مقدمه

1-1 مهندسی نرم افزار و سیستم ها:  منشا آنها چیست؟

 1-1-1 تاریخچه مهندسی نرم افزار

2-1-1  تاریخچه مهندسی سیستم

  2-1  نیاز به رهبری جدید

1-2-1 مدیریت چابک: رهبر، مدیر، تسهیل کننده

3-1 طرح کتاب حاضر

فصل دوم: روانشناسی رهبری تیم چابک

مقدمه

1-2 افراد، برتر از فرایند و ابزارها

1-1-2 مدیر چابک: تعیین اهداف چابک

2-1-2 تعریف و ایجاد استقلال

3-1-2 تعریف و ایجاد وابستگی متقابل

4-1-2 تعیین اهداف و مقاصد کلی، فردی و تیمی

5-1-2 تعیین مفاهیم خودسازماندهی

6-1-2 ایجاد بازخورد و جدول زمانی و اهداف همکاری

2-2 ایجاد عضویت پایدار در تیم اسپرینت

1-2-2 تعیین توانایی افراد برای به چالش کشیدن و پرسش از اسپرینت ها

2-2-2 ایجاد محیطی برای مربیگری، یادگیری و خلاقیت

3-2-2 در نظر داشتن مستمر چشم انداز ماموریت توسط تیم

4-2-2 استقلال و وابستگی متقابل: کانون توانمندی / قدرت

5-2-2 کانون توانمندی

3-2 اهداف کلی، فردی و تیمی: کانون کنترل

4-2 خودسازماندهی: افسانه ها و واقعیت ها

5-2 ایجاد یک عضویت پایدار در تیم: لحاظ نمودن آنتروپی

6 مدیریت پروژہ چابک

6-2 به چالش کشیدن و زیرسوال بردن اسپرینت ها: مسئولیت فردی

7-2 مشاوره (مربیگری)، یادگیری و خلاقیت: ایجاد محیط رشد

8-2 چشم انداز به عنوان سرلوحه کار تیمی:  اطمینان از یکپارچگی سیستم

فصل سوم: درک تیم چابک

مقدمه

1-3 پویایی های تیم چابک

2-3 پویایی های اعضای تیم

1-2-3 تفاوت های بین پویایی های تیم کلاسیک و چابک

2-2-3 تفاوت های عمومی در اعضای تیم

مورد کاوی

3-2-3 تفاوت های فرهنگی و تنوع

4-2-3 پویایی های تیم مجازی

3-3 تنوع و جامعیت

فصل چهارم: ابزارهای بهره وری برای تیم چابک

مقدمه

1-4 ابزارهای بهره وری برای مدیر چابک

1-1-4 نرم افزار مدیریت چابک

3-4 آینده ابزارهای بهره وری توسعه چابک

فصل پنجم: اندازه گیری موفقیت در یک دنیای چابک: EVMS چابک65

مقدمه

1-5 تاریخچه مختصر از سیستم مدیریت ارزش کسب شده

2-5 ارزیابی توسعه چابک: EVMS چابک

1-2-5 عدم ارتباط بین EVMS کلاسیک و توسعه چابک

2-2-5 عواملی که می تواند مانع از EVMS چابک شود

3-2-5 معیارهای EVMS چابک

3-5 آنتروپی به عنوان معیار ارزش کسب شده برای توسعه چابک

1-3-5 معیارهای آنتروپی

2-3-5 تغییرات تیم ها

3-3-5 تغییرات نواقص نرم افزار

فصل ششم: نتیجه گیری: روش های طراحی مدرن- مدیریت اطلاعات و دانش

منابع و مراجع

سخن مولف

یکی از مهم ترین مسایلی که در دهه گذشته مورد توجه سازمانها قرار گرفته است و سازما نها سعی کرده اند

با توجه به آن، اثربخشی امور کسب و کار خود را بهبود بخشند، مسئله مدیریت و کنترل پروژه است. بروز تاخیر و تخطی از محدوده از پیش تعیین شده برای پروژه ها، هزینه های گزافی را به سازمان تحمیل می نماید. اهمیت این مسئله باعث شده است، طی زمان رویکردهای نوینی برای مدیریت هر چه بهترپروژه ها مطرح گردد. یکی از این رویکردها که در سالیان گذشته، محبوبیت خاصی در میان کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت و کنترل پروژه پیدا کرده است، رویکرد مدیریت چابک است.

کتاب حاضر ابتدا مفاهیم و رویکردهای مرتبط با مدیریت چابک پروژه ها را بیان کرده و پس از آن به بیان ویژگی هایی که هر تیم اجرایی در پروژ ه های چابک، می بایست داشته باشد، می پردازد. در ادامه ابزارهایی معرفی می گردند که مدیران پروژه به کمک آ نها بتوانند به نحوی کاراتر تیم خود را مدیریت نمایند، در نهایت نیز روش مدیریت ارزش کسب شده چابک، به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری میزان موفقیت پروژه های چابک تشریح گردیده است. لازم به ذکر است به منظور انتقال هر چه بهتر مفاهیم بیان شده، تجربیات و مطالعات موردی متعدد از سازمانهایی که از این رویکرد بهره برده اند، ارایه شده است.

امید است ترجمه این کتاب ابزاری عملی برای کمک به مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت و کنترل پروژه و هم چنین اساتید و دانش جویان این حوزه به منظور به کارگیری در ارتقای سطح مدیریت پروژه ها باشد.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.