راهبردهای تسهیل و امنیت تجارت فرامرزی و ونوسازی گمرکات جهان

(گمرک قرن 21 )

۴۵,۰۰۰ تومان

امروزه ابزار تجارت خارجی یکی از مولفه‌های مهم قدرت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود و برای نیل به این مهم، استراتژی «توسعه تجارت خارجی» در دستور کار کشورهای پیشرو قرار گرفته است. یکی از پیشرانهای استراتژی توسعه تجارت خارجی، مقوله «تسهیل و امنیت تجارت» است که سازمان‌های بین‌المللی گمرکی و مرتبط با فرایند تجارت خارجی از جمله سازمان جهانی گمرک (WCO)، سازمان جهانی تجارت (WTO)، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و مرکز تسهیل تجارت سازمان ملل متحد (UNICEFACT) نیز تاکید زیادی بر اجرای آن داشته و دستورالعمل‌ها و توصیه نامه‌های متعددی نیز در این زمینه تهیه و تصویب نموده‌اند.

در همین راستا، اساسی‌ترین و مهمترین سند بالادستی سازمان جهانی گمرک با عنوان «دستورالعمل گمرک قرن 21 با هدف افزایش رشد و توسعه از طریق تسهیل تجارت و امنیت مرزی»‌ که در واقع نقشه راه گمرکات جهان در زمینه تعالی سازمانی، اصلاح و نوسازی، تسهیل تجارت و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، به گمرکات محلی کشورها ابلاغ شده است.  در این دستورالعمل 10 عنصر به عنوان اجزای تشکیل دهنده مسیر استراتژیک گمرکات در قرن 21 تشریح شده که عبارتند از:

  1. شبکه جهانی گمرک
  2. مدیریت هماهنگ مرزی
  3. مدیریت ریسک هوشمند
  4. مشارکت بین گمرک و جامعه تجاری
  5. اجرای روش‌ها و تکنیک‌های کاری مدرن
  6. بهره‌گیری موثر از فناوری
  7. استفاده بیشتر از قدرت و قانون
  8. فرهنگ خدمات دانش‌گرا و حرفه‌ای
  9. ظرفیت‌سازی
  10. درستکاری

در واقع می‌توان گفت، کنوانسیون RKC و دستورالعمل گمرک قرن 21 و چارچوب استانداردهای SAFE سه ضلع مثلث گمرک قرن بیست و یک را تشکیل می‌دهند.

کتاب «راهبردهای تسهیل و امنیت تجارت فرامرزی و نوسازی گمرکات جهان» ضمن تشریح ویژگی‌ها و مفاد هر یک موارد پیش گفته و تبیین رویکردهای WCO و WTO در این زمینه، در چارچوبی مشخص ابزارها و استراتژی‌های گمرک قرن بیست و یکم تشریح شده که می‌تواند به عنوان منبع آموزشی و علمی مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

 

 

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 360 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686801
قیمت 45000
زبان persian

فهرست مطالب

مقدمه

 بخش اول: مبانی ، اسناد وتوصیه نامه های سازمان جهانی گمرک پیرامون عملکرد گمرکات در قرن 21

فصل اول: دستورالعمل گمرک قرن بیست و یکم

فصل دوم: استانداردهای WCO برای امنیت و تسهیل تجارت                                             

فصل سوم: چارچوب استانداردهای SAFE سازمان جهانی گمرک برای تسهیل تجارت جهانی          

فصل چهارمکنوانسیون ساده وهماهنگ سازی تشریفات گمرکی( تجدید نظر شده کیوتو)

فصل پنجمرهنمودهای بهبود

فصل ششم: برنامه راهبردی 

بخش دوم: استراتژی های گمرک قرن 21 پیرامون تسهیل تجارت و نوسازی گمرکات جهان

فصل اول: گمرک قرن 21؛تسهیل کننده تجارت خارجی                                             

فصل دوم: گمرک قرن 21؛درستکار و فساد ستیز                                                     

فصل سوم: گمرک قرن 21؛شفاف،هوشمند،الکترونیک وپیشرو در ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی مجاز
فصل چهارم: گمرک قرن 21؛دارای تعامل راهبردی با جامعه تجاری وسازمان های همجوار        

فصل پنجم: گمرک قرن 21؛کارآمد در مبارزه با تقلبات وتخلفات گمرکی وتجاری

فصل ششم: گمرک قرن 21؛همواره در پی ظرفیت سازی

فصل هفتم: گمرک قرن 21؛هماهنگ کننده کنترل های مرزی کالاها

سخن مولف

کنوانسیون RKC و دستورالعمل گمرک قرن 21 و چارچوب استانداردهای SAFE سه ضلع مثلث گمرک قرن بیست و یک را تشکیل می‌دهند. در این کتاب ضمن تشریح ویژگی‌ها و مفاد هر یک موارد پیش گفته و تبیین رویکردهای WCO و WTO در این زمینه، در چارچوبی مشخص ابزارها و استراتژی‌های گمرک قرن بیست و یکم تشریح شده که می‌تواند به عنوان منبع آموزشی و علمی مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

 

دکتر مسعود کرباسیان

وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.