راهنمای تئوری و کاربردی جبران خدمات

۱۵,۰۰۰ تومان

پرداخت دستمزد مناسب و متناسب، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران سازمان‌هاست؛ چرا که در برخی مواقع، آن‌ها را در موقعیت‌های دشوار تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر قرار باشد یک پرسنل جدید به سازمان اضافه شود که از دید مدیران ارشد سازمان، 4 برابر بهتر از پرسنل فعلی است، آیا می‌توان به او پرداختی معادل 4 برابر پرسنل فعلی سازمان پیشنهاد داد؟ آیا این کار منجر به ایجاد دودستگی در سازمان و دلخوری پرسنل فعلی نمی‌گردد؟ در سوی مقابل، اگر دستمزدی شایسته توانمندی فرد به او پیشنهاد نشود، آیا می‌توان به جذب او امیدوار بود؟ در چنین شرایطی مدیران چه کار باید بکنند؟ الگوها و فرمول‌های تعیین حقوق و دستمزد بر اساس شایستگی کدامند و چگونه می‌توان یک نظام استاندارد برای جبران خدمات پرسنل ایجاد کرد؟

جبران خدمات کارکنان، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران سازمانها به شمار می‌آید. داشتن دانش کافی در این حوزه به مدیران کمک می‌کند تا تصمیماتی که در حوزه جبران خدمات کارکنان می‌گیرند، درست‌تر
و اثربخش‌تر باشد. مدیران باید جبران خدمات را به عنوان یک عامل کلیدی در رقابت‌پذیری سازمان جهت جذب و استخدام کارکنان و کاهش ترک سازمان، لحاظ نمایند. در واقع استراتژی جبران خدمات، برنامه یک سازمان برای چگونگی تصمیم‌گیری بر انواع و میزان پرداخت، بر اساس علاقه‌مندی‌های کارکنان و همسو با ماموریت و موقعیت رقابتی سازمان در بازار است.

اگر چه ممکن است دسترسی به منابع مطالعاتی و کتابهای فارسی که این دانش را منتقل کند وجود داشته باشد، اما کمبود وقت مطالعه و مشغله زیاد مدیران، احساس نیاز به یک کتاب جامع اما مختصر و مفید را دو چندان کرده است.

کتاب «راهنمای تئوری و علمی جبران خدمات» دارای این ویژگی است که تقریبا به تمام حوزه‌های جبران خدمات به صورت مختصر و مفید پرداخته به طوری که مطالعه آن در مدت زمانی نسبتا کوتاه، دانش خوبی را درباره طراحی نظام‌های جبران خدمات از ابتدا تا انتها به خواننده منتقل می‌کند.

با توجه به جامعیت و اختصار مطالب ذکر شده، این کتاب می‌تواند مرجع خوبی برای تدریس دانشگاهی یا برنامه‌های آموزشی باشد و درک صحیحی از فرایند و گام‌های طراحی نظام‌های جبران خدمات در فراگیران ایجاد نماید.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم امین فروتن
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 140 صفحه
دسته بندی مدیریت و سازمان
تاریخ انتشار
شابک 9789644685606
قیمت 15000
زبان persian

فهرست مطالب

پیشگفتار

  1. جبران خدمات و توازن درونی و بیرونی

جبران خدمات چیست؟

توازن درونی و رقابت پذیری بیرونی - تعیین پرداخت و مزایا.

اهمیت دستیابی به توازن درونی و بیرونی

نابرابریها

توازن آزمایی

  1. شکلهای پرداخت

پرداخت پایه

پرداخت عملکردی

پرداخت غیر مستقیم

ترکیب جبران خدمات

عوامل تعیین کننده جبران خدمات

  1. ارزشیابی شغل

ارزشیابی شغل چیست؟

چرا  ارزشیابی شغل را انجام میدهیم؟

روشهای ارزشیابی شغل

 گامهای فرایند ارزشیابی شغل

تجزیه و تحلیل شغل

چرا تجزیه و تحلیل شغل انجام میشود؟

روشهای تجزیه و تحلیل شغل

شرح شغلها

خطوط راهنما برای شرح شغل

انطباق شرح شغلها با منشور حقوق بشر

روشهای ارزشیابی شغل

  1. امتیازدهی ارزش شغلها

عامل ارزشدار چیست ؟

گامهای روش امتیازی

یک قاعده اولیه وزن دهی

  1. ساختار پرداخت

گریدهای پرداخت

بازههای پرداخت

پهننوارگی (نوارهها)

حرکت در ساختار حقوق

  1. طراحی بسته مزایا

روندها در کانادا

انواع معمول مزایا و خدمات

مزایای اجباری مورد حمایت دولت

طرحهای بازنشستگی غیر دولتی

مزایای خدمات سلامت

امنیت درآمد

وضعیت مالیات مزایای بازنشستگی و سلامت

پرداخت برای زمانهای غیر کار

زمان غیر کاری اجباری، با یا بدون پرداخت

خدمات کارکنان

ملاحظات پیادهسازی بستههای مزایا

ارتباط با هزینههای جبران خدمات جامع

کنترل هزینههای خدمات سلامت

استحقاق» در مقابل تفکر «چگونه استفاده کنم

مشمول شدن در هزینهها

سرفصلهای هزینه خدمات سلامت

  1. پیوند پرداخت به عملکرد

تعریف پرداخت شایستگی

اشکالات مکرر طرحهای پرداخت عملکردی

در مورد ارزیابیهای عملکرد

تعریف ارزیابی عملکرد

ساختار ارزیابی عملکرد به صورت یک فرایند چرخشی

روشهای ارزیابی عملکرد

سوگیریهای ارزیاب

اصلاح سوگیری

مدیریت عملکرد: فراتر رفتن از ارزیابی عملکرد

پنج مولفه کلیدی مدیریت عملکرد

  1. اتحادیهها

چرا کارگران به اتحادیهها میپیوندند

دلایل نپیوستن به اتحادیه

حق تشکل

انواع اتحادیهها

روابط کار

چانهزنی جمعی

اداره پیمان جمعی

اعتصابات و تعلیقها

اثر سرریز

  1. استفاده از پیمایش حقوق

پیمایشهای حقوق چیستند و چه هدفی را دنبال میکنند؟

در یک پیمایش دنبال چه هستیم؟

درک اصطلاحات

شرکت در پیمایشهای حقوق

اجرای پیمایش حقوق

از کجا پیمایشهای حقوق را پیدا کنیم؟

  1. تبادل اطلاعات جبران خدمات

جوهره اعتمادسازی

نحوه تبادل اطلاعات

موانع تبادل اطلاعات اثربخش در جبران خدمات

خلاصه

پیوست: قوانین دولتی در محل کار

قوانین ایالتی انتاریو

قوانین فدرال

مالیات و ارسال وجه (فدرال و ایالتی)

فرهنگ اصطلاحات

منابع                                                                                              

 

سخن مولف

کتابی که پیش روی شما است دارای این ویژگی است که تقریباً به تمام حوزه‌های جبران خدمات به صورت مختصر و مفید پرداخته است طوری که مطالعه آن در مدت زمانی نسبتاً کوتاه، دانش خوبی را درباره طراحی نظام‌های جبران خدمات از ابتدا تا انتها منتقل می‌کند.
با توجه به جامعیت و اختصار مطالب ذکر شده، این کتاب می‌تواند مرجع خوبی برای تدریس دانشگاهی یا برنامه‌های آموزشی باشد و درک صحیحی از فرایند و گام‌های طراحی نظام‌های جبران خدمات در فراگیران ایجاد نماید.

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.