۳۴,۰۰۰ تومان

مدیریت و کارآفرینی از منظر رویکرد به نیروی انسانی با هم تفاوت‌های عمده‌ای دارند. در مدیریت سنتی، رویکرد کاهش هزینه و به تبع آن حداقل نگاه داشتن پرسنل سازمان غالب است در صورتی که رویکرد کارآفرینی همان‌طور که از نامش پیداست بر ایجاد شغل و توسعه کسب‌وکار متمرکز است.

رفتار کارآفرینانه به طور معمول به شرکتهای کوچک و متوسط مربوط است ولی با توجه به اینکه امروزه شرکت‌های زیادی در محیط متلاطم و مملو از ریسکهای فزاینده و کاهش توانایی پیش‌بینی فعالیت می‌کنند، اصول رفتارهای کارآفرینانه به شرکتهای بزرگ هم رسوخ پیدا کرده است. در چنین محیط تجاری، رهبران کسب‌وکار باید اصول مدیریت سنتی را بیاموزند و آنها را با تفکر و رفتار جدیدی جایگزین کنند. رفتارهایی که نه فقط در تغییر سهیم باشند، بلکه همچنین تغییرات ضروری در استراتژی‌ها را هم ایجاد کنند.

کتاب «مدیریت استراتژیک کارآفرینانه» به تشریح این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان مدیریت استراتژیک را که عملا باطنی سنتی دارد با تغییرات متعدد در اقلیم کسب‌وکارهای استارت‌آپی و کارآفرینانه هماهنگ و همراه کرد. این کتاب درباره نیاز به اجرای فوری و آنی طرح‌های استراتژیک و درگیر شدن کل سازمان در مدیریت استراتژیک برای رسیدن به اهداف سازمانی بحث می‌کند. در واقع ایده مدیریت استراتژیک کارآفرینانه این است که در دنیای امروز ما برای مدیریت استراتژیک سازمان، نیاز به تفکر خلاق و کارآفرینانه داریم.

این کتاب همچنین رویکرد جدیدی را برای شناختن بازار اقتصادی در چهار حوزه معرفی می‌کند و می‌گوید که چه واکنشهای استراتژیکی برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها لازم است و سازمان اگر می‌خواهد که بماند و رشد کند، کدام مسیر را باید طی کند. همچنین چرخه محصولات و خدمات شرکت را از نوآوری سودآور تا کاهش و شکست و افول طراحی نموده و اجرای یک نقشه راه برای نوسازی و ساختن سازمان را پیشنهاد می‌نماید.

در بخش‌هایی از این کتاب می‌خوانیم:

به زودی انقلاب کارآفرینانه جهان را فرا می‌گیرد و کسانی که بر قله آن سوار نشوند، قطعا از بین خواهند رفت. تکنولوژی‌های جدید در فناوری اطلاعات، فرصتهای جدیدی را برای شرکتهای کوچک در مسیر رسیدن به جامعه جهانی و توانمند کردن آنها برای مرتفع نمودن نیازهای متفاوت مشتریان ایجاد کرده است. با این حال، حتی زمانی که تکنولوژی، فرصتهای جدیدی را ایجاد می‌کند، مسائل دیگری پویایی تغییرات ایجادشده را افزایش می دهد. با رشد توانمندی کارکنان برای انجام مشاغل دارای اختیار، خطوط قدرت کلاسیک به مرور محو خواهد شد و اینجاست که مدیریت استراتژیک کارآفرینانه، به‌عنوان پاسخی روشن برای حل مسائل و مشکلات، مورد توجه قرار می‌گیرد.

مطالعه کتاب «مدیریت استراتژیک کارآفرینانه» را به افرادی که در سطوح مدیریت استراتژیک سازمان‌ها در حال تصمیم‌گیری هستند توصیه می‌کنیم. چه سازمان آنها هنوز به صورت سنتی مدیریت می‌شود و چه در راس یک استارت‌آپ قرار داشته باشند. در هر حال تغییر رویکرد مدیریت به سمت تفکر کارآفرینانه و خلاق، تنها راه بقا در بازار پر از رقابت و بی‌ثبات امروز است.

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم دکتر حسین نوروزی ، دکتر شهناز اکبری
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 264 صفحه
دسته بندی کارآفرینی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686658
قیمت 34000
زبان persian

فهرست مطالب

پیش گفتار مترجمان

چکیده

مقدمه

بخش اول

اکنون کجا قرار دارید؟

مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک کارآفرینانه

اساس مدل کارآفرینی

بخش دوم

به کجا می خواهید بروید؟

شرایط کسب وکار

مشتریِ در حال تغییر مستمر و برنامه ریزی استراتژیک

ایجاد استراتژی ها در رُبع نوآوری

استراتژی های خطوط تولید

راهبردهای برند سازی

ربع رهبری هزینه - قیمت

بخش سوم

چگونه به آ نجا خواهید رسید؟

مدیریت استراتژیک در چهار رُبع و منابع

قراردادن افراد کارآفرین در استراتژی

ضمیمه

منابع

سخن مولف

یک استراتژی کارآفرینانه خوب فراتر از یک هدف محض یا شعار تبلیغاتیِ یک شرکت است. در وهله اول، یک استراتژی خوب تعیین کننده ی چالش های رقابتی پیشروی یک سازمان، به وسیله ی یک ارزیابی منتقدانه و صادقانه از وضعیت سازمان است و در وهله بعد، یک استراتژی کارآفرینانه خوب فراهم کننده یک سیاست و هدف یکپارچه و همسو است که چگونگی سر وکار داشتن با چالش های رقابتی شناخته شده را دنبال می کند و در آخر، یک استراتژی کارآفرینانه خوب نیازمند اجرای موثر از طریق مجموعه ی از فعالیت های منسجم و نوآورانه می باشد.

مدیریت استراتژیک کارآفرینانه به عنوان مفهومی یکپارچه جهت مفهوم سازی استراتژی در عصر تغییر، پیچیدگی و آشوب مطرح شده است و تعریف کنش گرانه فرصت ها جهت دستیابی و حفظ مشتریان سود ده از طریق روش های خلاق مدیریت ریسک، کنترل منابع و ایجاد ارزش می باشد. در مدیریت استراتژیک کارآفرینانه، استراتژ ی های مدیریت محیط به طور مستقل و غیر هماهنگ با شرکای شبکه توسعه داده می شود که این استراتژی ها مشخص می نماید که شرکت کی، کجا و چگونه رقابت نماید.

در مدیریت استراتژیک کارآفرینانه، تلاش بر نوآوری مستمر است که این نقش از شناسایی فرصت و تولید مفهوم تا حمایت فنی و افزایش خلاقانه پایگاه منابع شرکت در جهت حمایت از نوآوری رتبه بندی می شود. مدیران کارآفرین خود را محدود به منابعی که در حال حاضر در دسترس دارند، نمی کنند. آن ها می توانند منابع را به طرق گوناگون اهرمی کنند. آن ها ظرفیت خلاقانه برای اهرمی کردن منابع را توسعه می دهند.

مدیریت استراتژیک کارآفرینانه به طور اساسی یک روش تفکر و عمل و سوق دهنده و جست وجو کننده فرصت است. با وجود اشاراتی که بر الزام و فواید کاربرد مدیریت استراتژیک کارآفرینانه در شرایط کنونی بازارها و کسب وکارها شد، باید اذعان نمود که این موضوع از نظر مفهومی هنوز در اول راه است و برای غنای آن می بایست مطالعات و تحقیقات فراوانی چه از نظر مفهومی و بنیادی و چه از نظر کاربردی صورت پذیرد.

 

حسین نوروزی

شهناز اکبری

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.