سازمان گمرک در یک نگاه

در دست چاپ

رایگان

     اصطلاح گمرک در زبان انگلیسی customs است که مشتق از کلمه لاتین commercium به معنی تجارت ومبادله کالا که خود مشتق از ریشه یونانی cummerx به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می باشد .

     شورای همکاری گمرکی ( c c c ) گمرک را چنین تعریف کرده است :

     گمرک سازمانی است،دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق وعوارض ورودی وصدوری و

     هم چنین واردات ، ترانزیت و صادرات کالا هاراعهده دارمی باشد .

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 143 صفحه
دسته بندی راهنمای بازرگانی و گمرکی
تاریخ انتشار
شابک 9789644686191
قیمت 0
زبان persian

فهرست مطالب

    مقدمه

    فصل اول : سوابق تاریخی گمرک

 • استنادات تاریخی گمرک در جهان
 • سابقه گمرک در ایران

    فصل دوم : مروری بر مبانی سازمانی

 • تعریف مدیریت
 • سازمان

    فصل سوم : سازماندهی و تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران

 • عناوین سازمانهای بخش عمومی
 • نمودار سازمانی
 • وظایف و پست های سازمانی

     فصل چهارم : نقش و اهمیت گمرک

 • تعریف گمرک
 • ابعاد نقش و اهمیت گمرک
 • اهداف و وظایف کلی گمرک ایران
 • ارتباط گمرک ایران با وزارتخانه ها و سازمانهای کشور
 • قوانین و مقررات ناظر بر وظایف گمرک
 • رویه های گمرکی
 • وضعیت و تعداد نیروی انسانی
 • آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • نمودارسازمانی گمرک جمهوری اسلامی ایران

    فصل پنجم : سازمان فعلی گمرک ایران و وظایف واحدهای تابعه

 • حوزه ریاست کل
 • حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • حوزه معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل
 • حوزه معاونت فنی و امور گمرکی
 • حوزه معاونت حقوقی و نظارت

    فصل ششم : واحدهای صف (گمرکات اجرایی)

 • واحدهای صف یا گمرکات اجرایی
 • دلایل توجیه کننده توسعه گمرکات و ایجاد واحدهای گمرکی جدید
 • محدودیت ها ، موانع و مشکلات بر سر راه ایجاد واحدهای گمرکی جدید
 • فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمرکی

    فصل هقتم : عملکرد تحولات اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران

 • معرفی برنامه های تحول بخش ، مبانی نظری ، ضرورت ها و دستاوردهای هر یک

 

                بخش دوم:سازمان هاوکنوانسیون های بین المللی گمرگی

   مقدمه

 فصل اول : آشنایی با سازمان جهانی گمرک

 • تاسیس شورای همکاری گمرکی
 • ساختاروتشکیلات سازمان جهانی گمرک

      فصل دوم :کنوانسیون های بین المللی گمرکی

 • تعریف کنوانسیون
 • کنوانسیون های بین المللی گمرکی مصوب15دسامبر1950
 • کنوانسیون های بین المللی گمرکی تدوین شده توسط سازمان جهانی گمرک

 فصل سوم : سازمان های بین المللی مرتبط با گمرک

 • سازمان جهانی تجارت
 • کنفرانس توسعه وتجارت سازمان ملل متحد
 • اتاق بازرگانی بین المللی
 • سازمان بین المللی استاندارد
 • اتحادیه بین المللی حمل ونقل جاده ای

فصل چهارم :کنوانسون های بین المللی مرتبط با گمرک

 • کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالادرجاده هاتحت کارنه تیر
 • کنوانسیون علیه جنایات سازمان یافته فراملی

 

                          بخش سوم:نظام تعیین ارزش کالادرگمرک ایران

 

فصل اول : انواع کالاهای تجاری وتعرفه های گمرکی

       فصل دوم :مفاهیم بین المللی ارزش

 • تعریف ارزش
 • مفاهیم ارزش گمرکی
 • اصطلاحات بازرگانی بین المللی

       فصل سوم :اقدامات بین المللی درخصوص تعیین ارزش گمرکی

 • تعیین ارزش گمرکی بروکسل
 • موافقتنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت

فصل چهارم : نظام تعیین ارزش کالادرگمرک ایران

 • ارزش گمرکی کالاهای ورودی
 • ارزش گمرکی کالاهای صدوری

 

سخن مولف

به همراه سخنان بزرگان اهل ادب

نظرات کاربران

نظرات شما به کاربران دیگر کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کتاب مناسب برای خودشان را انتخاب کنند.