فرزانه انواری رستم کلایی

پست  الکترونیک :       Farzaneh.anvari.r@gmail.com                    

سوابق تحصیلی :

کارشناس اقتصاد نظری دانشگاه بابلسر

کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تهران

دکتری اقتصاد مالی-منابع (انرژی) دانشگاه تهران

 

سوابق شغلی مرتبط با رشته تحصیلی :

شرکت سرمایه گذاری منصوران تجارت فردا (کارشناس تحلیل سهام)

تدریس درس تاریخ عقاید در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران

تدریس درس کلان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

دستیار دکتر گرجی در مقطع دکتری دانشگاه تهران

 

 مقالات علمی پژو هشی، ISI و علمی-ترویجی چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی:

نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران (تحقیق حاضر پایان نامه کارشناسی ارشد به استاد راهنمایی دکتر ابراهیم گرجی و استاد مشاوری دکتر مهر آرا / 1395)

تعامل سیاست پولی مالی در ایران: یک تغییر رژیمی (1395)

تحلیل ارتباط بین اشتغال و سلامت روان در ایران(1396)

تآثیر آستانه‌ای عوامل موثر بر کسری بودجه، رویکرد خود رگرسیون آستانه‌ای(1396)

 

تالیف کتاب :

اقتصاد رشد، جنبه های کاربردی و توصیه های سیاستی (دکتر گرجی و فرزانه انواری / 1396)

سیری در تحولات اندیشه‌های اقتصادی(دکتر گرجی و فرزانه انواری / 1396)

اقتصاد نئوکلاسیک و چالش‌های پیش‌رو(دکتر گرجی و فرزانه انواری/ 1398)

پروژه ها و گزارش‌ها:

بحران انرژی ، موسسه تدبیر، 1396

ارزهای رمزپایه

بیمه آینده و تحول دیجیتال، چارچوب سند راهبردی آینده صنعت بیمه مبتنی بر پارادایم دیجیتال