محمود فخیم ابوالفتحی

سوابق تحصیلی:

کارشناس مدیریت روابط عمومی،

کارشناس ارشد کارآفرینی با گرایش توسعه از دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

 

مسئولیت های اجرایی :

با بیش از 23 سال سابقه

مدیر بازرگانی ، مدیر ارتباطات، مدیر آماده سازی کتاب (از تولید محتوا تا قبل از چاپ)، مدیر امور اداری ، مدیر بازاریابی  و فروش ، مدیر نشرالکترونیک

مشاور در حوزه بازاریابی و فروش ، مشاور در حوزه استارتاپ و کارآفرینی

فعالیت در حوزه محتوا و نشر الکترونیک

فعالیت در حوزه رسانه های دیجیتالی ، صوتی و تصویری

 

مولف کتاب

مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

مترجم کتاب فروش ارزش افزا

 

ویراستار کتاب

مدیر نشر الکترونیک ماهنامه  خبرنامه مقررات صادرات و واردات

مدیر تولید کتاب استارتاپ به سبک ایرانی ، زندگی کسب و کار من است ،رویاهای طلایی، زندگی در می زند ، هزار راه نرفته از انتشارات امین الضرب