ثبت نام کنید
خرید نهایی 0
 • تجارت خدمات، ایرج زینال زاده، در دست تولید
 • مذاکرات در معاملات تجاری، ایرج زینال زاده، در دست تولید
 • مکس لا، مسائل حقوقی، مهرداد جمال ارونقی، در دست تولید
 • گمرک قرن 21، علیرضا مقدسی، در دست تولید
 • بازاریابی بین‌الملل صادرات، علیرضا مقدسی، زیر چاپ
 • قواعد جدید بازاریابی و روابط عمومی، پور اسدالهی، زیر چاپ
 • بانکداری شرکتی، باقری، در دست تولید
 • راهکارهای زیست محیطی، موسسه مطالعات، زیر چاپ
 • گسترش بازار های ایران در جنوب غرب آسیا، موسسه مطالعات، زیر چاپ
 • لجستیک هوشمند، احمدی، در دست تولید
 • مدیر ایده آل، در دست تولید
 • اصول بازاریابی کالا و خدمات، بلوریان، در دست تولید
 • مکس ویندوز، تحلیل خلاء پنجره واحد تجارت الکترونیکی، مهرداد جمال ارونقی، در دست تولید
 • قانون امور گمرکی، رضا بنائی، در دست تولید
 • نمونه سوالات آمادگی آزمون حق العملکاری، رضا بنائی، در دست تولید
 • 1000 سوال، علیرضا راشدی، در دست تولید
 • مدیریت پروژه های بزرگ و کوچک، محمد سردارنیا، در دست تولید
 • فضای کسب و کار در ایران، مرتضی شأنی، در دست تولید
 • انقلاب سیاست صنعتی، بابک واحدی، در دست تولید
 • نگاهی دوباره به سیاست صنعتی، حجازیان، در دست تولید
 • مربیگری در مدیریت، بابایی، در دست تولید