ثبت نام کنید
خرید نهایی 0
 1. مکس ویندوز، تحلیل خلاء پنجره واحد تجارت الکترونیکی، مهرداد جمال ارونقی، در دست تولید
 2. مجموعه اطلاعات حقوقی، ایراج زینال زاده، زیر چاپ
 3. فرم های بازرگانی، ایرج زینال‌زاده، زیر چاپ
 4. قانون امور گمرکی، رضا بنائی، در دست تولید
 5. نمونه سوالات آمادگی آزمون حق العملکاری، رضا بنائی، در دست تولید
 6. 1000 سوال، علیرضا راشدی، در دست تولید
 7. تحول اقتصادی در کره جنوبی، محمد سردارنیا، زیر چاپ
 8. مدیریت پروژه های بزرگ و کوچک، محمد سردارنیا، در دست تولید
 9. فضای کسب و کار در ایران، مرتضی شأنی، در دست تولید
 10. ایجاد تحول در اقتصاد، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در دست تولید
 11. انقلاب سیاست صنعتی، بابک واحدی، در دست تولید
 12. نگاهی دوباره به سیاست صنعتی، حجازیان، در دست تولید
 13. تحلیل آثار سیاست اعتباری، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در دست تولید
 14. تدوین بسته های سیاسی - قانونی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در دست تولید
 15. مربیگری در مدیریت، بابایی، در دست تولید